SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

 Paneelikeskustelussa: Sisko Kuumola-Liimatta

Kiitos kutsusta tähän seminaariin!

 

Olen tullut ekumenian koskettamaksi jo vuosikymmeniä sitten tutustuttuani Anna-Maija Raittilaan ja lukiessani hänen kirjoittamiaan kirjoja. Muutettuamme Ouluun 20 vuotta sitten tuli mahdolliseksi osallistua säännöllisesti ekumeeniseen jumalanpalvelukseen, tulin syvästi kosketetuksi. Ajattelen, että jotain yhtä merkittävää olin kokenut 1960 -luvun alussa, jolloin kotiseurakunnassani oli hengellisen nuorisoherätyksen aikaa: siinä oli jotain rajoja ravistelevaa, havahtumista toisista huolehtimiseen ja avun tarvitsijan auttamiseen, siinä oli myös paljon iloa ja ystävyyttä.

 

Viime vuosina on ollut mahdollisuus oppia ekumeenisten kokemusten ja kohtaamisten kautta. Olen saanut olla mukana Veijo Koivulan ohjaamilla ja huolellisesti valmistelemilla ekumeenisilla pyhiinvaelluksilla joissakin Euroopan maissa, mikä osaltaan on syventänyt ymmärrystä kristittyjen keskinäisestä yhteydestä. Yhdessä vietetyt jumalanpalvelukset ovat jättäneet lähtemättömän jäljen omaan mieleen. Merkittäviä oppimisen lähteitä ovat olleet myös Veijo Koivulan kirjoittamat ja toimittamat kirjat.

 

Keskeinen opetus ekumeenisella polullani on ollut kohtaamisen tärkeys. Ihminen on luotu kasvamaan ja kehittymään yhteydessä toisiin ihmisiin ja yhteydessä Jumalaan. Jokainen ihminen tarvitsee kokemuksen nähdyksi tulemisesta – jo pienen vastasyntyneen lapsen olennainen kasvun ja kehityksen kannattelija on saada katsoa hoitajansa silmiin.

 

Yhteyden ja kunnioittavan vuorovaikutuksen syntymisen mahdollistaa toisen kuunteleminen. Meidän ajassamme on paljon tietoa, paljon puhetta – kuuntelemiseen keskittyminen ei ole itsestään selvää kenellekään meistä. Huomiota on kiinnitettävä myös kieleen, sanoihin, joita käytämme. Tarvitsemme selkokieltä, kun kohtaamme ihmisiä erilaisista taustoista.

 

Myös ekumeeninen maallikkotyöryhmä on ollut oppimisen ja oman kasvun mahdollistaja. Työryhmässä olemme lukeneet Raamatun tekstejä, rukoilleet, joskus laulaneet ja jutelleet elämästämme. Olemme osaltamme valmistelleet seuraavaa ekumeenista jumalanpalvelusta: olemme etsineet aiheeseen sopivia Raamatun tekstejä, miettineet musiikkia ja lopuksi jakaneet kullekin oman tehtävän (alkujohdanto, Raamatun lukukappaletta edeltävä kehotus ja tekstin lukeminen). Jumalanpalveluksessa on ollut mahdollisuus kaikilla läsnäolijoilla kertoa, mikä luetussa Sanassa kosketti. Myös uskovien rukouksilla on jumalanpalveluksessa oma paikkansa, seurakunnan keskellä saa rukoilla ääneen. Erilaiset tavat ja perinteet ovat kohdanneet! Työryhmässä on voitu keskustella erilaisista tavoista ilmaista hengellisyyttä. On tärkeä syvällisesti tuntea omaa perinnettä, että olisi annettavaa keskusteluun. Tärkeitä yhteyden kokemisen hetkiä ovat tilanteet, jossa on ollut mahdollisuus kysyä mieltä askarruttavia ja usein nimenomaan ennakkoluulon pohjalta nousevia kysymyksiä. Olen toki itsekin kohdannut ennakkoluuloja, pelkoakin tilanteissa, joissa olen kertonut eri kirkkokunnista tulevien kristittyjen yhteyden olevan uskoni peruspilareita: ei voi olla erikseen uskoa oman kirkon sisällä ja ekumenian polulla – on vain yksi usko, joka tarkoittaa kaikkien kristittyjen yhteistä uskoa. Ekumeeninen hengellisyys ei ole omasta luopumista, vaan omasta jakamista!

Yhdessä rukoileminen tarkoittaa yhteyden syvenemistä: on yhteinen usko, saa yhdessä pyytää Pyhän Hengen johdatusta ja avautua meitä kaikkia ihmisiä rakastavan Jumalan puoleen.

 

Kun vuoroin vietämme jumalanpalvelusta eri kirkoissa, saamme osoittaa vieraanvaraisuutta ja saamme mahdollisesti kirkkotilassa kokemuksen Pyhän kosketuksesta. Ehkä löydämme jotain siitä rikkaudesta, mitä kullakin kirkkokunnalla on. Olen toiveikas kaikesta kokemastani!

 

Ekumeenisen neuvoston syysseminaarissa Oulussa 2. – 3.11.2021

Puheenvuoro paneelissa 3.11

 Sisko Kuumola-LiimattaSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.