SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Päätössanat, arkkipiispa Kari Mäkinen

Kiitollisena kuulluista puheenvuoroista ja käydystä keskustelusta Kari Mäkinen kiteytti seminaarin sanoman kysymykseen toivosta ja realismista. Mitä on kirkkojen kantama toivo kulttuurissa, jota hallitsee edistysusko? Mäkinen löysi kolme ulottuvuutta, josta toivoa voidaan tarkastella. 


Ensimmäinen on toivo, jota kannetaan arjen teoilla, tavallisella hyvän tahdon ihmisten työllä. Sillä, että jaksamme keittää lapsille puuroa ja luottaa arjen keskellä siihen, että Jumala kantaa tätä elämää.


Toinen toivon ulottuvuus 

löytyy evankeliumista. Siellä, missä toivo näyttää jo menneen, niiden parissa, jotka kantavat kaiken tämän pahuuden seurauksia. Se toivo liittyy ristin kuvaan: Siinä missä romahdus on totta, on myös Kristus.

 

Kolmas toivo on 

ylösnousemuksen toivo. Tämä maailma ei ole suljettu järjestelmä. Sielläkin, missä ei mekaanisesti tai taloudellisesti laskettuna näy mitään tietä, on löydettävä tie, joka on ylösnousemustoivoa. Sitä tietä kannattelee rukous. Maailma, jossa ei rukoilla on suljettu maailma, se on toivottomuuden ja luovuttamisen maailma. Toinen tietä kannattava voima on se, mitä Jumala tekee ihmisten mielikuvituksen kautta. Mielikuvituksen kautta Jumala puhkoo aukkoja suljettuun maailmaan. 

 

Kirkkojen kantama toivo ei ole edistysuskoa. Mäkinen kertoi kuunnelleensa syöpälääkärin ajatuksia omasta työstään. Lääkäri koki, että hänen työtään on kertoa ihmisille heidän sairautensa nimi. Toivottomuuden keskellä syöpälääkäri kertoi näkevänsä, miten toivo etsii tietään ihmisissä ja miten merkittävää on, että toivo löytää tiensä, eivätkä lamaannus, epätoivo ja tyhjyys saa valtaa. Mäkinen sanoi ajattelevansa, että turhaa toivoa ei ole, vaikka väärää toivoa on – sellaista meille tarjotaan esimerkiksi tieteellis-teknisissä ratkaisuissa.

 

”Tämän seminaarin puhujat ovat olleet meille sairaudenosoittajia.” Mäkinen totesi.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.