SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Toimintakertomus 2006

Pääsihteeri Jan Edström ja juuri valittu, elokuussa aloittava pääsihteeri Heikki Huttunen kevätkokouksessa 6.4. Espoon Olarin kirkossa (kuva: Matti Repo). Se, mitä voidaan tehdä yhdessä, tulee myös toteuttaa yhdessä. Todellista on se, mikä on paikallista. Nämä kaksi ekumeenisen liikkeen hyväksi havaittua periaatetta toteutuvat vuosittain ekumeenisen rukousviikon aikana, jolloin kristikansa vaeltaa ristin jäljessä ja rukoilee yhdessä, eri kirkkojen traditioita kunnioittaen ja ympäröivälle yhteiskunnalle todistuksen antaen.

 

Ekumeeninen vastuuviikko tuli vuona 2006 Suomen ekumeenisen neuvoston yhteyteen entistä konkreettisemmin. Vastuuviikko lokakuussa on tammikuun rukousviikon rinnalla toinen mahdollisuus kristittyjen yhteiseen palveluun ja todistukseen. Rukousviikolla rakennettu ekumenia tarvitsee mahdollisuuden kehittyä ja tulla näkyväksi myös yhteisessä palvelemisessa.

 

Suomen Lähetysseuran tulo tarkkailijajäseneksi vahvistaa neuvostoa ja muistuttaa sen monipuoliseen jäsen- ja tarkkailijakuntaan liittyvistä mahdollisuuksista.

 

Merkittävä muutos kuluneena vuonna oli pääsihteerivaihdos. Ekumenian terveestä tilasta Suomessa kertoo se, että kun pääsihteeriksi tuli baptistin jälkeen ortodoksi, ei tämä ollut suuri uutinen.

 

Kirkkojen Maailmanneuvosto piti yhdeksännen yleiskokouksensa ja aloitti uuden seitsenvuotiskautensa. 1990-luvulla alkanut kriisien kausi tuli käännekohtaan, ja paljon toivoa pantiin yleiskokoukseen itseensä ja sen tekemiin linjapäätöksiin.

 

 

Toimintakertomus 2006 pdf-muodossa 
Toimintakertomus 2006 pdf-muodossa

Taivaallisia naisia ja muuta kiinnostavaa.
Usko Jeesukseen Kristukseen Jumalana ja Vapahtajana ja pyrkimys täyttää yhteistä kutsumusta yhden Jumalan, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen kunniaksi yhdistää Suomen ekumeenisen neuvoston jäsenkuntaa. Tämä...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.