SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kansainväliset yhteydet

Ekumenia on liikettä. Ekumeeniset yhteydet eri puolille maailmaa avartavat ajattelua ja tuovat tukea oman maan ekumenialle. SEN:lla on vahvat yhteydet muihin Pohjoismaihin ja Euroopan maihin ja erityisesti näiden ekumeenisiin toimijoihin.


Pohjoismaisten ja Baltian alueen ekumeenisten neuvostojen ja toimijoiden tapaaminen järjestettiin 10.-12.3.2020 Tallinnassa, Virossa. Juuri ennen kuin matkustamista on rajoitettu laajamittaisest...
KMN:n kansainvälisten asiain komissio CCIA piti vuosittaisen kokouksensa Balilla, Indonesiassa 24.-28.2.2019. Komission suomalaiset jäsenet Maria Mountraki (ort.) ja Hanna Ojanen (ev. lut.)...
Kirkkojen maailmanneuvoston (KMN) kansainvälisten asiain komission CCIA:n 57. kokous pidettiin Brisbanessa, Australiassa 19.-21.2.2020.


Meillä oli tilaisuus tutustua alueen,...
Suomen Ekumeenisessa Neuvostossa vieraili 11.2.2020 ryhmä ekumenian ja ihmisoikeuksien asiantuntijoita Nigeriasta. He edustavat mm. Nigerian kristillistä neuvostoa ja neuvoston perustamaa Ki...
Pohjoismainen ekumeeninen naiskomitea (NEKK) ja pohjoismainen WICAS (Women in Church and Society) kokoontuivat Oslossa marraskuussa 2019 (28. -30.11.2019). Suomesta mukana oli...Porvoon yhteisön kirkkojen edustajat kokoontuivat Portoon, Portugaliin 10.–12. lokakuuta 2019 neuvotteluun teemalla Kirkkojen ääni julkisess...
Viron kirkkojen neuvoston 30. vuosipäivää vietettiin 21. helmikuuta 2019 Tallinnan ruotsalaisessa Pyhän Mikaelin kirkossa.


Juhlavuoden puheen piti Viron arkkipiispa e...
Luterilaisen maailmanliiton konsultaatio Addis Abebassa 21.-27.2019 etsii näkökulmia luterilaiseen identiteettiin tämän päivän globaalissa todellisuudessa. Kokouksessa on noin 80 osanottajaa ymp...
Protestanttien ja ortodoksien välinen ekumeeninen työryhmä Württembergistä vieraili SEN:ssa 15.5.2018 aamutuimaan.
Euroopan kirkkojen konferenssin yleiskokous pidettiin Novi Sadissa, Serbiassa 31.5.-6.6.2018. Novi Sad tarkoittaa uutta kaupunkia ja kaupunki onkin eurooppalaisittain varsin nuori. Se sijaitsee Tona...
Kirkkojen maailmanneuvosto järjesti 21.6.2018 Genevessä tapaamisen, jossa paavi Franciscus piti puheen ykseydestä. Hän onnitteli 70-vuotiasta Kirkkojen maailmanneuvostoa ja sanoi, että luku...
Kirkkojen lähetysajattelu on viime vuosikymmeninä kokenut monia mullistuksia. Missio nähdään entistä selkeämmin kirkon olemukseen kuuluvana asiana. Samalla ymmärrys lähetystyöstä on syventynyt, niin...

Kirkkojen maailmanneuvoston missiologinen konferenssi pidettiin Arushassa, Tansaniassa 8.-13.3.2018 Arushan kaunis ja rehevä luonto vielä kukkivine puineen ympäröi konferenssikeskusta. K...
Suomen Ekumeenisen Neuvoston konsultaatio saksalaisen kansallisen ekumeenisen neuvoston kanssa pidettiin Frankfurtissa 29.–30.10.2018. Yhteistyö neuvostojen välillä on alkanut kolme vuotta...
Pohjoismaiden ja Baltian ekumeenisten toimijoiden kokous pidettiin historiallisessa Sigtunassa 27.2.-1.3.


Sigtuna on noin v. 970 perustettu entinen kuninkaan kaupun...
Kirkkojen maailmanneuvoston (KMN) kansainvälisten asiain komissio CCIA piti vuosittaisen kokouksensa 20.2.-1.3.2018 Kolumbian Cartagenassa. KMN:n tämän vuoden alueellinen painopiste on Lati...
Euroopan kansallisten neuvostojen pääsihteerit kokoontuivat Cardiffissa Walesissa 5.-8.6.2017. Kokous pidettiin viehättävässä, vanhassa Pyhän Mikaelin keskuksessa, joka edelleen toimii teologisena pap...
Euroopan Unionin katolisten piispainkokousten komissio (COMECE) edustaa 28 jäsenmaan katolisia piispainkokouksia. COMECE:n tiimi monitoroi EU:n toimintaa ja aloitteita sekä pyrkii vaikuttamaan päätöst...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.