SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ställningstaganden och utlåtanden


Den eskalerande konflikten mellan Ryssland och Ukraina väcker rädsla och oro bland människor i Finland och runtom i världen. Finland följer med situationen med noggrannhet. De kyrkliga ledarna...
20.8.2021

Situationen i Afghanistan har förvärrats snabbare än man kunnat förutse efter att de internationella styrkorna lämnat landet. Säkerheten i Afghanistan har dock...
Klimatuppvärmningen och dess inverkan på naturen som hotar hela skapelsen har varit bekant i forskarkretsar i många år. Också kyrkorna i den globala ekumeniska rörelsen har länge uppmärksammat klima...
Hösten 2016 inledde Ekumeniska Rådet i Finland förhandlingar med Migrationsverket om asylsökare som konverterat till den kristna tron. Kyrkorna var bekymrade för att kyrkornas nya medlemmar blev ifråg...
Suomen Ekumeeninen Neuvosto antoi 16.12.2016 lausunnon
Kirkko: Yhteistä näkyä kohti -asiakirjasta Kirkkojen maailmanneuvostolle.
Lausunto käsittelee asiakirjan käytettävyyttä ekumeenisessa konte...
Vår kristna tradition uppmanar oss att öppna våra dörrar
och våra hjärtan för dem som lider nöd. De flyktingar som anländer till oss
dessa dagar ger oss möjlighet till möte.
Vi undertecknade, ledare för kyrkorna i Finland, vädjar till vårt lands regering
att den ska mildra de planerade nedskärningarna i utvecklingssamarbetet. De nedskärningar som är nödvändiga med tank...
1. Vid en begravning skall den avlidnes åskådning och önskemål respekteras (Begravningslagen, 1 kap, 2 §, 3 mom).
Advent är väntan på Kristus som kommer. Han föddes bland
djuren, under deras beskydd, eftersom människorna inte gav honom
plats. Bibeln uppmanar oss att ta emot främlingen på samma sätt
som v...
Kyrkorna betonar Europeiska unionens värdedimension. Nya medlemsländer och kandidatländer bör respektera mänskliga rättigheter och andra grundrättigheter såsom religions- och samvetsfrihet.
Amnesty International Finnish Section, Finnish League for Human Rights, Central Union for Child Welfare in Finland, FinnChurchAid, Finnish Ecumenical Council, Refugee Advice Centre, Finnish Refugee Co...
The common objective of the Churches for the Finnish EU Presidency is
to generally present their perspectives and to tell more widely about their
work on both a national, ecumenical and internat...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.