SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Hiilineutraali kirkko 2030 - Suomen Ekumeenisen Neuvoston suositus kirkoille

Ilmaston lämpeneminen ja sen aiheuttamat luonnon muutokset ja uhat koko luomakunnalle ovat olleet yleisesti tunnustettuja asiantuntijapiireissä jo vuosia. Myös kirkot ekumeenisesti ja maailmanlaajasti ovat pitäneet ilmasto- ja ympäristökysymyksiä esillä pitkään. Viime vuosien aikana myös laaja yleisö ja etenkin nuoret sukupolvet ovat alkaneet kysyä päättäjiltä, mitä he aikovat tehdä. Tätä kysytään myös kirkoilta.

 

Suomen Ekumeenisen Neuvoston yhteiskunnallisten kysymysten jaosto on nykyisen toimintakautensa toisena teemana paneutunut ilmastokysymyksiin ja etsinyt keinoja, joilla ekumeeninen yhteisö Suomessa voisi edistää esimerkiksi hallitusten välisen ilmastopaneelin IPCC:n viime vuonna antaman raportin mukaisten ilmastotavoitteiden saavuttamista.

 

Suomen ev.lut. kirkon juuri hyväksytty energia- ja ilmastostrategia ”Hiilineutraali kirkko 2030” on merkittävä ja huolellisesti valmisteltu asiakirja, jonka esitykset ja tavoitteet voitaisiin ottaa laajasti käyttöön myös muissa kirkoissa.

 

Ekumeeninen Neuvosto suosittaa jäsenkirkoilleen, että ne perehtyvät ”Hiilineutraali kirkko 2030” -asiakirjaan ja harkitsevat sen soveltamista omaan toimintaansa ja opetukseensa.

 


Tutustu

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Helsingin poliisilaitoksen myöntämä pienkeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1063 ja keräys on käynnissä 16.09.2021 - 15.12.2021 koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en småskaliga penninginsamling med tillstånd från polisinrättningen i Helsingfors. Insamlingsnumret är RA/2020/1618. Insamlingen pågår 16.09.2021 - 15.12.2021. (eller tills insamlingsmålet nås) i hela Finland förutom på Åland.