SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

SEN Facebookissa – ERF i Facebook

Ekumenian ystävät -sivu on perustettiin 14.9.2010. Tuolloin sosiaalisen median merkitys ei ollut vielä kovin suuri. Suomen Ekumeenisen Neuvoston meno Facebookiin toi myös tullessaan pohdintaa, että voiko kunninanarvoisa SEN olla mukana sosiaalisessa mediassa. 

Sivu avattiin nimellä Ekumenian ystävät. Tosin mainittiin, eteksi tuli Suomen Ekumeeninen Neuvosto - Finnish Ecumenical Council. 15.3.2016 nimi muutettiin muotoon . Tuolloin tykkäyksiä oli 1 500. SEN:ssa huomattiin, että sivua on hieman hankala löytää, joten päätimme, että nimeksi tulee laittaa järjestön oma nimi. 

Sivun perustamisen jälkeen oli kulunut runsaat viisi vuotta ja sosiaalinen media ja siinä mukana olo oli itsestään selvää. Kukaan ei enää Facebookia kyseenalaistanut, vaan tästä foorumista oli tullut osa arkea, osa viestintää, osa olemassaoloa.

FB-sivulla julkaistaan uutisia suomeksi ja ruotsiksi ja englanniksi. Toive oli, että nimi olisi voinut näkyä näillä kielillä, mutta kenttä on rajallinen. Näin nimi on suomeksi ja englanniksi.

Facebookissa on niin ikään sivu Myös tätä sivua päivitetään ahkerasti.


Facebook-sivun Ekumenian ystävät 1500 tykkääjän saldo täyttyi tänään 15.3.2016. Kiitos teille kaikille tonniviidellesadalle. Seuraava tavoite on 2000 tykkääjää. Nyt kun tuhatviisisataa tykkääjää on ko...
Tuhannen tykkääjän raja Facebook-sivulla Ekumenian ystävät on ylittynyt tänään 8.1.2014. Sivu on Suomen Ekumeenisen Neuvoston fanisivu. Toivomme tykkäysvirran soljuvan vuolaana eteenpäin ja samalla ki...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.