SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ekumeeninen teko ja uskonnonvapaus kevätkokouksessa 2011

Seurakunnanjohta, pastori Klaus Korhonen toivotti kevätkokousväen lämpimästi tervetulleeksi Saalemiin.Piispa Teemu Sippo, SEN:n puheenjohtaja, avasi kokouksen.

Kevätkokouksessa 28. huhtikuuta 2011 Helsingin Saalem-seurakunnassa luovutettiin ensimmäinen Ekumeeninen teko -tunnustus ja sen sai Forssan Katukirkkoyhdistys. Kokous valitsi myös pääsihteerin seuraavaksi viisivuotiskaudeksi ja valituksi tuli isä Heikki Huttunen, joka aloittaa 1.8. toisen kauden tässä tehtävässä. Kokoukseen liittyi myös uskonnonvapautta käsitellyt seminaari, jossa kuultiin kiinnostavia alustuksia.

 

Forssan Katukirkkoyhdistys sai Ekumeeninen teko 2010 -tunnustuksen tukea antavasta toiminnastaan päihdeongelmaisille, syrjäytymisvaarassa oleville ja heidän läheisilleen. Toiminta on parantanut ihmisten elämää, ja se on ollut yhteiskunnallisesti merkittävää koko kaupungille. Katukirkkotyö aloitettiin vuonna 1997.

 

Katukirkkoyhdistystä ylläpitävät Forssan Helluntaiseurakunta, Forssan Vapaaseurakunta sekä Forssan, Humppilan, Jokioisten ja Tammelan evankelis-luterilaiset seurakunnat ja Hämeen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen Forssan paikallisosasto.

 

Katukirkossa on mukana paljon vapaaehtoisia. Yhdistys järjestää muun muassa viikoittaisia katukirkkoiltoja, leirejä ja vähävaraisten joulujuhlia. Lisäksi yhdistys ylläpitää tukiasuntotoimintaa ja päivätoimintakeskusta.

 

Ekumeeninen teko -tunnustuksen kunniakirjat luovuttivat SEN:n puheenjohtaja, piispa Teemu Sippo, pääsihteeri Heikki Huttunen ja hallintosihteeri Sirpa-Maija Vuorinen. Niitä olivat vastaanottamassa varapuheenjohtaja Pertti Nieminen, Hämeen Ev.-lut Kansanlähetys, Forssan paikallisosasto, sihteeri Pekka Murtolahti, Forssan Vapaaseurakunta, hallituksen jäsen Marjatta Friman, Forssan ev.-lut. seurakunta, hallituksen jäsen Liisa Sillanpää, Tammelan ev.-lut. seurakunta, rahastonhoitaja Väinö Lammintausta, Forssan Helluntaiseurakunta, hallituksen varajäsen Marja-Leena Rissanen, Forssan Helluntaiseurakunta, hallituksen jäsen Anneli Tuovila, Forssan ev.-lut. seurakunta, vapaaehtoisaktiivi Lea Mäkipää, Hämeen Ev.-lut Kansanlähetys Forssan paikallisosasto, vapaaehtoisaktiivi Seppo Sillanpää, Hämeen Ev.-lut Kansanlähetys Forssan paikallisosasto. Aukeaman kuvat: Heikki Jääskeläinen.Suomen Ekumeeninen Neuvosto myöntää tunnustuksen hankkeille tai ideoille, jotka vahvistavat ekumeenista asennetta ja vievät eteenpäin kristittyjen ykseyspyrkimyksiä. Tunnustuksella palkitaan sekä uusia ideoita että ekumeenista jatkuvuutta ja pitkäjänteisyyttä.

 

Suomen Ekumeeninen Neuvosto valitsi kevätkokouksessaan 28. huhtikuuta 2011 isä Heikki Huttusen (ort.) neuvoston pääsihteeriksi kaudelle 1.8.2011–31.7.2016. Huttunen on toiminut tehtävässä vuodesta 2006 lähtien.

 

Pääsihteerin valinta

 

Heikki Huttunen valittiin pääsihteeriksi kansainvälisen kokemuksensa, ekumenian tuntemuksensa ja kielitaitonsa perusteella. Valintaan vaikutti lisäksi se, että hän on menestyksekkäästi hoitanut pääsihteerin tehtävää viisi vuotta. Valinta oli yksimielinen. Suomen Ekumeenisen Neuvoston pääsihteerin toimikausi on viisi vuotta. Sama henkilö voidaan valita pääsihteeriksi korkeintaan kahdeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi.

 

Ensimmäistä kertaa helluntaiseurakunnassa

 

SEN:n yleiskokous pidettiin nyt ensimmäistä kertaa helluntaiseurakunnassa. Kymmeniä, jopa satoja seminaareja ja muita ekumeenisia tapahtumia on Saalemissa ja muissa helluntaiseurakunnissa järjestetty, mutta yleiskokousta ei tätä ennen. Seurakunnan johtaja, pastori Klaus Korhonen toivotti kokousväen tervetulleeksi todeten mm. seuraavaa:

 

– Vaikka me helluntailaisina suhtaudumme tietyin varauksin ns. ”viralliseen ekumeniaan”, niin kansainvälisen helluntailiikkeen syntyyn liittyi voimakas visio kristittyjen yhteydestä. Pyhän Hengen vaikutuksen uskottiin kaatavan rotujen, kielten ja kirkkojen väliset raja-aidat. Tämä visio oli ennenaikainen mutta ei ehkä sittenkään turha. 1960-luvulla karismaattinen liike levisi perinteisiin kirkkoihin ja aiheutti ajan myötä ennen ylitsepääsemättömien raja-aitojen kaatumista.

 

Uskonnonvapaus - itsestäänselvyys, vai onko?

 

Iltapäivän seminaarissa käsiteltiin Vastuuviikon teemaa eli uskonnonvapautta. Aiheesta kuultiin seuraavat alustukset

 

 • Uskonnonvapaus - mitä se on?

Juhani Huotari, lähetysjohtaja, Stefanus-Lähetys Marttyyrien Ääni

Uskonnonvapauden merkitys kehitykselle

Katherine Cash, uskonnonvapausasioiden koordinaattori,

Svenska Missionsrådet

Uskonnonvapaus Suomen ulkopolitiikassa

Sauli Feodorow, Ihmisoikeus- ja demokratiasuurlähettiläs,

Ulkoasiainministeriö Ihmisoikeuspolitiikan yksikkö

Euroopan kirkot, uskonnonvapaus ja EU

Elizabeta Kitanovic, projektisihteeri, Euroopan kirkkojen konferenssi

Silminnäkijöiden kertomuksia kentältä


Ylösnousemuksen jälkeen meidän Herramme ilmestyi opetuslapsilleen ja tervehti heitä rauhantervehdyksellä. Me täällä Saalemissa käytämme tervehdystä ”Rauhaa” ja ehdotankin, että tervehtisimme toisiamme...
Teema uskonnonvapaudesta on aiheellinen tänä päivänä. Uskonnonvapaus on eräs yksilöihmisen tärkeimpiä asioita, se on tarve jonka tulee täyttyä. Ihminen kaipaa Jumalaa ja sen tähden hänen sydämensä oje...
Good afternoon, it is a pleasure to be with you today. I’d like to begin by presenting myself and the organization I work for. My name is Katherine Cash, and I work for the Swedish Mission Council wit...
Pidämme Suomessa itsestään selvänä, että kaikilla on uskonnonvapaus. Se kuuluu perusoikeuksiimme, jonka merkitystä ei ole kyseenalaistettu enää vuosikymmeniin. Uskonnonvapauslakikin säädettiin jo 1923...
Within the human rights system there is no hierarchy of rights. Human Rights are universal. One’s rights are equally important as the rights of the others. Only if we give credit to the universality c...
Henkilöiden nimet on muutettu turvallisuussyistä. Irakista Suomeen pakolaisena tullut James kertoi, kuinka hän ja toiset kristityt ovat joutuneet vainon kohteeksi kotimaassaan. Hän totesi, että kristi...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Helsingin poliisilaitoksen myöntämä pienkeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1063 ja keräys on käynnissä 16.09.2021 - 15.12.2021 koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en småskaliga penninginsamling med tillstånd från polisinrättningen i Helsingfors. Insamlingsnumret är RA/2020/1618. Insamlingen pågår 16.09.2021 - 15.12.2021. (eller tills insamlingsmålet nås) i hela Finland förutom på Åland.