SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Syyskokous Vaasassa 8.-9.10.2009. Lasten oikeudet esillä

Vasta valittu puheenjohtaja piispa Teemu Sippo, puheenjohtajuuden jättävä arkkipiispa Jukka Paarma ja Vaasan ruotsinkielisen seurakunnan kirkkoherra Tor-Erik Store.

Vaasaan syyskokoukseensa kokoontunut Suomen Ekumeeninen Neuvosto valitsi 8.10.2009 yksimielisesti puheenjohtajakseen Helsingin katolisen hiippakunnan piispan Teemu Sipon. Tämä on ensimmäinen kerta kun katolisen kirkon jäsen on SEN:n puheenjohtaja. Kokous käsitteli sääntömääräset syyskokousasiat ja keskusteli aktiivisesti myös lasten oikeuksista. 

 

Syyskokousta isännöivät Vaasan suomen- ja ruotsinkieliset ev.-lut. seurakunnat. Kirkkoherra Tor-Erik Store johti kokouksen aluksi hartauden ja kirkkoherrat Krister Koskela ja Matti Wallgrén (ort.srk.) toivottivat kokousväen tervetulleeksi Vaasaan.

Vaasan suomenkielisen seurakunnan kirkkoherra Krister Koskela ja ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra Matti Wallgrén.

 

Arkkipiispa Jukka Paarma avasi kokouksen. Avauspuheessaan hän puhui koulujen uskonnonopetuksen puolesta todeten mm: Oma turvallinen uskonnollinen identiteetti on hyvä tuki elämän eri vaiheissa. Tasapainoiseen kasvuun sisältyy toki mahdollisuus tutustua toisenlaisiin ajatuksiin. Siksi meillä Suomessa on koulujen uskonnonopetus, jossa perehdytään laajasti eri uskontoihin. Sen avulla yhteiskunta hoitaa tärkeää tehtäväänsä, ohjaamalla nuoriamme turvalliseen ja tasapainoiseen tulevaisuuteen.

 

Sääntömääräisiin syyskokousasioihin kuuluvat mm. seuraavan vuoden toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta päättäminen ja näistä kokous päätti.

 

Juuri valittu puheenjohtaja, piispa Teemu Sippo, metropoliitta Johannes (pj 1990-1999) ja vuoden päättyessä puheenjohtajuuden jättävä Jukka Paarma.Syyskokouksen asioihin sisältyi tällä kertaa myös puheenjohtajan valinta. Puheenjohtajan ja hallituksen toimikausi on SEN:ssa kolme vuotta. Vuonna 1999 puheenjohtajaksi valittu arkkipiispa Jukka Paarma ei halunnut enää asettua ehdolle, koska siirtyy eläkkeelle arkkipiispan virastaan.

 

Piispa Simo Peura ehdotti puheenjohtajaksi piispa Teemu Sippoa. Hän perusteli ehdotustaan Sipon vuosikymmenien mukana ololla ja vaikuttamisella ekumeenisessa yhteistyössä. Sipon piispaksi vihkiminen Turun tuomiokirkossa oli ekumeeninen merkkitapaus ja hänen valitsemisensa SEN:n puheenjohtajaksi koituisi ekumenian hyödyksi ja siunaukseksi. Muita ehdotuksia puheenjohtajaksi ei tullut ja täten piispa Teemu Sippo valittiin yksimielisesti puheenjohtajaksi.

 

Puheenjohtaja, arkkipiispa Jukka Paarma kiitti Sirpa-Maija Vuorista 20 vuoden tähän astisesta palveluksesta SEN:ssa.Puheenjohtajan toimikausi on kolme vuotta (2010–2012). Piispa Teemu Sippo SCJ edustaa katolista kirkkoa SEN:n yleiskokouksessa ja on ollut tässä tehtävässä tämän vuosikymmenen alkupuolelta alkaen. Sippo on myös SEN:n hallituksen jäsen. Hän on ollut myös SEN:n Paikallisen ekumenian jaoston jäsen kolmekymmentä vuotta. Jaostoedustuksen hän siirsi toiselle henkilölle tultuaan valituksi piispaksi.

 

SEN:lla on sääntöjensä mukaan kolme varapuheenjohtajaa, joiksi valittiin ev.-lut. kirkon edustaja piispa Matti Repo (varaedustaja: pastori Antti Kruus, ev.-lut.), ortodoksisen kirkon edustaja TM Outi Vasko (varaedustaja: ylidiakoni Juha Lampinen, ort.), Missionskyrkan i Finlandin edustaja VTT Markus Österlund (varaedustaja: pastori Mayvor Wärn-Rancken, Metodistkyrkan i Finland).

 

Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin seuraavat (varaedustajat suluissa):

 

TT Päivi Jussila (Rekisterinjohtaja Veijo Koivula), Suomen evankelis-luterilainen kirkko

TT Tomi Karttunen (TT Minna Hietamäki), Suomen evankelis-luterilainen kirkko

Piispa Simo Peura (Tuomiorovasti Matti Poutiainen), Suomen evankelis-luterilainen kirkko

Kirkkokunnanjohtaja Hannu Vuorinen, Suomen Vapaakirkko (pastori Soile Salorinne, Suomen Metodistikirkko).

 

Puheenjohtajan henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin yleisvikaari Wieslaw Swiech SCJ.

 

Syyskokoukseen kuului myös kiintoisa oheisohjelma. Åbo Akademin kasvatustieteellinen tiedekunta sijaitsee Vaasassa. Tilat ovat vanhassa tehdasrakennuksessa, joka on saneerattu vanhaa kunnioittaen ja uutta arvostaen. Kuvaavasti rakennusta kutsutaan nimellä Academill.

 

Yliopistonlehtori Mårten Björkgren toivotti vieraat tervetulleiksi. Opiskelijakuoro esiintyi taidokkaasti ja eloisasti Nicke Kavilon johdolla.

 

Professori Sven-Erik Hansen esitteli Åbo Akademin ja erityisesti kasvatustieteen tiedekunnan hallintoa ja toimintaa. Mårten Björkgren alusti teemasta Barnets rätt till respekt i den mångkulturella skolan.

 

Tutustumiskäynnin päätteeksi opiskelijat opastivat kokouksen osanottajia Academillin tyylikkäissä tiloissa.

 

Illalla kokoonnuttiin ekumeeniseen iltakirkkoon Kolminaisuudenkirkkoon. Liturgeina toimivat Tor-Erik Store ja Arto Lehtineva. Joensuun piispa Arseni ja piispa Simo Peura saarnasivat. Urkurina toimi Mikael Heikius ja esilaulajana Tuija Niemistö, joka johti myös lapsikuoro Laulukkaita. Lapsikuoro Glädjeklangenia johti Mikael Heikius. Pyhän Nikolaoksen kirkon kuoroa johti Jenni Hakkarainen. Tekstin lukijoina olivat Leif Galls, Sirpa Halminen ja Raimo Palola. Esirukousosuudessa oli eri seurakuntien edustajia.

 

Iltakirkon jälkeen kokoonnuttiin kirkon kryptaan kahville. Seurakuntaa oli runsaasti läsnä. Syyskokousväen ja vaasalaisten kesken käytiin vilkasta mielipiteenvaihtoa ja iloista keskustelua.

 

Syyskokousväen osalta päivä päättyi kaupungin vastaanottoon. Emäntänä toimi apulaiskaupunginjohtaja Kristina Stenman. Hänen tervetulopuheensa oli hyvin lämmin ja sisälsi kristillisen etiikan ajattelua. Stenman oli hyvin perehtynyt mm. maahanmuuttajien tilanteeseen ja kirkko turvapaikkana -tematiikkaan.

 

Toinen kokouspäivä alkoi hartaudella Pyhän Nikolaoksen kirkossa. Hartaudessa oli katolinen laudes-osuus ja ortodoksinen aamupalvelus. Isä Matti Wallgrén ja isä Wieslaw Swiech.

 

Kaikille avoin aamupäiväseminaari käsitteli teemaa Lapsen oikeus pyhään - Barnet har rätt till det heliga. Lue lähemmin alta.

 

Seminaarin päätyttyä oli kiitosten vuoro. Puheenjohtaja Jukka Paarma kiitti vaasalaisia isäntäseurakuntia, kaikkia syyskokouksen ohjelmassa esiintyneitä ja järejestelyissä mukana olleita. Hän kiitti neuvoston puolesta SEN:n toimistosihteeri Sirpa-Maija Vuorista, jolla 13.11. tulee täyteen kunnioitettavat 20 vuotta uurastusta ekumenian hyväksi SEN:ssa. Nikean metropoliitta kiitti Jukka Paarmaa pitkästä puheenjohtajakaudesta. Uudelle ja väistyvälle puheenjohtajalle toivotettiin monia armorikkaita vuosia.


Lasten ja lapsiperheiden asema yhteiskunnassamme herättää monella tavoin huolta. Yksi suurimmista köyhyysloukkuun pudonneista ryhmistä on tällä hetkellä lapsiperheet. Tämä ei kuitenkaan koske ollenkaa...
Janusz Korczak (1878-1942) – barnkonventionens skyddspatron. Den polske pedagogen och läkaren Korczak var en av tre initiativtagare till det första försöket att formulera barnets rätt, nämligen i Genè...
Seminaari pidettiin Vaasan seurakuntayhtymän seurakuntasalissa aamupäivällä 9.10. Kiinnostuneita kuulijoita oli saapunut paikalle runsaat sata henkeä. Arkkipiispa Jukka Paarma avasi seminaarin. Hän mu...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Helsingin poliisilaitoksen myöntämä pienkeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1063 ja keräys on käynnissä 16.09.2021 - 15.12.2021 koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en småskaliga penninginsamling med tillstånd från polisinrättningen i Helsingfors. Insamlingsnumret är RA/2020/1618. Insamlingen pågår 16.09.2021 - 15.12.2021. (eller tills insamlingsmålet nås) i hela Finland förutom på Åland.