SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Medlemmar i sektionen

Rådets medlemskyrkor, observatörskyrkor och  och partnerorganisationer har utsett sina representanter till Sektionen för finlandssvensk ekumenik. 

Medlemmar 2020-2022

 

Ev.‑luth. kyrkan i Finland

Sakkunnig Maria Sten

Diakon Luisa Tast

 

Ortodoxa kyrkan i Finland

Utskottssråd Peter Saramo

Diakon, arkkitekt Pär Silén

 

Finlands svenska metodistkyrka

TD Leif-Göte Björklund

 

Suomen Adventtikirkko

Aune Greggas

 

Katolska kyrkan i Finland

Översättare Sara Torvalds

 

Finlands svenska pingstmission
Ordförande Patrik Hellström


Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry

Projektityöntekijä Nora Repo-Saeed

 

Finska Missionssällskapet

Maria Björkgren-Thulin

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Helsingin poliisilaitoksen myöntämä pienkeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1063 ja keräys on käynnissä 16.09.2021 - 15.12.2021 koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en småskaliga penninginsamling med tillstånd från polisinrättningen i Helsingfors. Insamlingsnumret är RA/2020/1618. Insamlingen pågår 16.09.2021 - 15.12.2021. (eller tills insamlingsmålet nås) i hela Finland förutom på Åland.