SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Jäsenten edustajat / Representanter för medlemmar

 Jäsenet nimeävät edustajansa kolmivuotiskaudeksi seuraavasti:

 

Suomen evankelis-luterilai­nen kirkko: 20 edustajaa, Suomen ortodoksinen kir­kko:10 edustajaa, muu kirkko tai kristillinen yhteisö: 2 edustajaa.

Jäsenten edustajilla on neuvoston yleiskokouksessa (kevät- ja syyskokous) läsnäolo-, puhe-, ääni- ja aloiteoikeus. Neuvoston yleiskokous on korkein päättävä elin.

 

Jäsenten edustajat / Representanter för medlemmar 2021-2023

 

Anglican Church in Finland

Chaplain, Rev. Tuomas Mäkipää

Revd Dr Mika K T Pajunen

 

Finlands svenska baptistsamfund

Pastor Mikael Kallman

Samfundsföreståndare Peter Sjöblom

 

Finlands svenska metodistkyrka

Distriktsföreståndare, TD Leif-Göte Björklund

TM Andreas Forsbäck 

 

International Evangelical Church in Finland

Senior Pastor Samuel Vogel

Toiminnan koordinaattori Willem Hickey 

 

Katolinen kirkko Suomessa

Hiippakunnan asiainhoitaja Marco Pasinato

Isä Raimo Goyarrola 

 

Missionskyrkan i Finland

Ped. mag. Henrik Nymalm

Församlingsföreståndare Markus Österlund 

 

Suomen evankelis-luterilainen kirkko

Arkkipiispa Tapio Luoma

Piispa Matti Repo

Piispa Jari Jolkkonen

Hiippakuntadekaani Terhi Törmä

TT, pastori Minnamari Helaseppä

Pastori Saara-Maria Jurva

Rovasti Leena Huovinen

Hiippakuntasihteeri Jukka Jämsén

Dosentti, TT Tomi Karttunen

Viestintäpäällikkö Eeva-Kaisa Heikura

TT Jenni Krapu

Pastori Antti Kruus

Kirkkoneuvos Kimmo Kääriäinen

Hiippakuntasihteeri, TT Eriikka Jankko

Uutispäällikkö Pauli Juusela

TT, pastori Matti Väätäinen

TT, pastori Joona Salminen

Pastori Johanna Björkholm-Kallio

Diakoni Luisa Tast

Asessori, kirkkoherra Kari Tiirola

 

Suomen Metodistikirkko

Piirikunnanjohtaja Jori Brander

Pastori Soile Kasi

 

Suomen ortodoksinen kirkko

Arkkipiispa Leo

Metropoliitta Arseni

Diakoni Risto Aikonen

TM, lehtori Marianne Kantonen

Kirkkoherra Marko Patronen

TkT, TM Riitta Penttinen

YTT Minna Rasku

Ylidiakoni Andreas Salminen

TM Jooa Sotejeff-Wilson

TM Kirsi-Maria Susuna

 

Suomen Pelastusarmeija

Territorion johtaja, eversti Patrick Naud

Ylisihteeri, majuri Saga Lippo

 

Suomen Vapaakirkko

Pastori Hannu Lahtinen

Kirkkokunnanjohtaja Hannu VuorinenSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.