SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kiitosten aika ja katse tulevaan -  SEN:n syyskokous hyväksyi toimintasuunnitelman vuodelle 2021

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto kokoontui 5.10.2020 syyskokoukseen, joka alunperin oli suunniteltu vietettäväksi Oulussa, mutta pidettiin Helsingissä hyödyntäen etäyhteyksiä ensimmäistä kertaa Neuvoston historiassa. 

Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat, kuten toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021. Etäyhteyksien välitykselläkin keskustelu visioista Neuvoston tulevaisuudelle sujui jouhevasti. Kokouksessa todettiin myös jäsenkirkkojen, tarkkailijakirkkojen ja kumppanuusjärjestöjen nimeämät yleiskokousedustajat kolmivuotiskaudelle 2021-2023. 

Kokouksen päätteeksi puheenjohtaja Tapio Luoma kiitti koko Neuvoston puolesta pääsihteeri Mari-Anna Auvista kuluneesta viisivuotiskaudesta ja omistautuneesta ja aktiivisesta työskentelystä Neuvoston hyväksi.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Helsingin poliisilaitoksen myöntämä pienkeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1063 ja keräys on käynnissä 16.09.2021 - 15.12.2021 koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en småskaliga penninginsamling med tillstånd från polisinrättningen i Helsingfors. Insamlingsnumret är RA/2020/1618. Insamlingen pågår 16.09.2021 - 15.12.2021. (eller tills insamlingsmålet nås) i hela Finland förutom på Åland.