SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ilkka Sipiläinen: Maailma Pariisin ilmastokokouksen jälkeen – mitä kirkot voivat tehdä?

Viime kesänä Kouvolan kirkkopäivillä järjestettiin ilmastoaiheinen paneelikeskustelu otsikolla Tuhon vai toivon ajatuksia. Keskustelun lopuksi laadittiin viesti pariisin kokoukselle: Antakaa toivon viesti.

”Pariisin ilmastokokousta arvioitaessa voidaan sanoa, että toivon viesti annettiin. Toivosta huolimatta kokouksessa ei sovittu tarpeeksi sitovasti.”, arvioi Ilkka Sipiläinen

 

Toivo on kirkoille tärkeää. Kööpenhaminan ilmastokokous oli valtava pettymys mutta kokouksessa mukana olleelle Ilkka Sipiläiselle kokous antoi vahvan kuvan ekumeniasta. Pariisin kokouksessa Sipiläinen oli mukana suomalaisessa valtuuskunnassa, sillä mukaan haluttiin kansalaistoiminnan – myös kirkkojen –edustajia.

 

”Halleluja!” kuului reaktio kun 195 maata solmivat sitovan sopimuksen asettaen ilmaston lämpenemisen rajaksi 1,5 astetta. Merkittävien lämpötilatavoitteiden lisäksi Pariisin kokous toteutti Sipiläisen mukaan hyvää diplomatiaa: sovittiin, että päästöjä aletaan laskea yleispätevästi, tilanne tarkistetaan viiden vuoden välein ja päätösten muuttaminen on luvatonta.

 

Maailmassa, jossa köyhät kärsivät eniten lämpötilan noustua vajaan on asteen verran, Pariisin kokous antaa hyvät eväät. Riittääkö se? Tarkemmin tutkittuna Pariisin kokouksessa annettiin paljon lupauksia mutta vähän sitoumuksia. Esimerkiksi Kiina ei suostunut sopimukseen mukaan ja nopeasti kehittyvien maiden velvoitteet ovat pieniä. Sipiläinen on mukana kirkkojen Ilmastovaikuttajien ryhmässä, jossa on tuotu esiin huolestuneita tutkimuksia: merenpinnan nousu ja ilmastonlämpeneminen eivät näytä taittumisen merkkejä.

 

Mitä kirkkojen tulee tässä tilanteessa tehdä? Pitäisikö vaalia toivoa vai painostaa ihmisiä elämänmuutokseen? Suomen evankelisluterilaisen kirkon ilmastojulistus 2008 tiivisti toivon kolmeen sanaan: Kiitollisuus, kunnioitus, kohtuus. Vieläkö meidän tulee pysyä tässä julistuksessa vai kuuluttaa ”Näe, pelastu, toimi”? Missä on toivo tänä päivänä?

 

Kirkon tehtävä on kehottaa parannukseen, olla profeetallisena äänenä.

 

Samalla kirkon on julistettava toivon ja kiitollisuuden sanomaa. Ihmisen osa on nauttia kohtuudella ja kiitollisuudella luomakunnan antimista. Kirkko ei voi ruokkia pelkoa ja ahdistusta vaan ohjata kiitollisuuteen, kunnioitukseen ja rakkauteen kaikkea luotua kohtaan.

 

Ilmastonmuutos karkaa käsistä jos ei ryhdytä toimiin. Suomen evankelis-luterilaisessa kirkon ympäristötoiminta on poikinut ympäristödiplomijärjestelmän, ilmasto-ohjelman ja Ekopaaston. Suurimmissa seurakunnissa on perustettu ympäristötyöryhmiä ja nimetty ympäristövastaavat. 

 

Ideoiden ja yhteistyön merkeissä ovet ovat auki yhteiskuntaan – viime vuonna Suomen luonnonsuojeluliitto palkitsi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ympäristöpalkinnolla luovasta työstä materialismia vastaan.

Sipiläinen painottaa kirkon johtajien sitoutumista ympäristötyöhön. Ekumeenisia esimerkkejä kirkkojen ympäristötyölle ovat Paavi Franciscus ja vihreäksi patriarkaksi kutsuttu patriarkka Bartolomeus. 

 

Eko-oikeudenmukaisuus on yhdistänyt kirkkoja ympäri maailmaa vuodesta 1992 toimineessa kirkkojen ympäristötyöryhmässä. Ensi kesänä Euroopan kirkkojen ympäristöverkosto ECEN kokoontuu yleiskokoukseen kulttuurikeskus Sofiassa, Helsingin Vuosaaressa.

 

”Toivoa on”, vakuuttaa Sipiläinen. Euroopan unionin linja ilahdutti Pariisin ilmastokokouksessa. Lisäksi onnistuttiin muodostamaan niin sanottu korkeiden tavoitteiden ryhmä, johon liittyi 195 maata, mukaan lukien Brasilian ja Yhdysvallat ja Euroopan Unionin maat. Kerrottiinpa kokouksessa jopa tarinaa siitä, että Paavin puhelinsoitolla olisi ollut vaikutusta Nicaraguan mukaantuloon korkeiden tavoitteiden ryhmään.

 

Kirkkojen tehtävä Pariisin ilmastokokouksen jälkeen on viedä toivoa eteenpäin. Tämä toteutuu sitoutumalla aidosti työhön ympäristön puolesta. Lisäksi se näkyy kirkkojen julistuksessa, opetuksessa ja jumalanpalveluselämässä. Kirkkojen näkökulman ilmasto-ongelmiin on oltava ennemmin globaalia kuin kansallista ja ovet on pidettävä auki yhteistyölle valtiovallan ja järjestöjen kanssa. Kirkkojen tehtävä on muistuttaa Pariisin ilmastokokouksen käänteentekevyydestä ja aloitettava rohkeasti uusi aika.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.