SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kannanottoja ja lausuntoja

Yhteiskunnalliseen ja kirkolliseen elämään kuuluu lainsäädäntöön ja muulla tavoin kansalaisten elämään vaikuttava suunnittelu ja toteutus. SEN:lla on jäsenistönsä kautta monen alan asiantuntemusta ja halu vaikuttaa tasa-arvoisen ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan säilymiseen ja kehittymiseen.
Tiedote. Julkaistu: 03.01.2023, 15:14


Kirkkojen johtajat vetoavat Maahanmuuttovirastoon, vastaanottokeskusten palveluntuottajiin sekä päättäjiin, että vastaan...

Venäjän ja Ukrainan välisen konfliktin eskaloituminen herättää pelkoa ja huolta ihmisten keskuudessa maailmalla ja meillä Suomessa. Suomi seuraa tilannetta tarkasti. Kirkkojen joht...
Kansainvälisten joukkojen vetäydyttyä maasta Afganistanin tilanne on huonontunut nopeammin kuin yleisesti arvioitiin.
Olemme kirkoissamme seuranneet huolestuneina useiden turvapaikanhakijoiden pakkopalautuksia turvattomille alueille ja mahdollisesti jopa kuolemanvaaraan. Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet...
Elämme koronapandemian synnyttämää poikkeuslain aikaa. Yhteiskuntamme on ryhtynyt turvaamaan heikommassa asemassa olevia riskiryhmiä ja pyrkinyt takaamaan sairaalahoidon sitä tarvitseville. Vanh...
Tällä viikolla kristillisissä kirkoissa muistetaan Jeesuksen kastetta. Ortodoksisessa kirkossa teofaniaa vietettiin 6.1.2020 ja luterilaisessa kirkossa Jeesuksen kastetta muistetaan sunnuntaina...

Ilmaston lämpeneminen ja sen aiheuttamat luonnon muutokset ja uhat koko luomakunnalle ovat olleet yleisesti tunnustettuja asiantuntijapiireissä jo vuosia. Myös kirkot ekumeenisesti...
Me allekirjoittaneet olemme seuranneet järkyttyneinä ja surullisina eri uskontojen edustajiin maailmalla kohdistuneita väkivallantekoja. Myös Suomessa ihmiset ovat joutuneet kärsimään häirinnästä ja...
Aikuisten on katsottava peiliin: mitä voidaan tehdä sen eteen, että jokainen nuori saisi kokea olevansa osallinen ja turvassa. Muun muassa tämä viesti nousi esiin Suomen Ekumeenisen neuvoston (SEN) yh...
31. lokakuuta 2017, reformaation yhteisen ekumeenisen muistovuoden viimeisenä päivänä, olemme hyvin kiitollisia reformaation kautta saaduista hengellisistä ja teologisista lahjoista. Olemme jakaneet t...
Satavuotisjuhlavuotensa merkeissä Suomen Ekumeeninen Neuvosto jakaa stipendirahastostaan 10 000 euron apurahan. SEN:n hallitus päätti 21.9.2017, että apuraha jaetaan kolmen hakijan kesken. Teologian t...
Tämänhetkinen lainsäädäntö ajaa paperittomia pattitilanteeseen: heitä
ei voi palauttaa lähtömaahansa, mutta heillä ei ole myöskään oikeutta oleskella
Suomessa. Hiljattain on uutisoitu, kuinka po...
Haluamme ilmaista syvän huolemme Unkarin parlamentin päätöksestä sulkea kaikki turvapaikanhakijat säilöönottokeskuksiin ja rajoittaa heidän oikeuttaan henkilökohtaiseen vapauteen. Lakia perustellaan t...
Hösten 2016 inledde Ekumeniska Rådet i Finland förhandlingar med Migrationsverket om asylsökare som konverterat till den kristna tron. Kyrkorna var bekymrade för att kyrkornas nya medlemmar blev ifråg...
Suomen Ekumeeninen Neuvosto käynnisti syksyllä 2016 yhteistyöneuvottelut Maahanmuuttoviraston kanssa kristityiksi kääntyneistä turvapaikanhakijoista. Kirkkojen kannalta oli huolestuttavaa, että kirkko...
YK:n ihmisoikeusneuvoston yleismaailmallinen määräaikaistarkastelu (Universal Periodic Review, UPR) keskittyy YK:n jäsenvaltioiden ihmisoikeustilanteen seurantaan ja valvontaan. Kyseessä on vertaist...
Suomen Ekumeeninen Neuvosto antoi 16.12.2016 lausunnon
Kirkko: Yhteistä näkyä kohti -asiakirjasta Kirkkojen maailmanneuvostolle.
Lausunto käsittelee asiakirjan käytettävyyttä ekumeenisessa konte...
Kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman valmisteluprosessissa ovat Suomen Ekumeenien Neuvosto ja USKOT-foorumi antaneet kannanoton. Siinä korostetaan, että ohjelman valmisteluun valitut teem...
Kristittyjen, juutalaisten ja muslimien edustajat
allekirjoittivat 27.9.2016 yhteisen julkilausuman yhteiskuntarauhan puolesta.
Allekirjoitusta edeltävän keskustelutilaisuuden avasi sisäminister...
Ilmaisemme huolemme jokaisen ihmisen yhdenmukaisen kohtelun periaatteiden murentumisesta eurooppalaisissa yhteiskunnissa. Uskontojohtajina kannamme syvää huolta myös ilmapiirin kovenemisesta omassa ma...
Muslimit, kristityt ja juutalaiset sitoutuvat: Suomi on moniuskontoinen ja monikulttuurinen yhteiskunta. Tunnustettu moninaisuus on menestystekijä. Uskontojen ja vakaumusten kirjo ja sen mukanaan tuom...
Luonnos Ihmiskaupan vastainen toimintaohjelma 2016–2017 annettiin 3.3.2016 Suomen Ekumeeniselle Neuvostolle lausuntopyyntöä varten. Luonnos on kahdeksankohtainen toimintaohjelma, joka
ottaa huomioo...
Suomen Ekumeenisen
Neuvoston hallitus on 16.12.2015 antanut julkilausuman koskien Suomen hallituksen
turvapaikkapoliittista toimenpideohjelmaa. Julkilausumassa todetaan seuraavaa: 
Kristillinen perintömme rohkaisee meitä avaamaan porttimme ja sydämemme hätää kärsiville. Näinä päivinä luoksemme tulevat pakolaiset antavat meille mahdollisuuden kohtaamiseen. Pelko määrää liian usei...
Vår kristna tradition uppmanar oss att öppna våra dörrar
och våra hjärtan för dem som lider nöd. De flyktingar som anländer till oss
dessa dagar ger oss möjlighet till möte.
Me allekirjoittaneet Suomen kristillisten kirkkojen johtajat vetoamme maan hallitukseen, että se kohtuullistaisi kaavailtuja kehitysyhteistyön leikkauksia. Kansantalouden kannalta välttämättömät leikk...
Vi undertecknade, ledare för kyrkorna i Finland, vädjar till vårt lands regering
att den ska mildra de planerade nedskärningarna i utvecklingssamarbetet. De nedskärningar som är nödvändiga med tank...
Opetushallitus on pyytänyt lausuntoa lukion opetussuunnitelman perusteiden päivittämiseen liittyvässä prosessissa. SEN:n Kasvatusasiain jaosto lausuu 30 huhtikuuta päivätyssä lausunnossaan seuraavaa:
Pyydettynä lausuntonaan Suomen Ekumeenisen Neuvoston hallitus toteaa
seuraavaa: YleistäMyönteistä on, että puolustusministeriön kansliapäällikön asettama
työryhmä on tarkastellut Puolustusvoimie...
Sisäministeriön
poliisiosasto on pyytänyt SEN:lta lausuntoa luonnoksesta ihmiskaupan vastaisen
toiminnan koordinaatiorakenteen luomiseksi. Lausuntopyynnössä todetaan, että
lausunnon antajan o...
Hautaan siunaamisen hyvä ekumeeninen käytäntö on Suomen
Ekumeenisen Neuvoston hallituksen 8.2.2014 hyväksymä asiakirja. Siinä esitetään periaatteita ja näkökohtia, joita tulisi ottaa huomioon sillo...
1. Vid en begravning skall den avlidnes åskådning och önskemål respekteras (Begravningslagen, 1 kap, 2 §, 3 mom).
Adventin aikana kristityt odottavat Kristusta, joka tulee. Hän syntyi eläinten suojassa, koska ihmisten luona hänelle ei ollut tilaa. Raamattu
käskee ottamaan muukalaisen vastaan tasaveroisena oman...
Advent är väntan på Kristus som kommer. Han föddes bland
djuren, under deras beskydd, eftersom människorna inte gav honom
plats. Bibeln uppmanar oss att ta emot främlingen på samma sätt
som v...
Arvoisa Opetushallitus, Suomen Ekumeeninen Neuvosto pitää perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita tärkeänä asiakirjana. Se on huolellisesti valmisteltu, ja koulun eri yhteistyötahoja on laaja-ala...
Suomen Ekumeenisen Neuvoston (SEN) hallitus esittää lausuntonaan, ettei uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetusperusteita tule tiukentaa, eli opetusryhmien vähimmäiskokoa ei tule nostaa.
Arvoisa
ulkoasiainministeriö. Rauhan ja turvallisuuden, yhteiskuntien kehityksen, sananvapauden,
ihmisoikeuksien, demokratian ja kansalaisyhteiskunnan vahvistuminen edellyttävät, että
yksilöt...
Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN)
kannattaa ehdotusta säilyttää lukiokoulutus 75 kurssin laajuisena
yleissivistävänä koulutuksena. SEN pitää erityisen hyvänä Tulevaisuuden lukio
-selvityksen...
Suomen Ekumeenisen Neuvoston (SEN) hallitus katsoo,
ettei esitetty loppiaisen ja helatorstain siirtäminen pois paikaltaan
kirkkovuoden kierrossa ole perusteltua. Juhlapyhien viettämisellä
tuh...
Suomen Ekumeenisen Neuvoston (SEN) kannalta on myönteistä,
että maahanmuuton strategiatyöhön on ryhdytty. SEN voi yhtyä useimpiin Maahanmuuton tulevaisuus -2020 -strategiaesityksen linjanvetoihin...
Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN)/Eettisten kysymysten jaosto ja Suomen vapaakristillinen neuvosto (SVKN) pitävät tärkeänä iäkkäiden ihmisten oikeutta arvokkaaseen elämään. Arvokkuus liittyy sekä saat...
Arvoisa opetusministeri Jukka Gustafsson, Suomen Ekumeeninen Neuvosto, Suomen Islamilainen Neuvosto ja Suomen Juutalaisten Seurakuntien Keskusneuvosto kiinnittävät Opetusministerin huomiota oman uskon...
Juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia edustavat uskontojohtajat tervehtivät tyydytyksellä 24.2.2012 julkistettua opetusministeriön tuntijakotyöryhmän mietintöä. Oman uskonnon opetusta tulee heidän m...
Ekumeenisen vastuuviikon ohjelmassa muistutetaan huhtikuussa 2011 allekirjoitetusta kolmen uskonnon uskonnonvapausjulistuksesta. Kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin uskontojohtajat laativat Usko v...
Opetus- ja kulttuuriministeriölleSuomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN) ja Suomen Vapaakristillinen Neuvosto (SVKN), jotka edustavat maamme kaikkia kuuttatoista kristillistä kirkkokuntaa, pitävät tärkeänä...
Suomen Ekumeeninen Neuvosto pitää hyvänä nykyistä omaan uskontoon perustuvaa koulun katsomusopetuksen mallia. Viimeisen vuosikymmenien aikana se on hioutunut sellaiseen muotoon, että se yhteiskunnan a...
Suomen uskontojohtajat olivat koolla Helsingissä ortodoksisen kirkollishallituksen vieraina keskiviikkona 17. maaliskuuta 2010. He edustavat juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia. Uskontojohtajat ki...
Suomen Ekumeeninen Neuvosto katsoo, että nykyinen omaan uskontoon perustuva koulun katsomusopetuksen malli on viimeisten vuosikymmenien aikana hioutunut sellaiseen muotoon, joka yhteiskunnan antamana...
Kristilliset kirkot ovat mukana hillitsemässä ilmastonmuutosta. Niitä motivoi kiitollisuus ja kunnioitus Jumalan luomistyötä kohtaan. Ilmastonmuutos ja ympäristökatastrofin uhka ovat suureksi osaksi i...
Kirkon Ulkomaanapu, Suomen Lähetysseura ja Suomen Ekumeeninen Neuvosto lähettivät 20.8.2009 eduskuntaryhmien puheenjohtajille yhteisen avoimen kirjeen, jossa vaaditaan kehitysyhteistyömäärärahojen säi...
Suomen ekumeeninen neuvosto on huolissaan alkoholin käytön vaikutuksista suomalaiseen yhteiskuntaan, perheisiin ja erityisesti lapsiin ja nuoriin.
Kuunnellen yhdessä Jumalan sanaa Pyhässä Raamatussa ja kutsuttuina
tunnustamaan yhteistä usko-amme ja toimimaan yhdessä sen totuuden mukaisesti, jonka olemme oivaltaneet, antakaamme todistus rakkau...
Kyrkorna betonar Europeiska unionens värdedimension. Nya medlemsländer och kandidatländer bör respektera mänskliga rättigheter och andra grundrättigheter såsom religions- och samvetsfrihet.
Järjestöt vaativat Suomelta kriittistä arviointia EU:n turvapaikka- ja pakolaispolitiikasta. Suomella on EU-puheenjohtajakaudellaan hyvät mahdollisuudet arvioida kriittisesti Euroopan unionin pakolais...
Amnesty International Finnish Section, Finnish League for Human Rights, Central Union for Child Welfare in Finland, FinnChurchAid, Finnish Ecumenical Council, Refugee Advice Centre, Finnish Refugee Co...
The common objective of the Churches for the Finnish EU Presidency is
to generally present their perspectives and to tell more widely about their
work on both a national, ecumenical and internat...
Eri väestöryhmille tasapuolisesti tarjottavat, kohtuuhintaiset ja laadukkaat peruspalvelut ovat edellytys monien kansainvälisissä sopimuksissa turvattujen ihmisoikeuksien toteutumiselle. Valtioiden va...
Opetusministeriölle. Suomen ekumeenisen neuvoston (SEN) hallitus pitää tekijänoikeuslain 21 §:n muuttamista perusteettomana ja vastustaa jumalanpalvelusten saattamista tekijänoikeuskorvausten alaisuut...
Suomen ekumeenisen neuvoston vuosikokous ilmaisee järkytyksensä siitä, että Yhdysvallat on tänä aamuna hyökännyt Irakiin.
Kirkot ja kristilliset yhteisöt pitävät avioliittoa ja kristillistä perhe-elämää luovuttamattoman tärkeinä ja haluavat tukea ja rohkaista aviopuolisoita vastuuntuntoisen, kristillisen perheen perustam...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.