SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Unkarin turvapaikkapolitiikka on epäinhimillistä ja tuomittavaa

Hungary in EU, Wikipedia.

Haluamme ilmaista syvän huolemme Unkarin parlamentin päätöksestä sulkea kaikki turvapaikanhakijat säilöönottokeskuksiin ja rajoittaa heidän oikeuttaan henkilökohtaiseen vapauteen. Lakia perustellaan terrorismiuhalla. Käytännössä päätös johtaa kaikkien Unkariin saapuneiden turvapaikanhakijoiden automaattiseen vapaudenriistoon Serbian vastaisella rajalla sijaitsevilla konttileireillä. 

 

Päätös koskee myös lapsia ja muita haavoittuvassa asemassa olevia henkilöitä. Automaattinen vapaudenriisto pelkästään sen vuoksi, että henkilö hakee kansainvälistä suojelua, on vastoin sekä Unkarin kansainvälisiä ihmisoikeusvelvoitteita että EU-oikeutta. Unkarin menettely uhkaa johtaa myös turvapaikanhakijoiden palautuksiin ilman pääsyä oikeudenmukaiseen turvapaikkamenettelyyn. Kansainvälisen oikeuden mukaan säilöön ottaminen ei saa olla mielivaltaista ja automaattista, vaan henkilöllä on oltava oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin vapaudenmenetyksen yhteydessä. Turvapaikanhakijoiden säilöönottoa voidaan käyttää vain viimesijaisena keinona, mikäli se on ehdottoman tarpeellista. Lapsia ei tule ottaa säilöön pelkästään maahanmuuttoon liittyvistä syistä. Näin selkeää ihmisoikeuksien loukkaamista ja hädässä olevien ihmisten kaltoinkohtelua maan raja-asemilla pidämme eettisesti tuomittavana.

 

Helsingissä 9.3.2017

 

Suomen Uskontojohtajat

 

Puheenjohtaja Yaron Nadbornik

Suomen juutalaisten seurakuntien keskusneuvosto

Arkkipiispa Kari Mäkinen

Suomen evankelis-luterilainen kirkko

Arkkipiispa Leo

Suomen ortodoksinen kirkko

Piispa Teemu Sippo SCJ

Katolinen kirkko Suomessa

Johtaja Atik Ali

Suomen Islam-seurakunta, USKOT-foorumi ry, puheenjohtaja

Varapuheenjohtaja Isra Lehtinen

Suomen Islamilainen Neuvosto ry

Pääsihteeri Mari-Anna Pöntinen

Suomen Ekumeeninen Neuvosto

 

Amnesty International, Suomen osasto ry

                           Toiminnanjohtaja Frank Johansson

 

Ihmisoikeusliitto

                           Pääsihteeri Kaari Mattila

 

Suomen Pakolaisapu

                      Toiminnanjohtaja Annu Lehtinen

 

Pakolaisneuvonta

                           Toiminnanjohtaja Pia Lindfors

 

Helsingin Diakonissalaitos

                           Toimitusjohtaja Olli HolmströmSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.