SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kumppanuusfoorumi

Kumppanuusfoorumi kokoaa SEN:n kumppanuusjärjestöjen edustajat ja SEN:n henkilökunnan yhteisen lounaan ääreen. Voimme nauttia toistemme hyvästä seurasta ja kertoa tiivistetysti viimeisimmät kuulumiset. Kumppanuusfoorumeita on järjestetty vuodesta 2009 alkaen.


Suomen Ekumeenisen Neuvoston kumppanuusjärjestöt kokoontuivat jo perinteeksi muodostuneeseen kumppanuusfoorumiin 1.9.2021, toki aikoihin sopivasti verkon välityksellä. Tapaamisessa keskityttiin...
Kumppanuusfoorumi kokoaa SEN:n kumppanuusjärjestöjen edustajat yhteen vuosittain keskustelemaan järjestöjen ajankohtaisista teemoista, ekumeniasta ja yhteistyömahdollisuuksista. Foorumi jär...
SEN:n kumppanuusjärjestöt kokoontuivat yhteiseen foorumiin Helsingissä 12.6.2018. Tapaamisessa tutustuttiin ja vaihdettiin ajankohtaiset kuulumiset järjestöjen työkentältä ja SEN:n toimistol...
Kumppanuusfoorumi kokoaa SEN:n kumppanuusjärjestöjen edustajat yhteisen pöydän ääreen. Vuoden 2017 foorumi kokoontui tänään 1.6. hotelli Arthurissa. Paikalla oli 23 kumppanuusjärjestöstä 15 järjestön...
SEN:n kahdestakymmenestäkolmesta kumppanuusjärjestöstä 17
oli edustettuna kumppanuusfoorumissa 26.4.2016 Helsingissä. Foorumi on perinteinen
lounaskokoontuminen, joka kokoaan kumppanuusjärjestöj...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.