SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kaksi rukouspäivää 2008 Två böndagar

Vielä vuodelle 2007 valittiin vanhaan tapaan neljä rukouspäivää, jotka sijoittuivat sunnuntaipäiville. Suomen ev.lut. kirkon piirissä on koettu vanha rukouspäiväkäytäntö ongelmalliseksi, koska rukouspäivä ei aina istunut kirkkovuoden mukaisen pyhäpäivän teemaan.

 

Siksi piispainkokous teki vuoden 2006 alussa esityksen, jonka mukaan rukouspäivien lukumäärä lasketaan kahteen ja niiden sijainti on joka vuosi sama.

 

Maassamme on jo neljänsadan vuoden ajan ollut vuotuisia rukouspäiviä. Aikaisemmin ne olivat valtiovallan määräämiä, mutta vuoden 2004 alusta rukouspäivien valinta ja päättäminen on ollut kirkkojen omissa käsissä. Rukouspäiväjulistuksen valmistelusta on vastannut Suomen ekumeenisen neuvoston rukouspäivätyöryhmä.

 

SEN:n hallitus on yhteistyössä tasavallan presidentin kanslian kanssa viimeistellyt julistustekstin. Vaikka valtiovalta ei virallisesti enää puutu rukouspäiviin, on presidentti Tarja Halonen luvannut allekirjoittaa rukouspäiväjulistuksen niin kauan kuin hän on tasavallan presidenttinä.

 

Vuoden 2008 alusta alkaen rukouspäiviä on kaksi: Ensimmäinen, kristittyjen ykseyden rukouspäivä: aina 18.1. Toinen, rauhan, ihmisoikeuksien ja kansainvälisen vastuun rukouspäivä: aina 24.10. eli sama kuin YK:n päivä.

 

Kiinteillä päivämäärillä olevien rukouspäivien toivotaan vahvistavan ja vakiinnuttavan päivien asemaa. Koska rukouspäivät sattuvat useimmiten arkipäiville, seurakunnat voivat viettää niitä rukoushetkinä, viikkomessuina, ekumeenisina juhlina tai muulla tavoin.

 

Rukouspäiväjulistuksen lukeminen on ev.lut. kirkossa kuulunut uudenvuodenpäivän jumalanpalvelukseen. Uudessa tilanteessa kirkolliskokouksen käsikirjavaliokunta pitää tärkeänä, että rukouspäiväjulistus luetaan kristittyjen ykseyden rukouspäivänä. Seurakunnilla on kuitenkin mahdollisuus lukea se myös edeltävänä sunnuntaina.

 

Rukouspäivillä on vankka perinne Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. Maamme muissa kirkoissa niitä on huomioitu vaihtelevasti. Kahden rukouspäivän järjestys korostaa asian ekumeenisuutta.

 

Suomen ekumeenisen neuvoston toive on, että sekä tammikuun että lokakuun rukouspäivää vietettäisiin paikallisten seurakuntien yhteisenä tapahtumana. Rukouspäivien velvoittava historia valtiovallan määräyksenä muuttuu näin kristittyjen yhteiseksi rukoukseksi koko kansan ajankohtaisten haasteiden puolesta ja samalla hengelliseksi puheenvuoroksi yhteiskunnalliseen keskusteluun.

 

Rukouspäivien ruotsinkieliset nimet ovat Böndagen för kristen enhet ja Böndagen för fred, mänskliga rättigheter och internationellt ansvar.

 

Rukouspäivät 2008 alkaen

  • I Rukouspäivä: Kristittyjen ykseyden rukouspäivä: aina 18.1.
  • II Rukouspäivä: Rauhan, ihmisoikeuksien ja kansainvälisen vastuun rukouspäivä: aina 24.10. eli YK:n päivä.
Rukouspäiväjulistus 2008 Rukouspäivien raamatuntekstit 2008

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors