SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Elävät kivet – hengellinen rakennus 

Pyhän Aleksanteri Nevalaisen ja Pyhän Nikolaoksen kirkossa aloitettiin toinen kokouspäivä rukouspalveluksella.Ylidiakoni Juha Lampinen ja kirkkoherrra Markku Toivanen keskustelemassa palveluksen jälkeen.

Seminaarissa pohdittiin kahden teologin opastuksella ja keskustellen kirkon olemusta ja sen jäsenyyden merkitystä Uuden testamentin opetuksen valossa. Tilaisuudessa kuuliin myös tamperelaisen Uusi Verso -verkoston näkökulma kristillisen yhteisön mahdollisuuksista nyky-Suomessa.

 

Paavi Benedictus XVI:n Apostolinen kehotuskirje (Jumalan sana) suomennoksen julkistaminen oli osa seminaaria. Kirjan on julkaissut Katolinen tiedotuskeskus Suomen Pipliaseuran tuella. Pääsihteeri Markku Kotila esitteli teosta ja kutsui esille kirjan suomentajan, TL Katri Tenhusen.

 

Verbum Domini jaettiin seminaariväelle.

 

Ohjelma jatkui ekumeenisen kanttorikvartetti Psalloumenin sykähdyttävän koskettavalla musiikkiesityksellä. Kappaleina olivat: Peter Mirolybov: Tule ylösnoussut ja osa Leonid Bashmakovin säveltämästä psalmista 34.

 

Seminaarin puheenjohtajina olivat journalisti Maria Hattunen,ort. ja seurakunnanjohtaja Usko Katto, Suomen Helluntaikirkko

 

Alustajina olivat

Cay-Håkan Englund,luterilainen seurakuntapastori ja tohtorikoulutettava Åbo Akademissa. Hänen tutkimuksensa liittyy dogmatiikan alaan ja käsittelee katolisen teologi Kilian Mc Donnellin trinitaarista pneumatologiaa. Pro gradututkielmassaan hän käsitteli Ulf Ekmanin sovitusoppia. Alustaja työskentelee pappina Bergön ja Petalaxin ev.-lut. seurakunnissa.

Alexander M. Schweitzer, professori, Yhtyneiden Raamattuseurojen raamatunkäännöstyön johtaja (United Bible Societies, Translation Chief Executive). Hän on aiemmin toiminut kymmenen vuotta katolisen raamattujärjestön Catholic Biblical Federationin pääsihteerinä.

Verbun Domini uuunituoreena suomennnoksena odotta jakelua seminaarin osanottajille.Timo Pöyhönen, luterilainen seurakuntapastori. Tampereen ev.-lut. seurakuntien nuorten aikuisten toiminnan koordinaattori.

 

Kokous päättyi kirkkokierrokseen, joka tehtiin bussilla. Aloitus oli ortodoksiselta kirkolta ja jatkui seuraavasti:

  • Baptistikirkko
  • Messukylän vanha kirkko
  • Nokia Missio Chuch
  • Adventtikirkko
  • Katolinen kirkko
  • Tuomiokirkko

 

Suome Pipliaseuran pääsihteeri Markku Kotila esitteli Verbum Dominin suomentajan Katri Tenhusen ja kiitti häntä erinomaisesta työstä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekumeeninen kanttorikvartetti Psalloumen: Janne Salmenkangas, Harjun evl srk, Heikki Hattunen, Tampereen ort. srk, Hanna Penttinen, Mänttä-Vilppulan evl srk ja Minna Nappari, Nokian evl srk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tälle sivulle tulee myöhemmin alustukset ja kooste keskusteluista.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Helsingin poliisilaitoksen myöntämä pienkeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1063 ja keräys on käynnissä 16.09.2021 - 15.12.2021 koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en småskaliga penninginsamling med tillstånd från polisinrättningen i Helsingfors. Insamlingsnumret är RA/2020/1618. Insamlingen pågår 16.09.2021 - 15.12.2021. (eller tills insamlingsmålet nås) i hela Finland förutom på Åland.