SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

EU tarvitsee myös sielun, kevätkokus 12.3.2007

Viime aikoina on näyttänyt siltä, että EU ymmärretään ensi sijassa taloudellisena, poliittisena tai sotilaallisena yhteisönä. Kirkkojen on syytä muistuttaa EU:n syntyajan perustavista lähtökohdista. EU tarvitsee myös sielun.

 

Euroopan ihmiset eivät voi kokea kuuluvansa tai samastuvansa tuohon yhteisöön, elleivät he koe, että sen arvot vastaavat sitä, mikä heille on tärkeätä ja että he voivat niihin myös vaikuttaa. EU:n laajenemisen yhteydessä  nämä ovat keskeisiä kysymyksiä, jotka eivät saisi peittyä päivänkohtaisten poliittisten kysymysten alle.

 

Muun muassa näin totesi SEN:n puheenjohtaja arkkipiispa Jukka Paarma avauspuheessaan SEN:n kevätkokouksessa 12.3. Vantaan ev.lut. seurakuntayhtymän valtuustosalissa.

 

SEN:n korkein päättävä elin on Neuvoston kokous, joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa: keväällä ja syksyllä. Kevätkokous tarkastelee mennyttä vuotta ja syyskokous tulevaa. 12.3. vahvistettiin vuoden 2006 toimintakertomus ja tilinpäätös. SEN:n taloudelliset resurssit ovat pienet ja palkattua henkilökuntaa vähän, mutta paljon on saatu aikaan, todetiin kokouksen mennyttä vuotta koskevassa keskustelussa.

 

SEN:n toiminta oli kuluneena vuonna laajempaa kuin toimintasuunnitelma edellytti. Siinä suhteessa toimintasuunnitelmassa asetetut tavoitteet saavutettiin. Tämä kertoo jotain olennaista neuvoston suuresta potentiaalista. Haasteita ja mahdollisuuksia kohdattiin vuoden mittaan enemmän kuin oli valmistauduttu, mutta rajallistenkin resurssien puitteissa ja yhteistyökumppanien kanssa jakaen niihin vastattiin. Toisaalta juuri resurssien rajallisuus saneli sen, että joitakin kehityskelpoisia kirkkojen yhteistyöhankkeita jouduttiin jättämään vähemmälle huomiolle.

 

Kokoukseen liittyi myös teemakeskustelu, jolle pohjan antoi syyskuussa Romanian Sibiussa järjestettävä .

 

Sen teema on: Kristuksen valo loistaa kaikille. Ykseyden ja uudistumisen toivo Euroopassa. Ruotsiksi: Kristi ljus upplyser alla. Hopp om förnyelse och enhet i Europa.

 

Teemasta alustivat: Hanasaaren ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen johtaja Gunvor Kronman ja ETYJ-puheenjohtajuussihteeristön päällikkö, suurlähettiläs Aleksi Härkönen.

 

Kommentaattorit: Pelastusarmeijan territorion johtaja eversti André Cox ja Suomen Kristillisen Ylioppilasliiton pääsihteeri Aura Nortomaa.

 

Kronman totesi mm: Suomi ja Eurooppa tarvitsevat enemmän dialogia ja vahvempaa globaaliagendaa. Mikä on kirkkojen vastuu? Kaksi teemaa muodostavat keskeiset haasteet globalisaatiokeskustelussa Euroopassa tänään: kehityspolitiikka ja monikulttuurisuus. Näitä yhdistävät ainakin kaksi asiaa: molemmat ovat seurauksia globalisaatiosta ja molempia leimaa myös tietynlainen yhteiskunnallinen polarisaatio.

 

Härkönen oli otsikoinut alustuksensa: Mitkä ovat Euroopan rajat?

 

Kysymys Euroopan rajoista on äärimäisen ajankohtainen kun puhutaan Euroopan unionin laajentumisesta, mutta asiaa on tarkasteltava laajemmin. Uskontojen rooli kansainvälisissä suhteissa ja politiikassa on kasvanut merkittävästi kylmän sodan jälkeen. Ekumeenisella yhteistyöllä kristillisten kirkkojen kesken on Euroopassa saavutettu vaikuttavia tuloksia, mutta vastaavanlainen yhteistyö uskontojen kesken tuntuu olevan paljon vaikeampaa.

 

Alla Paarman, Kronmanin ja Härkösen alustukset.


Arkkipiispa Jukka Paarman puhe.Suurlähettiläs Aleksi Härkösen puhe.Johtaja Gunvor Kronmanin puhe.

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Helsingin poliisilaitoksen myöntämä pienkeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1063 ja keräys on käynnissä 16.09.2021 - 15.12.2021 koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en småskaliga penninginsamling med tillstånd från polisinrättningen i Helsingfors. Insamlingsnumret är RA/2020/1618. Insamlingen pågår 16.09.2021 - 15.12.2021. (eller tills insamlingsmålet nås) i hela Finland förutom på Åland.