SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Keskustelua

Puheenvuorojen jälkeen käytiin keskustelua, jota pääsihteeri Mari-Anna Pöntinen luotsasi kehottamalla puhujia ja yleisöä kysymään kuulemastaan. Ilkka Sipiläinen sanoi jääneensä miettimään, mitä Pauliina Kainulainen tarkoitti edistyksen pysäyttämisellä. Kainulainen vastasi, että pienet korjaukset edistyksen suunnassa eivät riitä sillä materiasidonnaisuudesta on päästävä eroon. Henkinen ja hengellinen kasvu on sen sijaan rajatonta.

 

Kysymyksiä herätti myös Pauliina Kainulaisen peräänkuuluttama kielen uudistaminen ja alkuperäiskansoilta oppiminen. Mikä on sitä alkuperäistä ajattelua? Kainulainen tarkensi, ettei usko löytävänsä jotain puhdasta ja alkuperäistä ajattelua. Hän oli kuitenkin sitä mieltä, että kulttuurien välistä dynamiikkaa ei ole hyödynnetty kunnolla, sillä ugrilaista viisautta ei ole arvostettu. Häntä pohditutti se, miten kristinusko voitaisiin aidosti kontekstualisoida suomalaiseen kulttuuriin. Esimerkiksi Boliviassa etsitään omasta kielestä löytyviä termejä kristinuskon jäsentämiseksi. Meillä teologia on kaventunut ja kantaa kulttuurista painolastia.

 

Kainulainen myös halusi kuulla veli Gabrielin ajatuksia siitä, mitä Paavi Franciscus tarkoittaa puhuessaan Laudato Si’ kiertokirjeessä Äiti Maasta. Tekikö Paavi Franciscus tietoisesti alkuperäiskansojen viisautta näkyväksi? Voisiko Veli Gabriel itse paavin esimerkkiä seuraten puhua Äiti Maasta? Veli Gabriel totesi, että kiertokirjeessä näkyy alkuperäiskansojen ajatus tasapainosta ja luonnon kierrosta. Hän kuitenkin itse oli sitä mieltä, että Äiti Maa -ilmaisua tulisi käyttää harkitusti ja varoen.

 

Ilkka Sipiläinen pysähtyi Laudati Si’ -kiertokirjeen velvoittavuuden äärelle ja pohti, mitä esimerkiksi avoimesti katolisuudestaan puhuva ulkoministeri Timo Soini toteuttaa kiertokirjeen oppeja elämässä ja politiikassa. 

 

Veli Gabrielilta kysyttiin myös, mikä ero asetetaan kiertokirjeessä globaalille ja universaalille. Veli Gabriel totesi, että paavi Benedictuksen mukaan globaalissa markkinataloudessa on ongelma, koska se ei tunnusta ihmisen taipumusta syntiin. Kun syntiä ei oteta huomioon, ei myöskään nähdä tarvetta hallita markkinataloutta. Taipumus pahaan on universaali ja sen tähden tarvitaan korjaavia mekanismeja. Nykytilanteessa puuttuu globaali toimija, jolla olisi universaali käsitys ihmisyydestä.

 

Mari Pöntistä kiinnosti, miten Ilkka Sipiläinen onnistuu yhtä aikaa puhumaan teknokraattisin termein kirkosta ja ympäristöstä välittäen samalla lempeää suhtautumista tulevaisuuteen. Millaista toivon teologiaa löytyy Sipiläisen ajattelun taustalta? 

 

Ilkka totesi lempeyden ja toiveikkuuden olevan osa hänen luonnettaan mutta yhtä lailla taustalla on ajatus sekä synnin ja pahuuden todellisuudesta että Kristillisestä toivosta.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.