SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Suomen uskontojohtajat: Kriisin keskellä turvamme on Korkeimman suoja

Elämme koronapandemian synnyttämää poikkeuslain aikaa. Yhteiskuntamme on ryhtynyt turvaamaan heikommassa asemassa olevia riskiryhmiä ja pyrkinyt takaamaan sairaalahoidon sitä tarvitseville. Vanhempia ikäryhmiä pyritään erityisellä tavalla suojaamaan tartunnoilta. Tähän yhteiseen työskentelyyn kehotamme kaikkia. Lähimmäisenrakkaus kutsuu meitä varovaisuuteen ja vastuullisuuteen sekä viranomaisten antamien rajoitusten ja suositusten noudattamiseen.

 

Rukouksemme eivät vähene rajoittaessamme seurakuntiemme kokoontumisia. Päinvastoin, rukouksemme on yhteinen ja vahva. Erityisesti muistamme yksinäisiä ja vanhuksia, sairaita sekä niitä, joita sairastuminen pelottaa ja ahdistaa. Muistamme perheitä ja lapsia. Muistamme myös päättäjiä, terveydenhoitohenkilökuntaa sekä kaikkia niitä, jotka työskentelevät vaikeissa oloissa elävien hyväksi.

 

Kehotamme jokaista huolehtimaan ympärillä olevista ihmisistä muistamalla heitä puhelinsoitoin ja arkisen avun tavoin. Meistä jokainen voi tehdä jotain. Osoitamme lähimmäisenrakkautta välttämällä tartuttamista ja näin huolehtimalla omasta lähipiiristämme ja myös vieraista ihmisistä. Ketään ei saa jättää yksin, vaan tulee etsiä tapoja kuunnella ja tukea toisiamme ilman fyysistä läheisyyttä ja kontaktia.

 

Toivo sekä myönteinen usko tulevaan ovat voimavara vaikeina aikoina. On hyvä hiljentyä huomaamaan keväiseen elämään heräävä luonto. Kriiseillä on alkunsa ja loppunsa. Ne voivat auttaa huomaamaan, miten tärkeitä ovat läheiset ihmiset ja miten tärkeää meidän on auttaa yhteisöjemme haavoittuvimpia. Suomen uskontojohtajina pyydämme varjelusta koko ihmiskunnalle ja erityisesti jokaiselle sairastuneelle. Meidän turvamme on Korkeimman suoja.

 

Helsingissä 20.3.2020

 

Puheenjohtaja Yaron Nadbornik

USKOT-foorumi ry, puheenjohtaja

Suomen juutalaiset seurakunnat

 

Arkkipiispa Tapio Luoma

Suomen evankelis-luterilainen kirkko

 

Arkkipiispa Leo

Suomen ortodoksinen kirkko

 

Hiippakunnan asiainhoitaja, isä Marco Pasinato

Katolinen kirkko Suomessa

 

Puheenjohtaja Gölten Bedretdin

Suomen Islam-seurakunta

 

Puheenjohtaja Anas Hajjar

Suomen Islamilainen Neuvosto ry

 

Pääsihteeri Mari-Anna Auvinen

Suomen Ekumeeninen NeuvostoSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.