SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Filoksenia ry

Yhdistyksen kansainvälinen toimintakeskus Trapesa sijaitsee Espoon asemalla, VR:n entisessä lippupisteessä. Kuvassa on vasemmalla konduktöörivierailija, pääsihteeri Raisa Lindroos sekä bollywood-tanssin opettaja Shama Jha ja venäjänkielisen lastenkerhon ohjaaja Venera Mustonen.Filoksenia ry hyväksyttiin SEN:n kumppanuusjärjestöksi kevätkokouksessa 12.4.2018. Järjestön esitteli kokouksessa pääsihteeri Raisa Lindroos.

Järjestö on perustettu vuonna 1996 ja sen taustalla perustamisesta alkaen on ollut Helsingin ortodoksinen seurakunta. Yhdistyksen toimintakeskus on , jonka tiloissa toimii Pyhien apostolivertaisten Mirhantuojien kappeli.

Yhdistyksellä on pitkä yhteistyö Espoon ev.-lut. seurakuntayhtymän ja tuomiokirkkoseurakunnan kanssa. Koko toimintahistorian ajan Trapesassa on vietetty ekumeenisia tapahtumia kristittyjen yhteisellä rukousviikolla. Ristisaatossa ja tapahtumissa ovat mukana Suomen evankelisluterilainen kirkko, katolinen kirkko Suomessa, Suomen vapaakirkko ja Redeem Christian Church of God RCCG.

Trapesa tarjoaa Espoon asemalla matalan kynnyksen palveluja maahanmuuttajille: neuvontaa, vertais- ja harrasteryhmiä, suomen ja ruotsin kieltä ja kulttuuria.

Sääntöjensä mukaan:
Yhdistyksen tehtävä on rakentaa välittävää yhteisöllisyyttä sekä edistää terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia monimuotoisessa yhteiskunnassa. Tavoitteena on edistää tasa-arvoa sekä uskontojen, katsomusten ja kulttuurien välistä dialogia ja kohtaamista sekä eri keinoin vähentää ennakkoluuloja ja rasismia.
Toimintavuosiensa aikana Trapesa on tarjonnut kohtaamistilan moniuskontoiseen ja monikulttuuriseen vuorovaikutukseen pääkaupunkiseudulla. Maallikkojen keskusteluryhmät sekä uskonto- ja kirkkokuntien dialogitapahtumat tukevat yhteiskuntarauhaa ja suvaitsevuutta. Katsomusten, kulttuurien ja kielten kirjo näkyy myös vapaaehtoisten monimuotoisuutena sekä työmuotojen rikkautena, mm. ystävyyspäivällisillä paikallisten seurakuntien, diakonia- ja mielenterveystyön yhteistyönä.

Lisätietoa järjestöstä ja sen toiminnasta ja

Kuva: Katja Ikonen

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.