SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

OCM - Suomen Konstantinus Yhdistys ry

OCM - Suomen Konstantinus Yhdistys ry hyväksyttiin SEN:n kumppanuusjärjestöksi kevätkokouksessa 12.4.2018. Järjestön esitteli kokouksessa eksarkki, teollisuusneuvos Erkko Kajander ja sihteeri Kimmo Sainio.

OCM - Suomen Konstantinus Yhdistys ry on Ordo Sancti Constantini Magni- ritarikunnan Suomen Eksarkaatti. Yhdistys täyttää  vuonna 2018 40 vuotta. Tosin OCM-ritarikunnan toiminta alkoi Helsingin Komturiassa jo 1959.

Ritarikunta itsessään on järjestäytynyt humanitääriseksi ritarikunnaksi Sveitsissä 1953. Ritarikunnan ekumeenisen ja humanitäärisen toiminnan tuloksena Aleksandrian ja koko Afrikan paavi ja patriarkka Nikolaos VI antoi historiallisella tunnustamisellaan järjestölle laillisen ja autenttisen Kristillisen Ritarikunnan aseman vuonna 1970. Ritarikunnan Korkea suojelija on nykyisin Aleksandrian Patriarkka Thedoros II.

OCM - Suomen Konstantinus Yhdistys on kymmenen alueyhdistyksen, komturian, yhteistoimintaelin, joka luo ja ylläpitää toimintaedellytyksiä jäsenyhdistyksilleen ja näiden jäsenille, ritareille, OCM-ritarikunnan sääntöjen ja toimintasuuntaviivojen mukaisesti.

Suomen Eksarkaatti ja sen komturiat ovat viime vuosina tehneet työtä syrjäytymisen ehkäisemiseksi omalla Anna nuorelle tulevaisuus -ohjelmallaan. Suomen Eksarkaatin ekumeenisen työn yksi peruskivi on Aimo T. Nikolainen -stipendi, joita on jaettu akateemisille tutkijoille vuodesta 1998 lähtien.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.