SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Nuorisojaosto

Nuorisojaosto koostuu jäsenkunnan nimeämistä nuorisoedustajista. Jaoston tehtävä on vahvistaa ekumeenisia yhteyksiä nuorten ja opiskelijoiden parissa. Jaoston yhteydessä toimii myös nuorille aikuisille suunnattu Kansainvälisen ja ekumeenisen toiminnan koulutusohjelma (Ketko).


Neuvoston jäsenkirkot, tarkkailijakirkot ja kumppanuusjärjestöt ovat nimennet edustajansa Nuorisojaostoon.
Rådets medlemskyrkor observatörskyrkor och  och partnerorganisationer har utsett sina repr...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors