SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Apurahat

Suomen Ekumeeninen Neuvosto on jakanut stipendirahastostaan apurahaa 80-vuotisjuhlansa merkeissä vuonna 1997, vuonna 2003 ja satavuotisjuhlansa merkeissä 2017. Samoin on myönnetty pienempiä apurahoja muutamana vuonna.
Satavuotisjuhlavuotensa merkeissä Suomen Ekumeeninen Neuvosto jakaa stipendirahastostaan 10 000 euron apurahan. SEN:n hallitus päätti 21.9.2017, että apuraha jaetaan kolmen hakijan kesken. Teologian t...
Kuvataiteilija tiina malinen-woodward ja ikonimaalauksen opettaja antti narmala saivat 14.12.2009 Suomen Ekumeeniselta Neuvostolta apurahan ikonimaalauskurssia varten. ikonimaalauskurssi Katso ikonia...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.