SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Jäsenkunta / Medlemskapskretsen

Risti yhdistää ekumenian tiellä.

SEN:n jäsenkunta muodostuu kirkoista ja yhteisöistä, jotka ovat jäsenen tai tarkkailijan asemassa, ja kumppanuusjärjestöistä, jotka ovat rakenteeltaan tai toiminnaltaan ekumeenisia ja sitoutuvat ekumeeniseen baasikseen.

 

Ekumeeninen baasis pohjautuu Pariisin baasikseen, joka on ilmaistu NMKY-liikkeen perustamisasiakirjassa.

SEN:n säännöt rakentuvat jäsenyyden osalta ekumeeniseen baasikseen eli perustaan, joka vahvistettiin Kirkkojen Maailmanneuvoston kolmannessa yleiskokouksessa New Delhissä 1961 ja joka on yleisesti käytössä oleva kristillisen kirkon määritelmä eri ekumeenisten elinten peruskirjoissa.

 

Neuvosto toimii kirkkojen ja järjestöjen yhteistyöelimenä ja sen tarkoitus on:

  • edistää pyrkimyksiä kohti Kristuksen kirkon näkyvää ykseyttä
  • vahvistaa kristittyjen yhteyttä, palvelua ja todistusta Suomessa
  • toimia kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen kohtaamispaikkana

 

Jäseniksi

voidaan hyväksyä Suomessa toimivat kirkot ja kristilliset yhteisöt, jotka tunnustavat Herran Jeesuksen Kristuksen Jumalaksi ja Vapahtajaksi Raamatun mukaan ja jotka sen vuoksi pyrkivät yhdessä täyttämään yhteistä kutsumustaan yhden Jumalan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen kunniaksi.

 

Tarkkailijoiksi

voidaan hyväksyä Suomessa toimivat kirkot ja kristilliset yhteisöt, jotka tunnustavat Herran Jeesuksen Kristuksen Jumalaksi ja Vapahtajaksi Raamatun mukaan ja jotka sen vuoksi pyrkivät yhdessä täyttämään yhteistä kutsumustaan yhden Jumalan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen kunniaksi.

 

Kumppanuusjärjestöiksi

voidaan hyväksyä Suomessa toimivat kristittyjen yhteyttä edistävät

rekisteröidyt yhdistykset ja säätiöt.  • OCM-Suomen Konstantinus Yhdistys


Jäsenet nimeävät edustajansa kolmivuotiskaudeksi seuraavasti: Suomen evankelis-luterilai­nen kirkko: 20 edustajaa, Suomen ortodoksinen kir­kko:10 edustajaa, muu kirkko tai kristillinen yhteisö: 2 edus...
Tarkkailijakirkkojen edustajilla on neuvoston kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Tarkkailijat voivat nimetä edusajansa myös SEN:n jaostoihin. Jaostotyöskentelyssä tarkkailijan edustajalla on em. oik...
Kumppanuusjärjestön edustajalla on neuvoston kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Kumppanuusjärjestöt voivat nimetä edustajansa myös jaostoihin. Jaostotyöskentelyssä on kumppanuusjärjestön edustajalla...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors