SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Yhdenvertaisuusjaosto

Yhdenvertaisuusjaosto on ekumeeninen asiantuntijajaosto, joka koostuu jäsenkunnan nimeämistä kirkollisista ja lainopillisista asiantuntijoista. Jaoston tehtävä on nostaa esiin ja keskustella suomalaisessa yhteiskunnassa olevista ja erityisesti kirkkoja koskettavista yhdenvertaisuuteen liittyvistä asioista. 

 

Tavoite on järjestää keskustelulle foorumi ja palvella kirkkoja vaikeissa ajankohtaisissa kysymyksissä asiantuntijatasolta.

 

Jaosto asetettiin ensimmäistä kertaa kaudeksi 2017-2019 ja se jatkaa toimintaansa kaudella 2020-2022.


Neuvoston jäsenkirkot, tarkkailijakirkot ja kumppanuusjärjestöt ovat nimennet edustajansa Yhdenvertaisuusjaostoon.

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors