SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Vastakkainasettelusta yhteyteen – SEN:n kevätkokous 19.4.2017

Kevätkokoukseen kokoonnuttiin Helsingin Andreaskyrkaniin, joka on tullut tunnetuksi muun muassa kristillisen rakkauden hengessä tapahtuvasta ruokajakelustaan. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset kevätkokousasiat ja iltapäivällä kokoonnuttiin seminaariin Vastakkainasettelusta yhteyteen. Vaikka seminaarin keskiössä oli luterilaisen ja katolisen kirkon suhde, keskustelua haluttiin laajentaa koskemaan myös muita kristillisiä kirkkokuntia ja yhteisöjä. 

 

Euroopan kirkkojen konferenssin (EKK) pääsihteeri Heikki Huttunen tervehti kokousväkeä ja kertoi ensi vuonna Serbian Novi Sadissa pidettävästä yleiskokouksesta ja toivotti kokousväen tervetulleeksi osallistumaan. Kokouksen teema on: Te olette minun todistajani. (Ap.t. 1:7-8).

 

Andreaskyrkanin diakoniapastori Stefan Salonen toivotti kokousväen tervetulleeksi ja kertoi kunnianarvoisan sakraalitilan historiasta ja nykypäivästä. Andreaskyrkanin historia alkaa vuodesta 1881. Siihen aikaan oli paljon puutetta ja hätää. 1879 alkoi lordi Radstock saarnata Saksalaisessa kirkossa ylimystölle ja herätystä syntyi. Tästä muodostui 13 hengen ydinryhmä, joka alkoi ottaa vastaan hätää kärsiviä nk. kurjien kappelissa. Vähitellen kehittyi Allianshuset ja sittemmin Andreaskyrkan.

 

Jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig

– Nykyään seurakunnassamme on 70–80 aktiivista jäsentä. Kokoonnumme jumalanpalveluksiin ja mukana on n. 1/3 sellaisia, jotka eivät ole Suomessa syntyneitä. On maahanmuuttajia ja heitä, jotka ovat täällä esimerkiksi työn vuoksi.

 

– Sosiaalityö on lähellä sydäntäni. Muutamia vuosia sitten alkoi kivi hiertää kengässäni, että mitä voisimme tehdä hätääkärsivien hyväksi. Kolme vuotta sitten saimme seurakunnassa kertoa haaveistamme ja kerroin haaveestani, että täällä olisi ruokajakelu. Saimmekin tietää, että IEC:n oli lopetettava oma ruokajakelunsa. Siitä aloitimme.

– Kolme vuotta on kulunut ja meillä on ollut 13 000 vierailua, joka viikko n. 150 henkilöä tulee ruokajakeluun. Ruoka jakaantuu vielä useammalle, koska on sääntö, että vain yksi perhettä kohden voi tulla. Olemme jakaneet 200 tonnia elintarvikkeita.

– Miksi sitten tätä teemme? Minun oli vaikea lukea Matteuksen evankeliumin 25. lukua, jossa Jeesus mm. sanoo: Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano, ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin koditon, ja te otitte minut luoksenne. Minä olin alasti, ja te vaatetitte minut. Minä olin sairas, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa, ja te tulitte minun luokseni.'

– Mietin, miten kohtaan lähimmäiseni. Kuka on lähimmäiseni? On suuri etuoikeus olla läsnä, kohdata lähimmäinen. Haluamme toivottaa kaikille Jumalan rauhaa. Meidän tulee muistaa palvella Herraa ilolla ja pitäytyä totuudessa.

 

Stefan Salonen päätti puheensa toteamukseen, että on esittänyt toiveen, että kerran hänen hautajaisissaan laulettaisiin Psalmer och Sånger -kirjan laulun nro 336. Tämä on tullut hänelle rakkaaksi. Koko laulu laulettiin.

Jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig,

där var ton skall en hyllning till dig bära.

Och i dagar av glädje och dagar av sorg

vill jag leva var dag till din ära.

                       

Hitaan muutoksen tunnistaminen on myös kirkoille tärkeää

SEN:n puheenjohtaja, arkkipiispa Kari Mäkinen avasi kokouksen ja totesi puheensa aluksi, että hänen iässään tuntuu, että pääsiäiset tulevat yhä nopeammin.

 

– Ajattelen New Yorkin Brooklynissa sijaitsevaa tupakkakauppaa Wayne Wangin elokuvassa Smoke. Se on vanhanajan kauppa, johon naapuruston ihmiset tulevat tapaamaan toisiaan. Kaupan omistaja menee joka aamu liikkeen avattuaan toiselle puolelle katua ja ottaa liikkeestään kuvan. Vuodet kuluvat ja kuvia kertyy. Kun hän iltaisin kotona katselee kuviaan, huomaa hän hitaan muutoksen.

–  Hitaan muutoksen tunnistaminen on myös kirkoille tärkeää. Muutokset jäävät kiivaan tapahtumavirran alle, eikä niitä huomaa. Nämä ovat kuitenkin kirkkojen kannalta tärkeitä. Jos ottaa kuvia vaikka joka pääsiäinen, huomaa vuosien varrelta muutoksia.

– Kun tunnistaa hitaita muutoksia, voi myös tunnistaa kirkon identiteetin. Identiteetti on muuta kuin nopeatahtisia tapahtumia ja reagoimista toiminnalla niihin. Kirkoille on tärkeämpää kuin kyetä reagoimaan kaikkiin muutoksiin, katsoa juurille, alkuun, katsoa jakamattoman kirkon aikaan, apostolien aikaan. Minkälainen identiteetti sieltä tulee?

– Sieltä tulee yhteisen uskomme radikaali universaalisuus. Etniseen taustaan ankkuroitu juutalaisuus murtautuu. Tästä Paavalikin sanoo: Ei ole tässä juutalaista eikä kreikkalaista, ei ole orjaa eikä vapaata, ei ole miestä eikä naista; sillä kaikki te olette yhtä Kristuksessa.Jeesuksessa.

 

Kevätkokousasioita

Toimintakertomuksen käsittelyssä kiiteltiin sitä, että SEN on tuonut kristillisten kirkkojen yhteistä ääntä yhteiskuntaan päin. Uskontodialogista on tullut luonnollinen osa työtä, vaikka se ei ole SEN:n varsinaista toimintaa. Yhteiskuntaan kohdistuvan äänen lisäksi yhteinen keskustelu esim. eettisistä kysymyksistä kirkkojen kesken todettiin tärkeäksi samoin kuin kirkkojen tasa-arvon edistäminen  Suomessa. Ihmisoikeus- ja uskonnonvapaustyön jatkosta kannettiin huolta. Rahoitus hankkeelle on vain kahdeksi vuodeksi ja toinen vuosi on jo meneillään. Kokousedustajat kiittivät SEN:n laajaa toimintaa. Toimintakertomus ja tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin.

 

Iltapäivällä kokoonnuttiin seminaariin: Vastakkainasettelusta yhteyteen.

 

Sirpa-Maija Vuorinen

Kuvat: Veijo Koivula


Vatikaanin toinen konsiili ekumenian airuena. Lumen Gentium 1964 (”Kirkko tietää, että sillä on monia siteitä niihin, jotka ovat kastettuja ja kantavat kristityn kunnianimeä,… Henki herättää kaikissa...
Enää ei ole kysymys uskonpuhdistuksen juhlavuodesta, vaan reformaation merkkivuodesta. – Vastakkainasettelu kuuluu historiaan.
Piispa Vikström pohti kommenttipuheenvuorossaan sitä, miten Vastakkainasettelusta yhteyteen -asiakirjan viisi ekumeenista toimintaohjetta toteutetaan käytännössä. Keskeisimpiä neuvoja olivat omien usk...
Kristus nousi kuolleista. Totisesti nousi! Ortodokseilta opittu tervehdys ja vastaus kajahtivat useaan kertaan Helsingissä Andreaskyrkanissa, jonne kokoontui 19. huhtikuuta joukko eri kirkkojen edusta...
“Kirkko: yhteistä näkyä kohti” (englanniksi “The Church: Towards a Common Vision”) julkaistiin vuonna 2013 eli pian 4 vuotta sitten. Nykymaailmassa moni asia vanhenee neljässä vuodessa, mutta ekumeeni...
Seminaarin päätössanat lausuivat pääsihteeri Mari-Anna Pöntinen ja piispa Teemu Sippo. Pääsihteerin mukaan ekumeniassa on kyse haavojen parantamisesta. 

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Helsingin poliisilaitoksen myöntämä pienkeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1063 ja keräys on käynnissä 16.09.2021 - 15.12.2021 koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en småskaliga penninginsamling med tillstånd från polisinrättningen i Helsingfors. Insamlingsnumret är RA/2020/1618. Insamlingen pågår 16.09.2021 - 15.12.2021. (eller tills insamlingsmålet nås) i hela Finland förutom på Åland.