SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Tuomiorovasti Olli Hallikainen: Voiko haavoittunut enkeli olla kuva Kristuksesta?

Hugo Simberg: Haavoittunut enkeli. Tampereen tuomiokirkko.
Kuva: Hannu Jukola.Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. I Faderns och Sonens och den Heliga Andens namn. Amen. Tämän viikon evankeliumi on Joh. 13: 31-35: Kun Juudas oli mennyt, Jeesus sanoi: »Nyt Ihmisen Poika on kirkastettu, ja Jumala on kirkastunut hänessä. Ja kun Jumala on hänessä kirkastunut, on Jumala myös itsessään kirkastava hänet, ja Jumala tekee sen aivan pian. Lapseni, enää vähän aikaa minä olen teidän kanssanne. Te tulette etsimään minua, mutta minä sanon nyt teille saman, minkä sanoin juutalaisille: minne minä menen, sinne ette te pääse. Minä annan teille uuden käskyn: rakastakaa toisianne! Niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toinen toistanne. Kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne.»

 

Arvoisat piispat, rakkaat kristityt

 

Tuon teille kuvatervehdyksen Tuomiokirkostamme. Tämä on monelle tuttu Haavoittunut enkeli. På svenska heter det Sårad ängel. Fresko on taiteilija Hugo Simbergin maalaama symbolistinen kuva kirkon lehterin seinässä.

 

Simbergiltä kysyttiin aikanaan mitä hän tahtoi sanoa freskolla. Hän ei selittänyt sitä millään tavalla, totesi vain että se oli tärkeä hänelle.

 

Ensimmäisen version Haavoittuneesta enkelistä Simberg maalasi ollessaan toipumassa sairaudesta Diakonissalaitoksella Helsingissä. Siksi saattaa olla että hän kuvasi freskoon jotain oman elämänsä heikkoudesta ja haavoittuvuudesta.

 

Kun taiteilija ei kertonut mitä hän tarkoitti Haavoittuneen enkelin kuvalla, jokainen katsoja voi tulkita sitä omasta näkökulmastaan. Simbergin omaan elämänhistoriaan viitaten siinä voidaan nähdä kuva ihmisen haavoittuvuudesta, heikkoudesta. Unelmat ja toiveet eivät toteudu. Elämä haavoittaa ja jopa sokeuttaa. Siitä kertoo liina enkelin silmillä ja verijälki siivessä.

 

Mutta voiko Haavoittunut enkeli olla myös kuva Kristuksesta? Voiko siinä heijastua kärsivän ja haavoitetun Vapahtajan hahmo?  

 

Jo Profeetta Jesaja viittaa kärsivään Messiaaseen (Jes. 53:5): ”Hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden.” Myös evankeliumit välittävät kuvan Vapahtajasta joka hikoilee verikyyneleitä Getsemanessa ja joka vaikenee kun häntä lyödään ja ruoskitaan.

Edelleen, voisiko Haavoittuneen enkelin fresko olla kuva kirkosta? Pojat ovat ottaneet enkelin paareille ja kantavat häntä turvaan.

 

Kirkossa Kristus, joka itse on haavoitettu, kantaa meitä ja antaa meille turvan. Myös me kannamme toisiamme, kuten virressä lauloimme (Virsi 448:3):  ”Toistemme kuormaa kannamme. Todistus yhteinen kuuluttaa kaikkeen maailmaan kiitosta Kristuksen.”

 

Myös alussa lukemassani evankeliumitekstissä on toisten kantamisen ajatus Kristuksen esikuvan mukaan: ”Niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toinen toistanne.”

 

Ehkä joukossa on Risto –nimisiä henkilöitä. Tuo nimihän tulee tulee kreikan Kristoforos – Kristuksen kantaja.

 

Me kaikki olemme Kristuksen kantajia. Kannamme Vapahtajaa maailman keskellä – toivon ja lohdutuksen tuojaa. Niin myös Kristus kantaa meitä haavoittuvia ja heikkoja tuoden turvan ja toivon.

 

Rukoilemme. Låt oss be.

 

Vapahtajamme Jeesus Kristus.
Sinä sovitit syntimme,
jotta vapautuisimme syyllisyydestä
ja saisimme voiman elää.
Rukoilemme sinua:
Kiinnitä meidät lujasti itseesi.
Täytä meidät läsnäolollasi,
ettei turmeltunut luontomme
hallitsisi meitä,
vaan eläisimme Henkesi johtamina.

 

Gud, vår himmelske Far.
Du gjorde oss till dina älskade barn.
Låt ditt ansikte lysa över oss.
Lär oss älska dig över allting
och vår nästa som oss själva.
Lär oss älska allt levande
som du har skapat.
Det är du som är kärleken.
Genom Jesus Kristus,
som gick i döden för vår skull. Amen.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Helsingin poliisilaitoksen myöntämä pienkeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1063 ja keräys on käynnissä 16.09.2021 - 15.12.2021 koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en småskaliga penninginsamling med tillstånd från polisinrättningen i Helsingfors. Insamlingsnumret är RA/2020/1618. Insamlingen pågår 16.09.2021 - 15.12.2021. (eller tills insamlingsmålet nås) i hela Finland förutom på Åland.