SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Yhteiskunnallisten kysymysten jaosto

Yhteiskunnallisten kysymysten jaosto on keskustelufoorumi ajankohtaisille yhteiskunnallisille asioille. Näkökulmana keskusteluun ovat laajapohjaiset yhteiskunnalliset kysymykset ja niiden peilaaminen kristilliseen etiikkaan.


Jaosto koostuu jäsenkunnan nimeämistä yhteiskunnallisten asioiden asiantuntijoista. Jaoston tehtävänä on seurata yhteiskunnallista keskustelua ja nostaa esiin kirkkoja koskettavia ajankohtaisia asioita. Jaoston tavoite on yhtäältä olla kirkollinen keskustelufoorumi, toisaalta toimia yhteiskunnallisena vaikuttajana kristillisen etiikan pohjalta.


Jaosto asetettiin ensimmäisen kerran kaudeksi 2017-2019, ja se jatkaa toimitaansa kaudella 2020-2022.


Sektionen för samhällsfrågor är ett diskussionsforum för aktuella samhällsfrågor. Utgångspunkten i diskussionerna är samhällsfrågor med bred bas och vilken roll kristen etik har eller kan ha i sammanhanget. 

 

Sektionen består av experter på samhällsfrågor som medlemskåren utser. Sektionens uppgift är att följa med samhällsdebatten och ta upp aktuella frågor som berör kyrkorna. Sektionens mål är å ena sidan att vara ett kyrkligt samtalsforum, å andra sidan att påverka samhället på kristen grund.


Neuvoston jäsenkirkot, tarkkailijakirkot ja kumppanuusjärjestöt ovat nimennet edustajansa Yhteiskunnallisten kysymysten jaostoon.
Rådets medlemskyrkor observatörskyrkor och och partnerorganis...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Helsingin poliisilaitoksen myöntämä pienkeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1063 ja keräys on käynnissä 16.09.2021 - 15.12.2021 koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en småskaliga penninginsamling med tillstånd från polisinrättningen i Helsingfors. Insamlingsnumret är RA/2020/1618. Insamlingen pågår 16.09.2021 - 15.12.2021. (eller tills insamlingsmålet nås) i hela Finland förutom på Åland.