SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ilmasto, ihmiset, ympäristö

Kevätkokouksen 8.4.2016 seminaarin teemaksi oli valittu ajankoitainen ilmasto-aihe. Teemasta kokoonnuttiin kuuntelemaan ja keskustelemaan kaikille avoimella foorumilla. Käsittelyyn johdatteli pääsihteeri Mari-Anna Pöntinen. 

 

Kansanedustaja Ville Niinistö käsitteli aihetta otsikolla: Miten muutamme taloutemme kestäväksi pitäen mielessä niin talouden kuin ihmisetkin? Hän kertoi puheenvuoronsa aluksi, että mummonsa oli toivonut hänestä pappia. Niinistö kertoi iloitsevansa siitä, että saa nyt olla saarnaamassa mm. piispoille ja papeille tässä kirkossa.

 

Hän rohkaisi kirkkoja työssä ympäristön hyväksi, koska juuri niiden arvopohjassa on kunnioitus kaikkea luotua kohtaan. 

 

Niinistön mielestä enemmän kuin ennen juuri nyt tarvitaan uskonnollista puhetta, jotta muutos saataisiin aikaan. Toivoa on ja kykyä, jos ihminen muuttaa elintapojaan 10-20 vuoden sisällä tukeutuen sellaisen arvopohjaan, joka säilyttää kaikkea elämää.

 

Apulaisjohtaja, rovasti Ilkka Sipiläisen otsikkona oli Maailma Pariisin ilmastokokouksen jälkeen – mitä kirkot voivat tehdä? Hän piti erittäin hyvänä sitä, että kirkkojen edustajia pyydetään mukaan ilmastokysymyksiä koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun.  Hän suhtautui Pariisin ilmastokokouksen antiin varsin myönteisesti, koska yhteinen sopimus saatiin aikaiseksi, vaikka paljon on vielä tehtävää.

 

TT, pastori Pauliina Kainulainen puhui aiheesta: Luonto ja spiritualiteetti – millainen kristinusko kestää romahduksen? Hän haastoi maailmankuvan muutokseen ja etsimään sitä, mikä kestää myös mahdollisen ekokriisin. Hän kehotti kristittyjä käyttämään rohkeasti kristillistä kieltä ja symboleja, joita tämä aika janoaa. Näin kirkot pysyisivät profeetallisina


Veli Gabriel Salmela OP valotti paavin kiertokirjettä ja sitä kautta katolisen kirkon globaalia ympäristötoimintaa. Hän korosti, että paavi Franciscus näkee tämän ajan suhtautumisen luontoon niin hälyttävänä, että hän kutsuu sitä vakavaksi synniksi luontoa ja maata kohtaan. Pyhä Isä kehottaa "Jumalan nimeen" kaikkia ihmisiä parannukseen


Päätöspuheenvuorossaan arkkipiispa Kari Mäkinen korosti toivon näkökulmaa. Seminaarin antina hän näki muun muassa vahvan ekumeenisen lähtökohdan tärkeyden kirkkojen työssä luomakunnan ja ihmisten tulevaisuuden hyväksi.

 

Pääsihteeri Mari-Anna Pöntinen pitää erittäin keskeisenä kirkkojen yhteistä ääntä luomakunnan pyhyyden puolesta, jolloin vahvistamme toinen toisiamme ja kokonaisuusvaltainen ajattelu ja profeetallisuus tulevat näkyviin. Ilmastonmuutos on myös yhteydessä muihin ajan haasteisiin mm. kansainväliseen muuttoliikkeeseen. 

 

Euroopan kristillisen ympäristöverkoston () yleiskokous pidetään Helsigissä 11.-15.6.2016.


Koosteet: Suvi Korhonen.

Kuvat: Pekka Rantakari ja Veijo Koivula”Mitkä ovat haasteiden mittaluokat ja miten ihmisen
toiminnan rajat? Miten muuttaa toimintaa, ettemme syö luomakunnan resursseja?”,
kysyi kansanedustaja Ville Niinistö. Ilmastokysymyksen mittaka...
Viime kesänä Kouvolan kirkkopäivillä järjestettiin
ilmastoaiheinen paneelikeskustelu otsikolla Tuhon vai toivon ajatuksia.
Keskustelun lopuksi laadittiin viesti pariisin kokoukselle: Antakaa toi...
Puhuja toi viestin Ruotsissa tapaamiltaan
alkuperäiskansojen edustajilta: perinteiset alkuperäiskansojen elinkeinot ovat
käyneet mahdottomiksi ilmaston lämpenemisen takia. Yhtä aikaa
alkuperä...
Laudato Si’ on pisin julkaistu kiertokirje, totesi Veli
Gabriel. Kirjeen pituus kertoo ympäristöongelmien moniulotteisuudesta
sekä siitä, miten tärkeänä katolinen kirkko pitää kysymystä ympärist...
Puheenvuorojen jälkeen käytiin keskustelua, jota pääsihteeri Mari-Anna Pöntinen luotsasi kehottamalla puhujia ja yleisöä kysymään
kuulemastaan. Ilkka Sipiläinen sanoi jääneensä miettimään, mitä Pau...
Kiitollisena kuulluista puheenvuoroista ja käydystä
keskustelusta Kari Mäkinen kiteytti seminaarin sanoman kysymykseen toivosta ja
realismista. Mitä on kirkkojen kantama toivo kulttuurissa, jota...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.