SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Tarkkailijakirkkojen edustajat / Representanter för observatörskyrkor

Tarkkailijakirkkojen edustajilla on neuvoston kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Tarkkailijat voivat nimetä edusajansa myös SEN:n jaostoihin. Jaostotyöskentelyssä tarkkailijan edustajalla on em. oikeuksien lisäksi myös äänioikeus.

Tarkkailijoiden edustajat / Observatörers representanter 2021-2023

 

Suomen Adventtikirkko

Kirkonjohtaja Aimo Helminen

 

Suomen Baptistikirkko

Kirkonjohtaja Jari Portaankorva

 

Suomen Helluntaikirkko

Pastori Esko Matikainen

 

Ystävien Uskonnollinen Seura Kveekarit

Lari Junkkari

 

Finlands svenska pingstmission

Ordförande Patrik HellströmSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2020/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.