SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Erilaisina yhdessä - visio, strategia ja painopisteet 2022-24

Visio

Kohti Kristuksen kirkon näkyvää ykseyttä - että he kaikki olisivat yhtä.

 

Missio

Toteutamme Jeesuksen rukousta ”että he kaikki olisivat yhtä.” (Joh. 17:21)

 

 

Rakennamme ja tuemme kristillisten kirkkojen ja yhteisöjen välistä ykseyttä.

 

 

Vahvistamme kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen ääntä yhteiskunnassa.

 

 

Kuulumme maailmanlaajuiseen ekumeeniseen liikkeeseen, joka edistää pyrkimyksiä kohti Kristuksen kirkon näkyvää ykseyttä ja käy dialogia muiden uskontojen kanssa.

 

Toimintaamme ohjaa kaksi periaatetta:

  • Kristillinen todistus rakkautena ja kristittyjen yhteytenä.
  • Yhteinen työskentely luomakunnan ja ihmisarvon puolesta.

Arvot

Neuvoston arvot nousevat evankeliumista ja vaikuttavat ajatuksissa, sanoissa ja teoissa. Nämä arvot ohjaavat Neuvoston päätöksentekoa.

  • Ajatukset: Ihmisarvon kunnioitus, erilaisuuden hyväksyminen, luottamus ja rehellisyys, luomakunnan pyhyys.
  • Sanat: Läpinäkyvyys, avoin kommunikointi, hyvän puhumisen kulttuuri.
  • Teot: Yhteistyö, kunnioittaminen, arvostaminen, kuunteleminen.

 

Strategiset painopisteet

2022 Paikallisekumenia ja kestävä tulevaisuus

2023 Kotimainen ekumenia ja yhdessä vaikuttaminen

2024 Kansainvälinen ekumenia ja globaali vastuuSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.