SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Yhteiskunnallisten kysymysten jaosto

Yhteiskunnallisten kysymysten jaosto on keskustelufoorumi ajankohtaisille yhteiskunnallisille asioille. Näkökulmana keskusteluun ovat laajapohjaiset yhteiskunnalliset kysymykset ja niiden peilaaminen kristilliseen etiikkaan.


Jaosto koostuu jäsenkunnan nimeämistä yhteiskunnallisten asioiden asiantuntijoista. Jaoston tehtävänä on seurata yhteiskunnallista keskustelua ja nostaa esiin kirkkoja koskettavia ajankohtaisia asioita. Jaoston tavoite on yhtäältä olla kirkollinen keskustelufoorumi, toisaalta toimia yhteiskunnallisena vaikuttajana kristillisen etiikan pohjalta.


Jaosto asetettiin ensimmäisen kerran kaudeksi 2017-2019, ja se jatkaa toimitaansa kaudella 2020-2022.


Sektionen för samhällsfrågor är ett diskussionsforum för aktuella samhällsfrågor. Utgångspunkten i diskussionerna är samhällsfrågor med bred bas och vilken roll kristen etik har eller kan ha i sammanhanget. 

 

Sektionen består av experter på samhällsfrågor som medlemskåren utser. Sektionens uppgift är att följa med samhällsdebatten och ta upp aktuella frågor som berör kyrkorna. Sektionens mål är å ena sidan att vara ett kyrkligt samtalsforum, å andra sidan att påverka samhället på kristen grund.


Neuvoston jäsenkirkot, tarkkailijakirkot ja kumppanuusjärjestöt ovat nimenneet edustajansa Yhteiskunnallisten kysymysten jaostoon.
Rådets medlemskyrkor observatörskyrkor och och partn...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.