SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Uskonnonopetus ja rauhantyö keskustelussa SEN:n kevätkokouksessa 18.4.2013

Tuomiorovasti Matti Poutiainen toivotti kokousväen tervetulleeksi Vanhaan kirkkoon.Ekumeeninen teko 2012 -kunniakirjat odottavat saajiaan.

Oman uskonnon opetus, suomalainen opetusmalli ja siihen kaavaillut muutokset nousivat puheenaiheiksi 18.4.2013 Helsingin Bulevardin seurakuntasalissa, jossa Suomen Ekumeeninen Neuvosto piti kevätkokouksensa. 

 

Asian otti esille avauspuheenvuorossaan puheenjohtaja, piispa Teemu Sippo SCJ. Kokouksen aikana asiasta puhuivat mm. ortodoksisen kirkon yleiskokousedustaja, lehtori Marianne Kantonen ja SEN:n Kasvatusasiain jaoston puheenjohtaja, dosentti Jyri Komulainen. Kokoontumisen yhteydessä palkittiin myös viime syksyn Taizé-tapahtuman vastuunkantajia. Iltapäivällä pidetyssä seminaarissa käsiteltiin teemaa Väkivallan markkinat, jossa asekauppa ja pienaseet olivat fokuksessa. Kirkojen mahdollisuuksia väkivallan torjumiseksi pohdittiin. 

 

SEN pitää vuosittain kaksi yleiskokousta, keväällä ja syksyllä. Kevätkokousasioihin kuuluvat mm. edellisen vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen käsittely. Kuluneen vuoden osalta kokous myönsi SEN:n hallitukselle ja toimihenkilöille vastuuvapauden.

 

Koulun uskonnonopetuksesta

 

Piispa Teemu Sippo jakoi kunniakirjat Taizé Helsinki 2012 -tapahtuman vastuunkantajille. Kaikki eivät olleet mukana tilaisuudessa. Kunniakirjat lähtevät poissaolleille postitse.Piispa Teemu Sippo toi avauspuheenvuorossaan foorumille mm. sen, että opetusministeri Jukka Gustafsson on ilmoittanut asettavansa työryhmän pohtimaan oman uskonnonopetuksen korvaamista uskontotiedon ja etiikan opetuksella.

 

Hän totesi, että ekumeeninen yhteisö on ollut tyytyväinen nykyiseen uskonnonopetuksen ratkaisuun. Nykyinen toimintamalli tunnetaan ja sen pohjalta on mahdollista kehittää oppiainetta ja sen sisältöjä. Oman uskonnon opetus turvaa vähemmistöjen oikeudet ja tukee eri tavoin uskovien valmiuksia keskinäiseen dialogiin.

 

– On psykologisesti vaikeaa olla ryhmässä, jossa ei voi ilman ristiriitojen pelkoa suhtautua omaansa ihmetellen ja kyseenalaistaen. Se kyky tarvitaan dialogin mahdollistumiselle.

 

Piispa Teemu Sippo avasi SEN:n kevätkokouksen ottamalla kantaa koulun uskonnonopetukseen. Vasemmalta: hallintosihteeri Sirpa-Maija Vuorinen, pääsihteeri Heikki Huttunen, piispa Teemu Sippo ja rahastonhoitaja Perry Johansson.– Jostain syystä poliittisessa kasvatus- ja koulutusasioiden kentässä ei viime aikoina ole kutsuttu uskontojen asiantuntijoita mukaan työskentelyyn esimerkiksi varhaiskasvatuksen tai lukion tuntijaon suhteen. Onko tämä opetus- ja kulttuuriministeriön tietoinen linjanmuutos vai nolo kömmähdys? Perustuuko tämä arvoille, joissa ummistetaan silmät todellisuudelle? Esimerkiksi yli neljä miljoonaa Suomen kansalaista kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Tällaisen enemmistön ohittaminen on poliittisestikin lyhytnäköistä toimintaa.

 

Uskontorauha taattu nykyisellä mallilla

 

Pastori Leena Huovinen johti puhetta vuoden 2012  toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen käsittelyn ajan. Vasemmalla pääsihteeri Heikki Huttunen ja oikealla rahastonhoitaja Perry Johansson.Lehtori Marianne Kantonen totesi puheessaan muun muassa, että nykyinen malli tukee parhaalla mahdollisella tavalla sekä enemmistön että vähemmistöjen uskontokasvatusta ja takaa myös uskonnottomille omista lähtökohdista nousevaa kasvatusta.

 

– Tämä kansainvälisestikin ainutlaatuinen malli on joustava kohtaamaan monikulttuurisuuden haasteet ja toteuttaa kansainvälisten sopimusten velvoitteita uskontokasvatuksessa. Se täyttää niin uskonnonvapaus- ja ihmisoikeuslainsäädännön kuin ihmisoikeussopimustenkin kriteerit.

 

– Uskonnon muuttaminen kaikille yhteiseksi katsomusaineeksi ja etiikaksi on arvoitus. Kukaan ei tiedä mitä uusi oppiaine pitäisi sisällään. Uskonnonopetuksesta tiedetään, että se on taannut Suomessa hyvää uskontorauhaa.

 

Väkivallan markkinat

 

Seminaarissa aiheesta alustivat erikoissuunnittelija Hannu Niemi Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta, pääsihteeri Timo Virtala, Suomen kristillisestä rauhanliikkeestä ja tutkija, TD Patrik Hagman. Keskustelussa pohdittiin, mikä kirkot voivat tehdä yhdessä väkivallan torjumiseksi ja rauhanomaisen kulttuurin rakentamiseksi.

 

Alustusten jälkeen käytiin yleiskeskustelu, jonka pastori Jan Edström avasi viittaamalla Vanhan testamentin profeettoihin. Hän totesi, että seminaariesitelmissä on kuultu profeetallista puhetta yhteiskunnan tilasta, paremman yhteiskunnan visiosta ja siihen liittyvästä inspiraatiosta.

 

Kuvat: Heikki Jääskeläinen. Klikkaa kuvia, niin ne avautuvat uuteen ikkunaan.


Suomalainen elämänmuoto on muuttunut nopeasti monikulttuurisemmaksi kuten kaikkialla Euroopassa. Maahanmuuton myötä eri uskontojen kannattajien joukko on monipuolistunut ja laajentunut myös Suomess...
Valtioneuvosto on antanut kesäkuussa 2012 asetuksen perusopetuslaissa tarkoitetun uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksen tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta. Nyt olisi aika keskittyä sisä...
Intuitiomme sanoo, että väkivallan taustalla olisi aina jonkinlaista ”huononvointia”, vastakohtana hyvinvoinnille. Asia ei ole kuitenkaan aivan yksioikoinen. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tut...
Suomen kristillisen rauhanliikkeen pääsihteeri Timo Virtala toi esitelmässään esiin kovia faktoja asekaupasta. Maailman asevarusteluun käytetty rahasumma vastaa maailman kolmanneksi suurimman valtio...
1. Kristendomen består av olika saker: lära, moral, praktiker samt kyrkan som gemenskap utsträckt i tid och rum. Utmärkande för det moderna tänkandet var/är att kyrkan uppfattas vara sekundär till d...
Seminaarin juontaja, pastori Jan Edström avasi yleisökeskustelun viittaamalla Vanhan testamentin profeettoihin. Hän totesi, että seminaariesitelmissä on kuultu profeetallista puhetta yhteiskunnan t...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Helsingin poliisilaitoksen myöntämä pienkeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1063 ja keräys on käynnissä 16.09.2021 - 15.12.2021 koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en småskaliga penninginsamling med tillstånd från polisinrättningen i Helsingfors. Insamlingsnumret är RA/2020/1618. Insamlingen pågår 16.09.2021 - 15.12.2021. (eller tills insamlingsmålet nås) i hela Finland förutom på Åland.