SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Vatikaanin II konsiilin alkamisesta 50 vuotta - SEN:n syyskokous Tampereella 11.-12.10.2012

Tiedostustilaisuudessa oli paneelikeskustelu teemasta Kenelle kirkko kuuluu? Keskustelemassa sisar Theresa Jezl, rovasti Hilkka Olkinuora, piispa Matti Repo, pastori Soile Salorinne, piispa Teemu Sippo, pääsihteeri Heikki Huttunen. Juontajana toimittaja Maila-Katriina Tuominen.

Tasan viisikymmentä vuotta sitten alkoi Vatikaanin toinen kirkolliskokous. Siinä oivallinen aihe puheenjohtaja, piispa Teemu Sipon avauspuheelle Suomen Ekumeenisen Neuvoston syyskokouksessa Tampereella 11.10.2012. Käsittelyssä olivat ensi vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä Ekumenian hyvät tavat-asiakirja kiteytetyssä muodossa. Medialähetys Sanansaattajat hyväksyttiin hakemuksestaan SEN:n kumppanuusjärjestöksi. Yleiskokous valitsi myös SEN:n hallituksen.

Tuomiorovasti Olli Hallikainen piti kokouksen aluksi hartauden. 

Vatikaanin II kirkolliskokous ei ollut merkittävä ainoastaan katoliselle kirkolle. Konsiili säteili paljon laajemmalle ja ulotti vaikutuksensa moniin kirkkoihin ja yhteisöihin ja ekumeniaan, mm. näin totesi piispa Teemu Sippo SCJ avauspuheensa aluksi.

 

Kaksipäiväistä syyskokousta isännöivät Tampereen ev.-lut. seurakuntayhtymä, ortodoksinen seurakunta ja Tampereen kaupunki. Tuomiorovasti Olli Hallikainen piti alkuhartauden, jossa hän nosti keskiöön Tampereen tuomiokirkossa olevan Hugo Simbergin maalauksen Haavoittunut enkeli.

 

Piispa Einar Soone luovutti Viron kirkkojen neuvoston lahjalautasen puheenjohtaja piispa Teemu Sipolle.Kokoukseen saapuneet ulkomaiset vieraat toivat tervehdyksenä. Kokoukseen osallistuivat Euroopan kirkkojen konferenssin pääsihteeri, TT Guy Liagre, Viron kirkkojen neuvoston puheenjohtaja, piispa Einar Soone ja Ruotsin kirkkojen neuvoston pääsihteeri, pastori Karin Wiborn. Myös Viron kirkkojen neuvoston pääsihteeri Ruudi Leinus osallistui.

 

Kansainvälisen kumppanuustoiminnan johtaja Timo Reuhkala toi foorumille Medialähetys Sanansaattajien esittelyn. Sansa toivotettiin tervetulleeksi kumppanuusjärjestöksi.Syyskokous on SEN:n yleiskokous, joka on järjestössä ylin päättävä elin ja siihen osallistuvat jäsen- ja tarkkailijakirkkojen edustajat, kumppanuusjärjestöjen edustajat, edustajat SEN:n seitsemästä jaostosta sekä kutsuvieraita.

 

Hallituksen valinta kaudeksi 2013–2015

 

SEN:lla on sääntöjensä mukaan kolme varapuheenjohtajaa, joiksi valittiin ev.-lut. kirkon edustaja piispa Matti Repo (varajäsen: pastori Antti Kruus, ev.-lut.), ortodoksisen kirkon edustaja TM Outi Vasko (varajäsen: ylidiakoni Juha Lampinen, ort.), Missionskyrkan i Finlandin edustaja VTT Markus Österlund (varajäsen: TT Leif-Göte Björklund, Finlands svenska metodistkyrka).

 

Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin seuraavat (varajäsenet suluissa):

TT Minna Hietamäki (TL Veijo Koivula), Suomen evankelis-luterilainen kirkko

Rahastonhoitaja Perry Johansson esitteli vuoden 2013 talousarvion. Hallintosihteeri Sirpa-Maija Vuorinen, puheenjohtaja piispa Teemu Sippo ja pääsihteeri Heikki Huttunen kuuntelevat esitystä.TT Tomi Karttunen (TT Päivi Jussila), Suomen evankelis-luterilainen kirkko

Piispa Simo Peura (Tuomiorovasti Matti Poutiainen), Suomen evankelis-luterilainen kirkko

Pastori Soile Salorinne, Suomen Metodistikirkko (Kirkkokunnanjohtaja Hannu Vuorinen, Suomen Vapaakirkko)

 

Piispa Teemu Sipon henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin yleisvikaari Raimo Goyarrola (kat.), joka on hallituksen kokoonpanossa uusi. Myös varajäsen Leif-Göte Björklund on uusi.  Minna Hietamäki ja Soile Salorinne ovat aikaisemmin olleet varajäseniä, mutta heidät valittiin nyt varsinaisiksi jäseniksi.

 

Medialähetys Sanansaattajat kumppanuusjärjestöksi

Ensimmäisen kokouspäivän tilana oli Tampereen ev.lut. seurakuntien talon Näsin sali, jossa kauniisti kuvastuu 1950-luvun arkkitehtuurin muotokieli. 

Medialähetys Sanansaattajat (SANSA) hyväksyttiin hakemuksesta kumppanuusjärjestöksi ja näin SEN:lla on 19 kumppanuusjärjestöä. SANSA:n Aasiassa, Afrikassa ja Euroopassa 42 kielellä tukema ja tekemä mediatyö on luonteeltaan eri kirkko- ja tunnustuskuntien välistä ekumeenista yhteistyötä. SANSA toimii lähes 40 kirkon ja järjestön kanssa. Näissä yhteyksissä järjestö toimii luterilaisesta identiteetistä käsin toisten tunnustusta ja näkemyksiä kunnioittaen ja kristittyjen yhteyttä etsien. Medialähetys Sanansaattaajat toivotettiin tervetulleeksi SEN:n yhteyteen.

 

Toiminnan suuntaviivoja 2013

 

Lastenohjaaja Raija-Liisa Vuorio johti Finalysonin kirkon illan jumalanpalveluksen.Muun muassa ihmisoikeuskysymykset ovat esillä SEN:n ensi vuoden toiminnassa. SEN seuraa maamme ja Euroopan Unionin turvapaikkapolitiikan kehitystä ihmisoikeuksien näkökulmasta ja siitä nousevia uusia haasteita kirkkojen diakoniselle tehtävälle.

 

SEN isännöi yhdessä ev.-lut. kirkon kanssa seminaaria Churches together for human rights, joka pidetään maaliskuussa. Vastuuviikon vuoden teemana on Väkivallan markkinat: asekauppa ja pienaseet. Vastuuviikon asiat ovat esillä koko vuoden ja kampanja kulminoituu Ekumeeniseen vastuuviikkoon 20.–28.10.

 

Iltakirkkohetki päättyi piispa Arsenin, piispa Matti Revon ja piispa Teemu Sipon siunaaviin sanohin.Vuonna 2013 tulee kuluneeksi 30 vuotta Ketkon (Kansainvälisen ja ekumeenisen toiminnan koulutusohjelma) aloittamisesta. Pienestä alusta on kehittynyt merkittävä nuorille suunnattu ekumeeninen koulutus.

 

YK:n julistaman kansainvälisen vesiyhteistyön vuotena SEN seuraa ekumeenisia kestävän kehityksen ja ympäristösuojelun aloitteita. Ekumeenisessa ympäristöajattelussa keskeisellä sijalla on raamatullisesti perusteltu oikeudenmukaisuus rikkaiden ja köyhien maiden välillä siinä, kuinka vastuuta ja kustannuksia ympäristöhaasteissa sälytetään kunkin kannettavaksi.

 

Finlaysonin kirkossa, lasten katedraalissa on runsaasti Raamatun kertomuksia elävöittäviä asetelmia.Tavoitteena on kristilliseen luomisuskoon ja ihmiskäsitykseen perustuva kokonaisvaltainen näkemys oikeudenmukaisen yhteiskuntatalouden, köyhyyden vähentämisen, luonnonvarojen kestävän käytön ja ekosysteemien suojelun kesken.

 

Oman uskonnon opetuksen keskeisyyden tuominen suuren yleisön tietoisuuteen kuuluu myös SEN:n tehtäviin.

 

Jaostot kaudeksi 2013–2015

 

Syyskokous asetti myös seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi (2013–2015) seitsemän jaostoa, jotka ovat samat kuin kuluvalla kaudella:

Eettisten kysymysten jaosto

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, YTT Irene Roivainen ja SEN:n puheenjohtaja, piispa Teemu Sippo SCJ.Kasvatusasiain jaosto

Nuorisojaosto

Naisjaosto

Opillisten kysymysten jaosto

Paikallisen ekumenian jaosto

Sektionen för finlandssvensk ekumenik

 

Ekumenian hyvät tavat

 

Tampereen raatihuoneen kristallikruunujen alla oli hyvä ja juhalllista kokoontua ja nauttia kaupungin vieraanvaraisuudesta.Ekumenian hyvät tavat (EHT) on jo entuudestaan tuttu asiakirja, joka on ollut käytössä jo kymmenen vuotta. Tämän asiakirjan julkaiseminen sai puhtia Ruotsin kristillisen neuvoston (Sveriges Kristna Råd) asiakirjasta Tio tumregel för god ekumenik ja Charta Oecumenicasta (CO). EHT julkaistiin CO:n kanssa yhdessä julkaisussa 2002.

 

Myöhemmin on herännyt ajatus, että EHT voisi olla näkösällä esim. seurakunnallisten tilojen seinillä julisteena. Tätä tarkoitusta varten Ekumenian hyvät tavat -asiakirjan tekstiä lyhennettiin ja se on nyt hyväksytty sellaisena. EHT tulee ladattavana julisteena internetiin.

 

Perheiden iltakirkko

 

Ensimmäisen kokouspäivän iltaohjelmassa oli Perheiden iltakirkko Finlaysonin kirkossa, joka on ainutlaatuinen Tampereen kirkkojen joukossa. Se on kaupungin historiaan merkittävästi vaikuttaneiden tehtaanjohtajien James Finlaysonin ja Wilhelm von Nottbeckin hengellisen valveutuneisuuden perintöä.

 

Puuvillatehdas oli vuonna 1846 saanut oikeuden palkata oman papin, tehtaansaarnaajan, ja vuonna 1879 valmistui oma punatiilinen rukoushuone tehtaanportin tuntumaan. Finlaysonin seurakuntaan kuului silloin, perheenjäsenet mukaan lukien, miltei puolet kaikista tamperelaisista.

Vuodesta 1996 kirkko on toiminut Lasten katedraalina, jossa Raamatun kertomuksia on havainnollistettu myös pienoismaailmoita rakentaen.

 

Kirkon historiasta ja nykypäivästä kertoi lapsityönohjaaja Raija-Liisa Vuorio, joka aikaisemmin tänä vuonna valittiin vuoden 2012 mrs Finlaysoniksi. Vuosittain arvonimen saajasta päättävät alueen Tampereen Finlaysonin alueen toimijat perusteinaan alueen historian, kulttuurin ja perinteiden vaaliminen sekä alueen kehittäminen.

 

Raija-Liisa Vuorio johti jumalanpalveluksen Raamatun kertomuksia kertoen ja niitä nukeilla muulla erityisesti lasten maailmaan kuuluvilla elementeillä tehostaen.

 

Lapsiryhmä Joyseeds tulkitsi Raamatuntekstejä laulaen ja tanssien. Kirkkoväessä oli syyskokousväen lisäksi runsaasti lapsiperheitä. Jumalanpalvelus päättyi siunaukseen, jonka toimittivat piispat Arseni, Matti Repo ja Teemu Sippo SCJ.

 

Kaupungin vastaanotto

 

Tampereen raatihuoneen on suunnitellut Georg Schreck. Uusrenessanssityylinen rakennus on valmistunut 1890. Schreck opetti Tampereen teollisuuskoulun rakennusosastolla vuosina 1886 - 1915. Hän suunnitteli pääasiassa julkisia rakennuksia, mutta myös tehtaita. Arkkitehti pääsi käyttämäänkin suunnittelemaansa taloa, sillä hän oli kaupunginvaltuuston jäsen 25 vuotta.

 

Raatihuoneeseen sijoitetut noin sata merkittävää taideteosta ovat peräisin kaupungin omasta tai paikallisten museoiden, säätiöiden ja yhdistysten kokoelmista

 

Raatihuone remontoitiin perusteellisesti vuosina 2003–2004 mahdollisimman alkuperäiseen kuntoon ja se onkin upea rakennus sekä ulko- että sisäpuolelta.

 

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, YTT Irene Roivainen otti syyskokousväen vastaan ja piti lämminhenkisen tervetulopuheen. Hän mainitsi kauniisti puheensa lopuksi, että on ”yksi meistä”, sisar Irene. Hän on aikanaan valmistunut diakonissaksi Oulusta.

 

Syyskokousväki viihtyi kaupungin vieraana erinomaisesti tarjoilusta, taiteesta ja yhdessäolosta nauttien.

 

Toinen kokouspäivä

 

Perjantai 12.10. alkoi rukoushetkellä työn alkaessa Pyhän Aleksanteri Nevalaisen ja Pyhän Nikolaoksen kirkossa. Palveluksen toimittivat isä Heikki Honkamäki ja ekumeeninen kanttorikvartetti Psalloumen.

 

Toivottaessaan kokousväen tervetulleeksi seurakuntaan isä Heikki kertoi kirkon historiasta ja esitteli "ammutun Kristus-ikonin", joka on säilytetty luodinreikineen muistuttamassa kansalaissodan ratkaisevassa Tampereen taistelussa (16.3.-6.4.1918) tapahtuneesta ortodoksisen kirkon häpäisystä ja ryöstöstä.

 

Kirkko on pyhitetty Pyhän Aleksanteri Nevalaisen ja Pyhän Nikolaoksen muistolle ja on rakennettu vuosina 1896–1899. Suunnittelija oli insinöörieversti T. U. Jazukov. Kirkko on ristinmuotoinen ja edustaa uusbysanttilaista kirkkoarkkitehtuuria. Katolla on seitsemän liekkikupolia ja sen pääkupoli on 17 metrin korkeudessa.

 

Ikonostaasin ikonit ovat Pietarista ja ne on maalattu öljyväreillä metallilevyille. Tyylillisesti ne edustavat 1800-luvulla Venäjällä vallalla ollutta romanttista länsimaista tyyliä.

 

Seminaari Elävät kivet – hengellinen rakennus (1. Piet. 2:4-10). Mitä kirkko on Pyhän Hengen yhteisönä ja mitä sen jäsenyys merkitsee? oli toisen kokouspäivän ohjelmassa. Seminaari pidettiin ortodoksisen seurakunnan Nikolainsalissa.

 

Lue lisää alempaa.

 

Aukeaman kuvat: Veijo Koivula, Antti Kruus, Sirpa-Maija Vuorinen. Kuvat aukeavat suurempina klikkaamalla.


Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. I Faderns och Sonens och den Heliga Andens namn. Amen. Tämän viikon evankeliumi on Joh. 13: 31-35: Kun Juudas oli mennyt, Jeesus sanoi: »Nyt Ihmisen Poika on ki...
Lieneekö sattuma, että tämänpäiväisen Suomen Ekumeenisen Neuvoston yleiskokouksen aloituspäivämäärä 11.10. on sama kuin Vatikaanin II kirkolliskokouksen avajaispäivämäärä tasan 50 vuotta sitten. Paavi...
Kristityt yhdessä 
Seminaarissa pohdittiin kahden teologin opastuksella ja keskustellen kirkon olemusta ja sen jäsenyyden merkitystä Uuden testamentin opetuksen valossa. Tilaisuudessa kuuliin myös tamperelaisen Uusi...
Perinteet kantavat. Suomen Ekumeenisen Neuvoston syyskokouksien ohjelmaan on jo vuosia kuulunut kirkkovaellus. Tällä kertaa se toteutettiin bussilla, koska etäisyydet ohjelmaan valittujen kirkkojen...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Helsingin poliisilaitoksen myöntämä pienkeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1063 ja keräys on käynnissä 16.09.2021 - 15.12.2021 koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en småskaliga penninginsamling med tillstånd från polisinrättningen i Helsingfors. Insamlingsnumret är RA/2020/1618. Insamlingen pågår 16.09.2021 - 15.12.2021. (eller tills insamlingsmålet nås) i hela Finland förutom på Åland.