SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kevätkokouksessa 2008 pohdittiin jumalallista viisautta

Kevätkokoukseen kokoonnuttiin 27.3. Kultuurikeskus Sofiaan, joka sijaitsee Helsingin Kallahdessa. Aamupäivällä pidettiin seminaari, jossa teemana oli Jumalallinen viisaus postmodernissa hämyssä. Myös Suomen Kristillisen Rauhanliikkeen rauhanpalkinto luovutettiin SEN:lle huomionosoituksena Kirkot ja maahanmuuttajat -ohjelmasta.

 

Ohjelma eteni seuraavasti:

 

Pääsiäisrukouspalvelus, Pyhän Viisauden kappeli

Toimitettiin pääsiäishetki ortodoksisen perinteen mukaan metropoliitta Ambrosiuksen johdolla. Itä-Helsingin pt. Aleksanterin kappelin laulajat Neuvoston ortodoksiedustajien kanssa lauloivat voimallisesti iloisia pääsiäisveisuja.

 

Suomen kristillisen rauhanliikkeen rauhanpalkinnon luovuttaminen

Överräckandet av Finlands kristliga fredsrörelses fredpris

Rauhanliikkeen puolesta palkinnon luovuttivat

Rovastit Nils Rönnholm, Veli-Matti Hynninen ja FM Timo Virtala.

Suomen Ekumeenisen Neuvoston puolesta rauhanpalkinnon ottivat vastaan arkkipiispa Jukka Paarma ja pääsihteeri Heikki Huttunen.

 

Aamupäiväseminaari auditoriossa klo 10.30–12.30

 

Alustus: Jumalallinen viisaus postmodernissa hämyssä, metropoliitta Ambrosius

Anförande: Den gudomliga visheten i det postmoderna töcknet, metropolitan Ambrosius

 

Kommenttipuheenvuorot / Kommentarer:

Professori/professor Karl-Erik Michelsen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto/Tekniska universitet i Villmanstrand

Teol. yo/stud. Ulla Leivo, Espoon Leppävaaran helluntaiseurakunta/Pingstförsamlingen i Alberga, Esbo

 

Keskustelu / Diskussion

 


Suomi on ekumenian mallimaa kirkkojen välisessä yhteistyössä. Jos Suomen ortodoksinen kirkko ei olisi niin sidoksissa kansainväliseen praksikseen, yhteistyö voisi Suomessa ehkä olla vielä tiiviimpää...
Olen pohtinut jo monta päivää, kuinka minulle annettua aihetta olisi lähestyttävä. Tässä lyhyessä kommenttipuheenvuorossa pystyy luonnollisesti vain raapaisemaan monimutkaista kysymystä, mutta yritän...
Riippumatta siitä, mitä kirkkokuntaa tai kristillistä yhteisöä edustamme, se maailma, jossa elämme, haastaa meidät arvioimaan toimintaamme. Minua ilahduttaa, että ortodoksinen kirkko on ottanut haaste...
Klikkaa kuvaa, niin se avautuu uuteen ikkunaan.

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Helsingin poliisilaitoksen myöntämä pienkeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1063 ja keräys on käynnissä 16.09.2021 - 15.12.2021 koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en småskaliga penninginsamling med tillstånd från polisinrättningen i Helsingfors. Insamlingsnumret är RA/2020/1618. Insamlingen pågår 16.09.2021 - 15.12.2021. (eller tills insamlingsmålet nås) i hela Finland förutom på Åland.