SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Yhteiskuntavastuun teoria ja käytäntö - SEN:n syyskokous Jyväskylässä 12.-13.10.2006

Jyväskylän ortodoksinen ja ev.-lut. kaupunkiseurakunta isännöivät syyskokousta 12.–13.10.2006 Jyväskylässä. Kokouksen yleisteemana oli Yhteiskuntavastuun teoria ja käytäntö. Myös SEN:n hallituksen kannanotto suomalaiseen alkoholipolitiikkaan julkistettiin. Yhtenä SEN:n tavoitteista on tehdä tunnetummaksi syksyisin vietettävää ekumeenista Vastuuviikkoa, jonka teemana 2006–2007 on ”Rauha ja oikeudenmukaisuus”. Vastuuviikon tarkoituksena on herättää ihmiset keskustelemaan ja toimimaan maailman rikkaiden ja köyhien välisen epätasa-arvon korjaamiseksi. 

Kristuksen Ylösnousemuksen kirkossa kirkkoherra Arto Leskisen, kanttori Maria Takala-Roszczenkon ja kuoron toimittaman rukouspalveluksen jälkeen kokous jatkui ortodoksisen seurakunnan seurakuntasalissa.

Jokaisen arvo on mittaamaton
SEN:n puheenjohtaja, arkkipiispa Jukka Paarma totesi avauspuheessaan muun muassa, että kristillisessä maailmassa on kulkenut kautta vuosisatojen punaisena lankana käsitys ihmisen arvosta. Ihminen on Jumalan kuva, sellaiseksi hänet on luotu, vastuulliseksi ja vuorovaikutuksessa Jumalan kanssa olevaksi. Ja ihminen on pyhä, hänen arvonsa on mittaamaton. Jokaisen ihmisen arvo on mittaamaton. Ei vain tehokkaiden ja kauniiden, vaan myös niiden, jotka ovat toisten vaivana ja joiden elämä ei kelpaa esimerkiksi. Ihmistä ei saa käyttää välineenä pyrkimisessä johonkin muuhun. Ihminen ei ole sapattia varten, ihminen ei ole firmaa varten. Legitimiteetti: ne ovat ihmistä varten.

Hallitus ja jaostot

SEN:n hallituksen kolmivuotinen toimikausi oli päättymässä vuoden lopussa ja uusi hallitus valittiin. Puheenjohtajana jatkaa arkkipiispa Jukka Paarma. Muutoksena aikaisempiin hallitusten kokoonpanoihin, valittiin nyt myös puheenjohtajistolle henkilökohtaiset varahenkilöt. Piispa Simo Peura valittiin Jukka Paaman varaedustajaksi. Varapuheenjohtajia SEN:lla on kolme ja valinnat olivat seuraavat (varahenkilöt suluissa): piispa Voitto Huotari (TT Matti Repo), TM Outi Vasko (ylidiakoni Juha Lampinen), Pol. dr Markus Österlund (pastori Soile Salorinne). 

 

Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin: ylilääkäri Kati Myllymäki (TL Veijo Koivula), tiedottaja Mari Malkavaara (TT Päivi Jussila), kirkkokunnanjohtaja Olavi Rintala (päätoimittaja Hannu Lahtinen), isä Teemu Sippo (kirkkoherra Kazimierz Lewandowski).

 

Seuraavalle kolmivuotiskaudelle asetettiin seitsemän jaostoa, samat kuin aikaisemmallakin kaudella. Suomen Lähetysseuran hakemus SEN:n tarkkailijaksi hyväksyttiin. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2007 vahvistettiin.

 

Eettisesti hyväksyttävää liiketoimintaa

Kokouksella oli teemaa tukeva kiinnostava oheisohjelma. Vierailu avasi laajan näkökulman kuitu- ja paperiteknologian maailman markkinajohtajan toimintaan. Liiketoimintalinjan johtaja Kari Kalliala ja henkilöstöjohtaja Hilkka Alatalo-Korpi esittelivät yritystä, sen arvopohjaa ja toimintamalleja monikulttuurisessa toimintaympäristössä. 

 

Vastuuviikon teemaan Rauha ja oikeudenmukaisuus saatiin mielenkiintoinen näkökulma. Metso Paper, joka on maailman kuituja paperiteknologian markkinajohtaja, halusi esitellä kokousväelle kansainvälisen yritystoiminnan haasteita monikulttuurisessa toimintakehyksessä. Yrityksessä on panostettu eettisesti hyväksyttävien toimintalinjojen vakiinnuttamiseen. 

 

Kansainvälisillä markkinoilla toimivat suomalaisyritykset joutuvat usein pohtimaan, missä määrin sopeutua erilaiseen liikekulttuuriin ja toimintatapoihin. Kyse on pitkälti vastuusta: yritys vastaa paitsi asiakkaidensa menestyksestä ja työntekijöidensä toimeentulosta, myös toimintansa vaikutuksesta paikallisiin yhteisöihin ja ympäristöön. Kysymys vastuusta monimutkaistuu, kun toimitaan esimerkiksi Indonesian ja Etelä-Amerikan kaltaisilla alueilla, joissa puu- ja paperiteollisuuden raaka-aineeksi hakataan yhä sademetsiä. Keskustelussa kävi ilmi, että vaikka länsimaiset yritykset pyrkisivätkin toimimaan kestävän kehityksen ehdoilla, on niiden käytännössä mahdotonta kontrolloida, mitä heidän alihankkijansa tekevät esimerkiksi raaka-aineiden tuottajina.

 

Arkkipiispa Jukka Paarma kiitti kokousväen puolesta Kari Kallialaa ja Hilkka Alatalo-Korpea mielenkiintoisesta vierailusta ja toivotti Metso Paperille ja sen työntekijöille hyvän Jumalan runsasta siunausta.

 

Ekumeeninen jumalanpalvelus ja kaupungin vastaanotto

Ekumeeniseen jumalanpalvelukseen kokoonnuttiin kaupunginkirkkoon. Järjestelyvastuussa olivat paikalliset kristilliset seurakunnat sekä Pelastusarmeijan paikallisosasto ja NNKY. Kirkkokahvit tarjottiin vanhassa pappilassa. Jumalanpalvelukseen osallistui suuri seurakunta. Keskustelu kahvitilaisuudessa kävi vilkkaana.  

 

Kaupunginjohtaja Markku Andersson, kaupunginvaltuuston toinen varapuheenjohtaja Hilkka Illman ja kaupunginhallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja Pirkko Selin ottivat kokousväen vastaan kaupungintalossa, jossa nautittiin yhteinen illallinen ja tutustuttiin Jyväskylän kaupungin vireään elämään kasvukeskuksena.

 

Yhteiskuntavastuun teoria ja käytäntö

Toista kokouspäivää isännöi kaupunkiseurakunta Keskusseurakuntatalossa. Kirkkoherra Jukka Keskitalo ja pastori Tuija Mannström johdattelivat aamuhartauteen ja esittelivät seurakuntaa. Kokouksen yleisteemaa Yhteiskuntavastuun teoria ja käytäntö käsiteltiin paneelikeskustelussa. Panelisteina olivat yhteiskuntavastuupäällikkö Cai Talvio, UPM Kymmene, toiminnanjohtaja Antti Pentikäinen KUA, fil. yo Laura Korhonen, Changemaker ja puheenjohtajana ylilääkäri Kati Myllymäki. Paneelin jälkeen oli aikaa yleisökysymyksille ja kiinnostavaa mielipiteidenvaihtoa käytiin parin tunnin ajan. 


Kirkkokävely

Syyskokous päättyi ekumeeniseen kirkkokävelyyn. Jyväskylässä eri kirkkokuntien kirkot sijaitsevat lähekkäin, joten kirkkokävely oli sujuvasti järjestettävissä. Helluntaiseurakunnan, Adventtiseurakunnan, Katolisen seurakunnan ja Vapaaseurakunnan kirkkoihin tutustuttiin ja jokaisessa oli esittely sekä rukoushetki.

 

Sirpa-Maija Vuorinen


Kokousasioiden lisäksi puhumme yhteiskuntavastuusta. Olemme halunneet osoittaa, että yhteiskunnalliset asiat ovat osa kristillistä vastuuta. Millä tavalla kirkot lähestyvät sellaista maallista aluetta...
Suomen ekumeeninen neuvosto on huolissaan alkoholin käytön vaikutuksista suomalaiseen yhteiskuntaan, perheisiin ja erityisesti lapsiin ja nuoriin.
Suomalaiset yritykset menestyvät maailmalla. Menestykseen ja maineeseen liittyy kysymyksiä kansainvälisen liiketoiminnan eettisyydestä ja teollisuuden vaikutuksesta ympäristöön ja yhteiskuntaan. Suome...
Suomen ortodokisen kirkon kokousedustaja, lehtori Marianne Kantonen käytti syyskokouksessa 13.10. puheenvuoron koskien oman uskonnon opettajalta vaadittavavia opintoja. Syyskokous pöytäkirjasi puheenv...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Helsingin poliisilaitoksen myöntämä pienkeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1063 ja keräys on käynnissä 16.09.2021 - 15.12.2021 koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en småskaliga penninginsamling med tillstånd från polisinrättningen i Helsingfors. Insamlingsnumret är RA/2020/1618. Insamlingen pågår 16.09.2021 - 15.12.2021. (eller tills insamlingsmålet nås) i hela Finland förutom på Åland.