SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Rauhan Jumala – Fredens Gud – SEN:n kevätkokous Helsingissä 2004

Sirpa-Maija Vuorinen, Heikki Huttunen ja Jan Edström.

Suomen ekumeenien neuvosto kokoontui 18.3.2004 kevätkokoukseensa Helsingin Kristuskirkkoon, joka on Finlands svenska metodistkyrkanin seurakunnan kirkko. Komea punatiilinen sakraalitila ja sijaistee näkyvällä paikalla Etu-Töölössä. Kristuskyrkanin 59 metriä korkea torni on keskeinen osa Helsingin siluettia.

 

Kristuskyrkan.Arkkitehtuuriltaan kirkkorakennus edustaa 1920-luvun klassisismia. Sen on suunnitellut rakennusmestari Atte V. Willberg. 

 

Kevätkokouksen osanottajia.Kokousväen toivotti tervetulleeksi pastori Kaikka Växby ja hän piti myös hartauden.

 

Kokouksen puheenjohtaja, pastori Heikki Huttunen kiittää kukkasin Kaikka Växbytä ja Kerstin Blombergia.SEN:n puhenjohtajan ollessa estyneenä, avasi varapuheenjohtaja, pastori Heikki Huttunen kokouksen. Hän johti puhetta, mutta edellisen vuoden toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja vastuuvapauspykälien ajan kokousta johti piispa Erik Vikström.

 

31.12.2003 edesmenneen Neuvoston eläkkeellä olleen pääsihteeri TT h.c. Inga-Brita Castrénin muistoa kunnioitettiin hetken hiljaisuudella.

 

Sääntömääräisten kokousasioiden ja lounaan jälkeen kokoonnuttiin kuulemaan professori Nils G. Holmin esitelmää Fredens Gud. Kommentaattorina oli kirjailija Daniel Nylund.


Professori Holm nosti esille jumaluuden rauhaa säilyttävänä voimana, jonka hän näkee yleiseen etiikkaan, toisin sanoen luomisjärjestykseen, perustuvana eettisenä imperatiivina. Jumalan läsnäoloon rauhantyössä liittyy voimakas symboliarvo, jolla on suuret mahdollisuudet meidän aikanamme.

 

Meidän tulee oppia elämään vieraanvaraisesti uskonnollisessa moninaisuudessa. Meidän tulee oppia katselemaan sitä avoimin ja innostunein silmin samalla kun kannamme mukanamme omaa todistustamme ja tunnustustamme. Rauhaan, sovintoon ja ihmisten väliseen ymmärrykseen perustuva eettinen valinta on parempi kuin taistelu siitä. Tämän valinnan teemme ihmisinä omien inhimillisten ja eettisten arvostustemme pohjalta.


Nils G. Holm lyfte fram gudssymbolen som fredsbevarande kraft som han såg som ett etiskt imperativ som grundar sig på den allmänna etiken, man kunde säga skapelseordningen. Gud som representation i arbetet för fred och frid är en kraftfull symbol, som ingalunda saknar potential i våra dagar.


- Vi måste lära oss leva generöst i den religiösa mångfalden. Vi måste lära oss se med öppna och fascinerande ögon på den samtidigt som vi bär med oss vår egen övertygelse och bekännelse. Det genomgripande valet av etiskt slag, nämligen att fred, försoning och förståelse människor emellan är att föredra fram om kamp och strid, är något som vi människor bör göra utgående från våra grundläggande mänskliga och etiska värderingar.

 

Esitelmä ja kommenttipuheenvuoro herättivät kiinnostusta ja niitä seurasi vilkas keskustelu. Kokouksen päätteeksi kiitettiin vieraanvaraisuudesta isäntäseurakunnan edustajia Kaikka Växbytä, Hans Växbytä ja Kerstin Blombergiä.


Daniel Nylund Kommenttipuheenvuoro 18.3.2004.pdf
Ordet fred eller frid innebär frånvaro av kamp och strid och positivt uttryckt säkerhet, välgång och harmoni. Så långt vid känner till har människor i alla tider strävat till säkerhet och harmoni, dvs...
Sana rauha sisältää ajatuksen
taistelun ja riidan puuttumisesta; myönteisesti ilmaistuna se tarkoittaa
turvaa, hyvinvointia ja harmoniaa. Niin kauan kuin tiedämme, ihmiset ovat
kaikkina aikoi...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Helsingin poliisilaitoksen myöntämä pienkeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1063 ja keräys on käynnissä 16.09.2021 - 15.12.2021 koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en småskaliga penninginsamling med tillstånd från polisinrättningen i Helsingfors. Insamlingsnumret är RA/2020/1618. Insamlingen pågår 16.09.2021 - 15.12.2021. (eller tills insamlingsmålet nås) i hela Finland förutom på Åland.