SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Toimintakertomus 2007

Tasavallan presidentti Tarja Halonen saapumassa Uskonnot suomalaisessa yhteiskunnassa -seminaariin Hanasaareen 28.8. Vastaanottamassa pääsihteeri Heikki Huttunen, johtaja Gunvor Kronman ja projektisihteeri Nora Repo. (Kuva: Veikko Somerpuro).
Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN) toimi vuonna 2007 kristittyjen ykseysliikkeen keskeisenä työkaluna maamme kirkkojen palveluksessa. Toimintavuonna vietettiin neuvoston 90-vuotisjuhlaa eli SEN edustaa itsenäisen Suomen kanssa samaa ikäluokkaa.

 

Sääntöjensä mukaan SEN on niiden Suomessa toimivien kirkkojen, kristillisten yhteisöjen ja seurakuntien yhteys, jotka on hyväksytty sen jäseniksi ja jotka tunnustavat Herran Jeesuksen Kristuksen Jumalaksi ja Vapahtajaksi Raamatun mukaan ja jotka sen vuoksi pyrkivät yhdessä täyttämään yhteistä kutsumusta yhden Jumalan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen kunniaksi.

 

Tämä yhteys tulee voimakkaimmin ilmaistuksi, kun paikalliset seurakunnat kulkevat kappaleen matkaa yhdessä ekumeenisella rukousviikolla. Myös yhteiset tilaisuudet ekumeenisella vastuuviikolla ja muina aikoina kertovat ekumeenisesta perusluottamuksesta. Luottamus kristillisen vakaumuksen yhteisyyteen johdattaa yhteiseen rukoukseen, avaa kyvyn oppia toisesta perinteestä ja kristillisen uskon yhteisestä ytimestä. Se tekee myös yhteisen todistuksen mahdolliseksi maallistuneen yhteiskunnan keskellä.

 

SEN - ERF
Toimintakertomus 2007
Verksamhetsberättelse
Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN) toimi vuonna 2007 kristittyjen ykseysliikkeen keskeisenä työkaluna maamme kirkkojen palveluksessa. Toimintavuonna vietettiin neuvoston 90-vuotisjuhlaa eli SEN edustaa...
Klikkaa kuvaa, niin se avautuu uuteen ikkunaan.

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.