SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kevät- ja syyskokous

SEN:n korkein päättävä elin on neuvoston yleiskokous, joka kokoontuu kevätkokoukseen ja syyskokoukseen. Ylimääräinen kokous voidaan pitää hallituksen katsoessa sen tarpeelliseksi. Jäsenkunnan (jäsenkirkkojen, tarkkailijakirkkojen ja kumppanuusjärjestöjen) edustajat kokoontuvat yhteen keskustelemaan ja päättämään SEN:n toimintaan liittyvistä asioista. Kokouksissa äänioikeus on jäsenkirkkojen edustajilla. Tarkkailijoiden ja kumppanuusjärjestöjen edustajilla on puheoikeus. 

 

Kokouksissa on myös erityinen ja ajankohtainen teema, jonka tiimoilta järjestetään avoin seminaari tai keskustelutilaisuus. Kevätkokous järjestetään pääkaupunkiseudulla ja syyskokous pääkaupunkiseudun ulkopuolella.


Suomen Ekumeenisen Neuvoston syyskokous pidettiin Kokkolassa maanantaista tiistaihin 31.10.-1.11.2022. Sääntömääräinen kokous luterilaisten seurakuntien seurakuntakeskuksessa, johon osa edustajis...
Suomen Ekumeeninen Neuvosto kokoontui sääntömääräiseen kevätkokoukseensa Kauniaisten ev.lut. seurakuntien kirkolla maanantaina 21.3.2022. Ensimmäistä kertaa kokous järjestettiin niin sanotusti...
Suomen Ekumeeninen Neuvosto kokoontui 21.4.2021 kevätkokoukseen ja visio-ja strategiatyöhön etäyhteyksien välityksellä.
Kevätkokouksessa käsiteltiin Neuvoston puheenjohtajan arkkipiispa Tapio Luoma...
Suomen Ekumeenisen Neuvoston syyskokouksen yhteydessä Oulussa 3.11.2021 järjestettiin syysseminaari jumalanpalveluksesta ja hengellisestä ykseydestä. Seminaaripaikkana palveli Oulun ev.-lut. tu...
Suomen Ekumeeninen Neuvosto kokoontui 5.10.2020 syyskokoukseen, joka alunperin oli suunniteltu vietettäväksi Oulussa, mutta pidettiin Helsingissä hyödyntäen etäyhteyksiä ensimmäistä kertaa Neuvo...
Suomen Ekumeenisen Neuvosto kokoontui 21.9.2020 Mikael Agricolan kirkossa Helsingissä Suomen Anglikaanisen kirkon vieraina.


Kevätseminaarissa Miten vastaamme ilmast...
Suomen Ekumeenisen Neuvoston syysseminaari Ekumenian uudet tuulet – vastaanottavan ekumenian malli järjestettiin 12.11.2019 Joensuun ortodoksisen seurakunnan seurakuntasalissa. Reseptiivinen ekumen...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto kokoontui kevätseminaariin ja -kokoukseensa Kallion seurakunnan Alppilan kirkkoon Helsingissä 26.4.2019. Kokous osui pääsiäisviikolle tai kirkkaalle viikolle...
SEN:n syyskokous Jyväskylässä 12.-13.11.2018 alkoi Jyväskylän ortodoksisessa seurakuntakeskuksessa arkkipiispa Leon ja kirkkoherra Timo Mäkirinnan tervetulotoivotuksilla Kristuksen Ylösnouse...
Kristuskyrkan on Helsingin ruotsinkielisen metodistiseurakunnan kirkko Etu-Töölössä. Kirkkoon kokoontui 12.4.2018 aamupäivällä SEN:n kevätkokous.SEN:n puheenjoh...
Sunnuntai 15.10.2017 oli iloisten ekumeenisten kohtaamisten päivä. SEN:n sataa toimintavuotta juhlistettiin ekumeenisella jumalanpalveluksella, ohjelmallisilla kirkkokahveilla ja juhlakonsertilla. Ilo...
Syyskokous enteilee tulevaa vuotta. Siinä suunnitellaan, kun taas kevätkokouksessa kerrataan mennyttä. Tämän vuoden SEN:n syyskokous pidettiin satavuotisjuhlan yhteydessä maanantaina 16.10.2017 Helsin...
Kevätkokoukseen kokoonnuttiin Helsingin Andreaskyrkaniin, joka on tullut tunnetuksi muun muassa kristillisen rakkauden hengessä tapahtuvasta ruokajakelustaan. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset k...
Reformaatio, yhteisö ja
yhteiskunta oli Suomen Ekumeenisen Neuvoston (SEN) syyskokouksen seminaarin teemana. Kaksipäiväinen kokous, 10.–11.10.2016, alkoi hartaudella juhlavuottaan viettävässä Kuopi...
Annankadun ja Ratakadun kulman tyylikäs1920-luvun punatiilirakennus pitää seiniensä sisällä valoisaa, kaunista kirkkoa. Ohikulkija ei helposti arvaakaan, mikä vaikuttava sakraalitila rakennuksen toise...
Porissa 26.–27.10.2015 kokoontunut Suomen
Ekumeenisen Neuvoston syyskokous hyväksyi hakemuksesta kumppanuusjärjestöikseen
neljä järjestöä. Näin kumppanuusjärjestöjen lukumäärä kasvoi 24:ään. Kok...
Kevätkokous pidettiin Helsingin Kontulan Metrokappeli-helluntaiseurakunnassa
27.4.2015. Kokous jatkui seminaarilla naapuriseurakunnassa, Mikaelin seurakunnassa
(evl). Ekumeeninen iltapäivä Mikae...
Turun Mikaelin seurakuntakodissa 16.10.2014 pidetty seminaari avasi ekumeenisen näkökulman tulevaan reformaation merkkivuoteen 2017. Seminaari oli osa SEN:n syyskokousta. Illalla kokoonnuttiin ekumeen...
Suomen Ekumeeninen Neuvosto kokoontui 7.4.2014 kevätkokoukseensa Espooseen. Käsiteltäviin asioihin kuuluivat yhdistyksen vuosikokousasiat kuten edellisen vuoden toiminta- ja tilikertomus. SEN myös pal...
Syyskokous pidettiin Kainuun Opistolla Paltamossa 17.–18.10.2013. Toisen
kokouspäivän seminaarin aiheena oli Vapaa liikkuvuus. Avauspuheessaan SEN:n
puheenjohtaja piispa Teemu Sippo SCJ totesi,...
Oman
uskonnon opetus, suomalainen opetusmalli ja siihen kaavaillut muutokset
nousivat puheenaiheiksi 18.4.2013 Helsingin Bulevardin seurakuntasalissa, jossa
Suomen Ekumeeninen Neuvosto piti k...
Tasan viisikymmentä vuotta sitten alkoi Vatikaanin toinen kirkolliskokous. Siinä oivallinen aihe puheenjohtaja, piispa Teemu Sipon avauspuheelle Suomen Ekumeenisen Neuvoston syyskokouksessa Tampereell...
Raamattu ja sen kääntäminen oli keskiössä SEN:n
kevätkokouksessa 27.4.2012. Kokouspaikkana oli Keravan ev.-lut. seurakunnan
Savion seurakuntatalo. Isäntäseurakunnan edustajat ottivat kokousväen...
SEN kokoontui vuoden 2011 syyskokoukseensa Porvooseen 13.–14. lokakuuta. Borgå svenska domkyrkoförsamling ja muut kristilliset seurakunnat osallistuivat järjestelyihin ja tarjosivat kokoukselle tiloja...
Kevätkokouksessa 28. huhtikuuta 2011 Helsingin Saalem-seurakunnassa luovutettiin ensimmäinen Ekumeeninen teko -tunnustus ja sen sai Forssan Katukirkkoyhdistys. Kokous valitsi myös pääsihteerin seuraav...
Siirtolaisuus oli teemana Suomen Ekumeenisen Neuvoston syyskokouksessa 28.–29. lokakuuta Uudessa-Valamossa Heinävedellä. Kokous käsitteli sääntömääräiset asiansa, jotka syksyllä suuntautuvat seuraavan...
SEN:n kevätkokous pidettiin 19.4.2010 Suomen Lähetysseurassa Helsingissä. Lähetysjohtaja Seppo Rissanen toivotti kokousväen tervetulleeksi ja johdatti alkuhartauteen. Kevätkokouksen sääntömääräisiin a...
Vaasaan syyskokoukseensa kokoontunut Suomen Ekumeeninen Neuvosto valitsi 8.10.2009 yksimielisesti puheenjohtajakseen Helsingin katolisen hiippakunnan piispan Teemu Sipon. Tämä on ensimmäinen kerta kun...
Suomen Helluntaikirkko hyväksyttiin hakemuksestaan Suomen Ekumeenisen Neuvoston tarkkailijaksi 20.4. Kirkkonummella pidetyssä kevätkokouksessa. Kysymys on kirkkohistoriallisesti merkittävästä tapahtum...
Neuvoston syyskokous järjestettiin Lahdessa 16.–17.10.2008. Ensimmäisen päivän isäntänä toimi Lahden ev.lut. seurakuntayhtymä ja kokouspaikkana oli Ristinkirkko. Toisena kokouspäivänä isäntänä to...
Kevätkokoukseen kokoonnuttiin 27.3. Kultuurikeskus Sofiaan, joka sijaitsee Helsingin Kallahdessa. Aamupäivällä pidettiin seminaari, jossa teemana oli Jumalallinen viisaus postmodernissa hämyssä. Myös...
Yhdeksänkymmentä vuotta toiminut Suomen ekumeeninen neuvosto piti syyskokouksensa Turussa 18.–19.10. Myös Mikael Agricolan juhlavuosi näkyi kokouksen ohjelmassa kun merkkivuoden teemoihin tuotiin ekum...
Viime aikoina on näyttänyt siltä, että EU ymmärretään ensi sijassa taloudellisena, poliittisena tai sotilaallisena yhteisönä. Kirkkojen on syytä muistuttaa EU:n syntyajan perustavista lähtökohdista. E...
Jyväskylän ortodoksinen ja ev.-lut. kaupunkiseurakunta isännöivät syyskokousta 12.–13.10.2006 Jyväskylässä. Kokouksen yleisteemana oli Yhteiskuntavastuun teoria ja käytäntö. Myös SEN:n hallituksen kan...
Globaali ekumenia etsii uusia väyliä. Näin otsikoi emerituspiispa Jonas Jonson alustuksensa Suomen ekumeenisen neuvoston kevätkokouksessa 3.4.2006. Espoon Olarin ev.lut. seurakunnan kirkossa...
Suomen ekumeeninen neuvosto (SEN)kokoontui syyskokoukseensa Iisalmeen, jossa kokousta isännöivät ortodoksinen ja luterilainen seurakunta. Kokouksessa olivat esillä sääntömääräiset asiat, kuten ensi vu...
Suomen Ekumeenien Neuvosto kokoontui
kevätkokoukseensa Helsingin Kristuskirkkoon, joka on Finlands svenska
metodistkyrkanin seurakunnan kirkko. Komea punatiilinen sakraalitila ja sijaistee näkyv...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.