SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kirkonjohtajat vetoavat kehitysyhteistyön puolesta, 7.9.2015

Me allekirjoittaneet Suomen kristillisten kirkkojen johtajat vetoamme maan hallitukseen, että se kohtuullistaisi kaavailtuja kehitysyhteistyön leikkauksia. Kansantalouden kannalta välttämättömät leikkaukset tulisi kohdentaa niin, etteivät niiden vaikutukset pahenna kaikkein köyhimpien hätää Suomessa tai kehitysyhteistyön kohdemaissa. 

 

Kehitysyhteistyö on tehokas tapa rakentaa globaalia turvallisuutta, ehkäistä terrorismia ja vähentää syitä lähteä maanpakoon ja siirtolaiseksi. Kansalaisjärjestöjen ja kirkkojen tekemä kehitysyhteistyö on vaikuttavaa, koska se tavoittaa kaikkein haavoittuvimpia ihmisryhmiä. On pidettävä huoli siitä, etteivät tehdyn työn tulokset leikkausten seurauksena vaarannu ja ettei kehitysyhteistyön ammattitaito katoa.

 

Meidän tulisi muistaa, kuinka Suomi vielä vähän aikaa sitten oli apua vastaanottava maa. Kultainen sääntö, jonka löydämme eri maailmanuskontojen opetuksesta, haastaa ylittämään itsekkyyden: ”Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille. Tässä on laki ja profeetat.” (Matt. 7:12)

 

7.9.2015

 

Arkkipiispa Kari Mäkinen, Suomen evankelis-luterilainen kirkko

Arkkipiispa Leo, Suomen ortodoksinen kirkko

Piispa Teemu Sippo SCJ, Katolinen kirkko Suomessa

Kirkkokunnanjohtaja Hannu Vuorinen, Suomen Vapaakirkko

Piirikunnanjohtaja Pasi Runonen, Suomen Metodistikirkko

Distriktsföreståndare Mayvor Wärn-Rancken, Finlands svenska metodistkyrka

Samfundsföreståndare Peter Sjöblom, Finlands svenska baptistsamfund

Kirkonjohtaja Jari Portaankorva, Suomen Baptistikirkko

Eversti Johnny Kleman, Pelastusarmeija

Kirkonjohtaja Kalervo Aromäki, Suomen Adventtikirkko

Samfundsledare Håkan Björklund, Missionskyrkan i Finland

The Revd Tuomas Mäkipää, The Anglican Church in Finland

Senior Pastor Samuel Vogel, International Evangelical Church

Johtaja Pekka Havupalo, Suomen Helluntaikirkko

Puheenjohtaja Kenneth Grönroos, Finlands svenska Pingstmission

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.