SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Yhdenvertaisuusjaosto

Yhdenvertaisuusjaosto on ekumeeninen asiantuntijajaosto, joka koostuu jäsenkunnan nimeämistä kirkollisista ja lainopillisista asiantuntijoista. Jaoston tehtävä on nostaa esiin ja keskustella suomalaisessa yhteiskunnassa olevista ja erityisesti kirkkoja koskettavista yhdenvertaisuuteen liittyvistä asioista. 

 

Tavoite on järjestää keskustelulle foorumi ja palvella kirkkoja vaikeissa ajankohtaisissa kysymyksissä asiantuntijatasolta.

 

Jaosto asetettiin ensimmäistä kertaa kaudeksi 2017-2019 ja se jatkaa toimintaansa kaudella 2020-2022.


Neuvoston jäsenkirkot, tarkkailijakirkot ja kumppanuusjärjestöt ovat nimennet edustajansa Yhdenvertaisuusjaostoon.

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.