SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

SEN juhlisti 90-vuotista toimintaansa Turussa 18.-19.10.2007

Yhdeksänkymmentä vuotta toiminut Suomen ekumeeninen neuvosto piti syyskokouksensa Turussa 18.–19.10. Myös Mikael Agricolan juhlavuosi näkyi kokouksen ohjelmassa kun merkkivuoden teemoihin tuotiin ekumeeninen ulottuvuus.

 

Ensimmäinen kokouspäivänä Turun kristillisellä opistolla SEN:n jäsen- ja tarkkailijayhteisöjen edustajat pureutuivat neuvoston perustoimintoihin sekä taloudellisiin kysymyksiin. Ekumenia on edennyt myönteisessä purjetuulessa, mutta kansallisen neuvoston resurssit ovat vähäiset. Kokous pohti, muun muassa miten kaikki jäsen- ja tarkkailijayhteisöt saadaan paremmin kantamaan vastuuta ekumeenisesta neuvostostaan. SEN:n puheenjohtaja arkkipiispa Jukka Paarma johti kokousta.

 

Turun tuomiokirkossa ekumeeninen iltakirkko rakentui itäisen ja läntisen kirkkolauluperinteen kohtaamiselle. Vaikuttavassa, upeiden kuoroteosten sävyttämässä ohjelmassa esiintyjinä olivat Uspenskin Katedraalikuoro johtajanaan Varvara Merras-Häyrynen ja Chorus Cathedralis Aboensis johtajanaan Seppo Murto. Tervetulosanat lausui tuomiorovasti Rauno Heikola ja arkkipiispa Jukka Paarma piti puheen. Päätössiunauksessa olivat mukana arkkipiispa Paarma, arkkipiispa Leo ortodoksisesta kirkosta, piispa Józef Wróbel katolisesta kirkosta ja kirkkokunnanjohtaja Olavi Rintala vapaakirkosta. Herran rukoukseen johdatti pastori Sanna Ylä-Jussila. Iltakirkon jälkeen Turun kaupunki tarjosi syyskokouksen osanottajille illallisen kaupungintalossa. Isäntänä toimi kaupunginjohtaja Mikko Pukkinen.

 

Toisena kokouspäivänä tuotiin Agricolan juhlavuoden teemoihin ekumeeninen ulottuvuus. Kirkollinen jatkuvuus Mikael Agricolan elämäntyössä oli yleisöseminaarin aiheena ja paikkana Suomen Liikemiesten Lähetysliiton Sinitaivassali, jonka sinitaivaskatto tähtineen jäi kauniina muistikuvana kokousväen mieleen. Yliopistonlehtori, dosentti Jyrki Knuuttila alusti teemasta. Hän tähdensi Agricolan saaneen vihkimyksen katolisen kirkon pappisvirkaan, joten hän tiedosti katolisen papin tehtävän kaksi tärkeää osaa: messutehtävä ja rippitehtävä. Agricolan tuotanto liittyy vahvasti jumalanpalveluselämään. Suomessa reformaatio tapahtui rauhanomaisesti. Suomalaisilla ei ollut tarvetta hyökätä katolista kirkkoa vastaan eikä Agricola ollut kotimaansa ensimmäisiä luterilaisuuden puolestapuhujia, joten hänen roolikseen tuli rakentaa uutta eikä niinkään kaataa vanhaa.

 

Kommenttipuheenvuorossaan Nikean metropoliitta Johannes (ort.) korosti, että käskyt olivat Agricolalle keskeisiä; usko näkyy elämässä käskyjen noudattamisena. Knuutilan ajatuksiin yhtyen hän toi esille, että Agricolalla ei ollut mitään aihetta ottaa kantaa ortodoksiseen perinteeseen. Kuningaskunnan rajojen sisällä ei tätä perinnettä hänen aikanaan ollut. Metropoliitta Johanneksen mukaan Agricolassa on paljon sellaista henkeä ja perintöä, joka soveltuu vahvistamaan tämänkin päivän ekumeniaa.

 

Toinen kommentaattori TM Marjatta Jaanu-Schröder (kat.) kertoi, että kun suurinta suomalaista haettiin, olivat piispa Henrik ja Mikael Agricola hänen ehdokkaitaan. Henrikistä alkaa rikas kirkollinen elämä ja Agricolaa rakensi suomenkielelle kirjallisen asun. Kommentaattori tarkasteli erityisesti Agricolan rukousperinnettä. ABC-kirjaan Agricola otti nimenomaan tavallisen katolisen kansan päivittäisiä rukouksia, ja niistä monet ovat edelleen käytössä. Marjatta Jaanu-Schröderin puheenvuoroa sävytti myönteinen suhtautuminen Agricolaan, mutta luostarien lakkauttamisen hän mainitsi negatiivisena asiana, sillä siinä hävisi merkittävä osa kirkollista elämää.

 

Seminaarin jälkeen kokoonnuttiin lounaalle Turun Mikaelinseurakuntaan, jossa kirkkoherra Jouni Lehikoinen kertoi seurakunnasta ja esitteli kauniin uuden seurakuntasalin.

 

Historiatiedolla ja anekdooteilla herkullisesti höystetyn Turku-kierroksen johti opas Aiju von Schöneman. Vierailukohteina olivat Pyhän Hengen kappeli, Pyhän Henrikin ekumeeninen taidekappeli ja Turun ortodoksinen kirkko.

 


Suomen ekumeenisen neuvoston syyskokous
Turku 18.10.2007

Ekumenian ilmasto lämpenee hitaasti

Kuluva vuosi on erityisellä tavalla ekumeenisten merkkitapahtumien l...
Kuluvana vuonna vietetetään Agricola 2007 -juhlavuotta, koska 9. 4.2007 tuli kuluneeksi 450 vuotta Turun piispa Mikael Agricolan kuolemasta. Koska hänet mielletään suomalaisen kulttuurin luojaksi...
Jukka Paarma
Puhe Ekumeenisessa kirkkoillassa
Turun tuomiokirkossa 18.10.2007
...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Helsingin poliisilaitoksen myöntämä pienkeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1063 ja keräys on käynnissä 16.09.2021 - 15.12.2021 koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en småskaliga penninginsamling med tillstånd från polisinrättningen i Helsingfors. Insamlingsnumret är RA/2020/1618. Insamlingen pågår 16.09.2021 - 15.12.2021. (eller tills insamlingsmålet nås) i hela Finland förutom på Åland.