SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Veijo Koivula:  Ekumeeninen  jumalanpalvelus

Jumalanpalvelus

•Miten ymmärrämme jumalanpalveluksen itse kukin omassa kirkossamme – ja mitä se on ystäviemme kirkoissa?

•Elementit tiedämme ja tunnistamme, vaikka niiden muodot vaihtelevat: rukous, ylistys, palvonta, katumus, laulu, soitto, Raamatun lukeminen, saarna, kolehti, eukaristia, siunaus

•Alexander Schmemann: ”Jumalanpalveluksessa kirkko ilmentää ja toteuttaa itseään ja saa siinä täyttymyksensä.” > entä ekumeenisessa yhteydessä?

•Joseph Ratzinger / Benedictus XVI: ”Liturgia on Kristukseen katsomista.” > mitenkäs tämä toteutuu ekumeenisissa palveluksissamme?

Jumalanpalvelus ja pyhyys

•Owe Wikström: ”Pyhä antaa muulle elämälle tietynlaisen kokonaisvaltaisen merkityksen. Se voi olla pyhä kuva, pyhä symboli, pyhä rakennus, pyhä ääni, pyhä toimitus. Pyhyys tunkeutuu maailmaan tuomalla läsnäolevaksi jotakin ätysin toisenlaista – sellaista mitä on mahdotonta sanoa ja mikä kuitenkin täytyy sanoa.” --- Pyhän ympärille syntyy usein juhla.”

•Suuret institutionaaliset pyhyydet ja pienet yksityiset pyhyydet – miten ne osuvat toisiinsa?

•Meillä on hyvin erilaisia kokemuksia pyhyydestä, pyhistä asioista ja pyhistä hetkistä. Miten nämä voivat toteutua ekumeenisessa jumalanpalveluksessa?

Ekumeenisen palveluksen valmistelu ja suunnittelu


•On suotavaa, että ekumenia on mukana aivan lähtökuopista alkaen, mieluiten siten, että etukäteen ei ole päätetty mitään, ei aikaa, ei paikkaa, ei jumalanpalveluksen runkoa

       - ihanteeseen ei aina käytännön mahdollisuuksia

 

Ensimmäinen askel: kuka kutsuu ketä koolle?

      - tässä tietysti auttaa, jos paikkakunnalla on valmiiksi hyvät ekumeeniset suhteet

      - ei kannata jäädä vain odottamaan, kutsuisiko joku

       - ei ole aina helppo ratkaista ketä kutsutaan mukaan; liikaa vai liian vähän? Millä perusteella?

 

 

•Hyvä aloittaa suunnittelu puhtaalta pöydältä

Toinen askel: kartoitettava reunaehtoja, ts. hahmotettava, millainen ekumeeninen palvelus on mahdollinen tällä paikkakunnalla tässä tilanteessa

•Aluksi hyvä hahmottaa myös, millaisella panoksella / millaisilla resursseilla kukin taho on mukana palveluksen suunnittelussa ja toteutuksessa

      > huom. ei vain työntekijät, vaan myös maallikot!

 

•Onko joku teema – päätämmekö sen itse vai tuleeko se jostain muualta (esim. SEN tms.)

•Entä liturginen vuosi – ja minkä tradition mukaan?

• Kolmas askel: sovitaan jumalanpalvelukselle runko tai ’kaava’ tai kaavattomuus

•Runkovaihtoehtoja:

      - osioajattelu

      - läntinen sanajumalanpalvelus/rukoushetki soveltaen

      - kaavaton; puheita, musiikkia, rukousta ilman sidosta minkään kirkkokunnan valmiiseen järjestykseen

 

• On hyvä myös kysyä: näyttääkö ja kuulostaako palveluksemme ekumeeniselta?

Kysymyksiä valmisteluvaiheessa

 • Näyttääkö palveluksemme ekumeeniselta?
 • Kuulostaako palveluksemme ekumeeniselta?      
 •  laulut? musiikki? instrumentit? millaista kieltä käytämme?
 • Koemmeko palveluksemme ekumeenisena?       
 • Luotammeko toisiimme?
 • Ovatko kaikki traditiot sallittuja; liturgiset asut? ikonit? kulkueristi? tuohukset/rukouskynttilät? suitsuttaminen? liturgiset eleet? ristinmerkin tekeminen? polvistumiset/ kumartumiset / maahan lankeamiset? käsien kohottaminen?


Läntinen sanajumalanpalvelus

• Tarjoaa kaavan, johon sisältyy paljon erilaisia vaihtoehtoja, joita voi joustavasti ottaa mukaan tai jättää pois
• Sanajumalanpalvelus ei ole riisuttu lännen messu, vaan paremminkin rukoushetki/hetkipalvelus
• Tästä näkökulmasta katsottuna esim. luterilaiseen messuun aina kuuluvat osat – kuten synnintunnustus ja synninpäästö sekä uskontunnustus – eivät ole rukoushetken elementtejä

  - näissä tunnetusti ekumeenisia ongelmia, kun ei ole yhteisiä   sanamuotoja tai emme oikein tiedä, miten suhtautua toisen  kirkon antamaan synninpäästöön

 

SEN:n suositukset

(Suomen Ekumeenisen Neuvoston hallitus 8.6.2011)

 •        Johdanto
 •        Suunnittelu ja seuranta (työryhmä / taloudellinen vastuu / tiedotus / isännyys / kolehti / seuranta)
 •        Jumalanpalvelusmusiikki
 •        Jumalanpalveluksen toimittajat
 •        Jumalanpalvelusjärjestys (erityishuomiota kiinnitettävä: katumus/uskontunnustus/ehtoollinen)

Muuta huomioitavaa:

       - rukoustavat ja uskonkäsitykset

          - sopiiko rukouksissa lähestyä neitsyt Mariaa / Jumalansynnyttäjää / pyhiä?

          - hiljaisuus rukouksen muotona; Owe Wikström: ”Hiljaisuus ei ole ensisijaisesti äänen poissaoloa, vaan Pyhän läsnäoloa.”

       - erot ja yhtäläisyydet

       - kirkkokansan huomioiminen

       - kielellisiä periaatteita

       - ajankohta

 

Muutamia näkökohtia

•Rukous; miten otamme huomioon eri perinteiden mukaiset rukoustavat; kieli, rukousasento, eleet, lukien vai laulaen, vapaa vai valmis rukous

       - Isä meidän -rukous, ekumeeninen sanamuoto – lukien/laulaen

 

•piispa Simo Peura: ”Ekumeeniset kokoontumiset menettävät merkityksensä, jos niissä laiminlyödään yhteinen rukous. Siihen suostuessaan kristityt nimittäin asettuvat aina yhdessä vastapäätä Pyhää Kolminaisuutta eivätkä toinen toisiaan. --- Yhteinen rukous on olennaisen tärkeä erityisesti silloin, kun kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen kesken ei vielä ole ehtoollisyhteyttä.”  (Ekumeeninen spiritualiteetti. – Spiritualiteetin käsikirja)

•Saarna ja opilliset eroavuudet / luottamus
•Musiikki – miten otamme huomioon rikkaat, hyvin erilaiset perinteet? > yhteislaulun voimakas merkitys
•Pukeutuminen
•Liturgisen vuoden huomioon ottaminen?
•Palveluksen johtaminen – tarvitaanko johtajaa?
•Kuka pääsee ’alttariin/alttarille’?
•Kirkolliset tavat, esim. suitsuttaminen
•Kolehti – yhdessä sovittu avustuskohde
•Ilo ja kiitollisuus!
•Palveluksen jälkeen yhteinen palautekeskustelu tms.?

Reseptiivinen ekumenia (Sara Gehlin, SEN Joensuu 2019-11-12)

•keskeisenä kysymys asenteesta ja toimintatavoista ekumeenisissa kohtaamisissa
•oppiminen ennen opettamista – kutsutaan myös oppivaksi ekumeniaksi
•ei edellytä vastaavaa oppivaa asennetta toisilta
•painottaa rukousta ja sisäistä kääntymystä
•enemmän itsekriittinen kuin toisia perinteitä arvosteleva
•korostaa integriteettiä: ekumenia ei tarkoita oman perinteen uhraamista, vaan ymmärryksen syvenemistä
•luo luottamusta ekumeeniseen kohtaamiseen ja mahdollistaa oppimisen siten, että toisen lahjat ovat keskiössä


Kunnioitus ekumenian edellytyksenä

”Rakkaus ei ainoastaan hyväksy, vaan tahtoo, että toinen on erilainen. Rakkaus tahtoo kohdata toisen sellaisena kuin hän on eikä etsi häntä sellaisena kuin hän ei ole. Rakkaus ei vaadi, että toisen täytyy muuttaa kantojaan, vaan on itse joustava ja halukas kohtaamaan toisen aina suurella kunnioituksella hänen omaa olemustaan kohtaan. Sellainen asenne on sitä paitsi yksi hedelmällisen ekumeniikan edellytyksiä.”

(Wilfrid Stinissen: Störst av allt är kärleken)

 

Seurakunnan oma jumalanpalvelus ja ekumenia

•Ennen kaikkea asenne; heijastuuko esim. rukouksista ja saarnasta ajattelu, että tässä kaupungissa kristittyjä löytyy vain meidän seurakunnastamme?
•Miten otamme huomioon toiseen kirkkoon kuuluvan, jos sellaisen tunnistamme joukossamme?

       > vieraanvaraisuus

 

Kolme ohjetta

Pinerolon hiippakunnan piispa Pietro Giachettin (1922–2006) Oulun vierailulla 2000 luterilaisen messun kirkkokahveilla (hänen antamansa kolmen kohdan evästys italialaisille katolilaisille, jotka 1990-luvulla muuttivat Ouluun):
•1) Älkää yrittäkö käännyttää luterilaisia katolilaisiksi.
•2) Rakastakaa luterilaista kirkkoa niin kuin omaanne.
•3) Kokoontukaa yhdessä luterilaisten kristittyjen kanssa lukemaan Pyhää Raamattua. Se on valo, joka ohjaa teitä kulkemaan yhdessä.

Ekumenia – vajavaisten liitto

Kirjailija-filosofi Torsti Lehtinen (Kotimaa 12.2.2021): Ekumenia – vajavaisten liitto:

    ”Olen päättänyt käyttää jäljellä olevat voimani ja aikani ekumenian edistämiseen. Siihen velvoittavat Raamatun sanat: ’Jotta te yhtä olisitte.’ --- Jos kristinuskon puu kaadetaan, tuhoutuvat myös sen hedelmät. Kaikki se hyvä, mikä puusta versoo, katoaa. Jokaisen puun hedelmiä rakastavan velvollisuus on puolustaa puuta. Se vaatii vajavaisia yhdistämään voimansa.”

 



Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.