SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Johdata meidät yhteen, 18.-25.1.2009

Vuonna 2009 maailman kristityt rukoilevat ykseyden puolesta ammentaen Korean kirkkojen kokemuksista. Kansallisen jakaantumisen tilanteessa kirkot ovat hakeneet inspiraatiota profeetta Hesekieliltä, joka eli traagisesti jakaantuneen kansan keskellä ja kaipasi kansansa ykseyttä.

 

Hesekielin kirja on viesti toivosta sitä epätoivoisesti tarvitseville. Sana Hesekiel tarkoittaa: ”Jumala vahvistaa”. Rukousviikon raamatunteksti on Hesekiel 37:15–28.

 

Minulle tuli tämä Herran sana:

"Ihminen, ota puusauva ja kirjoita siihen: 'Juuda ja häneen liittyneet israelilaiset.' Ota sitten toinen sauva ja kirjoita siihen, Efraimin sauvaan: 'Joosef ja häneen liittyneet Israelin heimot.'  Aseta ne toistensa jatkeeksi, niin että ne kädessäsi yhdistyvät kuin yhdeksi ja samaksi sauvaksi. Kun maanmiehesi sanovat sinulle: 'Kerro meille, mitä tällä tarkoitat', anna heille vastaus: Näin sanoo Herra Jumala: Minä otan Joosefin ja hänen johtamiensa Israelin heimojen sauvan, sen, joka on Efraimin hallussa, ja liitän sen Juudan sauvan jatkeeksi, yhdistän ne kädessäni yhdeksi ja samaksi sauvaksi. "Sauvojen, joihin sinä kirjoitat, tulee olla kädessäsi niin, että maanmiehesi näkevät ne, ja sinun tulee sanoa heille: Näin sanoo Herra Jumala: Minä otan israelilaiset niiden kansojen keskeltä, joiden sekaan he ovat joutuneet, minä kokoan heidät joka taholta ja tuon heidät omaan maahansa. Siinä maassa, Israelin vuorilla, minä teen heistä yhden kansan. Heillä kaikilla on oleva hallitsijanaan yhteinen kuningas, enää he eivät elä kahtena kansana eivätkä kahden kuninkaan alaisina. He eivät enää myöskään saastuta itseään epäjumalillaan ja iljettävillä patsaillaan eivätkä paljoilla rikkomuksillaan. Minä pyyhin pois heidän syntinsä ja rikkomuksensa, minä puhdistan heidät, ja heistä tulee minun kansani ja minä olen heidän Jumalansa.

 

Hesekielille sauvat symboloivat Israelin jakautumista Pohjois- ja Etelä-valtioiksi, Juudan ja Israelin kuningaskunniksi, ja eheytymisen kaipuuta. Korean kristityt ovat tässä raamatuntekstissä nähneet oman tilanteensa Korean niemimaalla.

 

Rukousviikon on valmisteltu Koreassa ja julkaistaan, kuten aina vuosittain yhteistoiminnassa KMN:n Faith and Order -komission ja Katolisen kirkon kristittyjen ykseyden edistämisen neuvoston kanssa.

 

Teema on englanniksi: That they may become one in your hand (Hes. 37:17). Suomen Ekumeenisen Neuvoston hallitus ja Paikallisen ekumenian jaosto ja ovat valinneet suomenkieliseksi teemaksi: Johdata meidät yhteen.

 

Englanninkielisestä aineistosta on kahdeksan päivän rukoustekstien lisäksi suomennettu Hesekiel 37:15–28:n teologinen esittely ja Korean ekumeenisen työryhmän mietteet tilanteessa, jossa maa on jakautunut mutta haluaa voittaa paitsi poliittisen hajaannuksen myös kristillisten kirkkojen hajaannuksen.

 

Toivomme, että rukousviikon päivätekstit tulevat runsaaseen käyttöön seurakunnissa, koulujen päivänavauksissa ja kaikkialla, missä kokoonnutaan pohtimaan tietä sovintoon ja yhteisymmärrykseen. Tekstit soveltuvat myös meditaatioon ja yksityiseen rukouselämään.

 

Aineistoa voi mielihyvin kopioida ja käyttää kokonaisuudessaan tai soveltuvin osin.

 

Ruotsiksi rukousviikon tekstit löytyvät

 

 


<P>Rukousviikko</P>
<P>2009 kaksikielinen vihko.pdf</P> 
<P><I>Johdata meidät yhteen,</I></P>
<P><FONT style=suomenkielinen aineisto word-tiedosto

" border=0 src="../data/kuvat/cache/johdata_meidat_yhteen_2009_suomenkielinen_nettiin.doc-250-1f45a9565b82ee5f752000e7b593e20c.jpg">
<I>That they may become one in your hand.</I> Resources for the Week for Prayer  for Christian Unity

 

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.