SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ihmisarvolla ei ole hintalappua 26.10.2015

SEN:n syyskokous kokoontuu 26.-27.10. Poriin. Kuva: Raino Salmijärvi.

Kristillinen perintömme rohkaisee meitä avaamaan porttimme ja sydämemme hätää kärsiville. Näinä päivinä luoksemme tulevat pakolaiset antavat meille mahdollisuuden kohtaamiseen. Pelko määrää liian usein suhdettamme toisiin ihmisiin. 


Eurooppaan tulevat pakolaiset voidaan kokea uhkana. Emme näe heitä veljinä ja sisarina, jotka henkensä kaupalla pakenevat verenvuodatusta, hirmuvaltaa ja toivottomuutta. Silmien avaaminen pakolaisten hädälle voi olla kivuliasta; helpompaa olisi kääntää katse pois ihmisten kärsimyksestä. Saatamme pelätä, että auttaminen vaarantaa oman hyvinvointimme ja vaurautemme. Jos annamme vallan pelolle, se vie tilaa rakkaudelta ja luo uhkakuvia.

 

Ihmisen arvolla ei ole hintalappua. Turvapaikanhakijoiden vastaanottamista ei voi pelkistää numeroiksi, kustannusten ja hyötyjen laskelmaksi. Oman maamme ja koko ihmiskunnan historia opettaa, että pakolaiskriiseistä selvitään yhteistyöllä. Vapaasta liikkuvuudesta ja siirtolaisuudesta syntyy myös kasvua ja kehitystä.

 

Ihmisten erilaisuus on mahdollisuus yhteyteen. Se, että kukin meistä on ainutlaatuinen, avaa eteemme kokonaisia maailmoja, kun kohtaamme toinen toisemme. Yhteys erilaisten välillä karkottaa pelon, kun meidän ei tarvitse nähdä toista ihmistä uhkana. Kristinuskon ytimessä on Jumala Kolminaisuutena. Isä ja Poika ja Pyhä Henki ovat yhtä jumalallisessa luonnossa, jonka nimi on rakkaus. Kolminaisuuden mysteeri on ikoni ja esikuva ihmisten välisille suhteille.

 

Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkottaa pelon. Pelossahan on jo rangaistusta; se, joka pelkää, ei ole tullut täydelliseksi rakkaudessa. Me rakastamme, koska Jumala on ensin rakastanut meitä. Jos joku sanoo rakastavansa Jumalaa mutta vihaa veljeään, hän valehtelee. Sillä se, joka ei rakasta veljeään, jonka on nähnyt, ei voi rakastaa Jumalaa, jota ei ole nähnyt. Tämän käskyn me olemmekin häneltä saaneet: joka rakastaa Jumalaa, rakastakoon myös veljeään.  1. Joh.4:17b–21

 

Porissa 26.10.2015

Suomen Ekumeenisen Neuvoston syykokousedustajat

 

Piispa Teemu Sippo SCJ                            Heikki Huttunen                  Mari-Anna Pöntinen

puheenjohtaja                                          pääsihteeri                         pääsihteeri 1.11. alkaenSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.