SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kumppanuusfoorumi

Kumppanuusfoorumi kokoaa SEN:n kumppanuusjärjestöjen edustajat ja SEN:n henkilökunnan yhteisen lounaan ääreen. Voimme nauttia toistemme hyvästä seurasta ja kertoa tiivistetysti viimeisimmät kuulumiset. Kumppanuusfoorumeita on järjestetty vuodesta 2009 alkaen.


Kumppanuusfoorumi kokoaa SEN:n kumppanuusjärjestöjen edustajat yhteen vuosittain keskustelemaan järjestöjen ajankohtaisista teemoista, ekumeniasta ja yhteistyömahdollisuuksista. Foorumi jär...
SEN:n kumppanuusjärjestöt kokoontuivat yhteiseen foorumiin Helsingissä 12.6.2018. Tapaamisessa tutustuttiin ja vaihdettiin ajankohtaiset kuulumiset järjestöjen työkentältä ja SEN:n toimistol...
Kumppanuusfoorumi kokoaa SEN:n kumppanuusjärjestöjen edustajat yhteisen pöydän ääreen. Vuoden 2017 foorumi kokoontui tänään 1.6. hotelli Arthurissa. Paikalla oli 23 kumppanuusjärjestöstä 15 järjestön...
SEN:n kahdestakymmenestäkolmesta kumppanuusjärjestöstä 17
oli edustettuna kumppanuusfoorumissa 26.4.2016 Helsingissä. Foorumi on perinteinen
lounaskokoontuminen, joka kokoaan kumppanuusjärjestöj...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors