SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Toimintakertomus 2008

Sveriges Kristna Råd ja SEN kohtasivat henkilökuntatasolla.16.1.
Vuoden 2008 toiminnassa kävi ilmi, että pohjoismaiset yhteydet ovat olennaisia Suomen Ekumeenisen Neuvoston toiminnan kehittämisessä ja maailmanlaajuisten trendien tulkinnassa. Esimerkiksi SEN:n työneuvottelu Sveriges Kristna Rådin kanssa tuotti aloitteen tiiviimmästä yhteistyöstä Vastuuviikon ja Kyrkornas globala veckan-hankkeen välillä.

 

Vuoden aikana olivat niin koulun uskonnonopetus kuin teologian yliopisto-opetuskin kyseenalaistamisen kohteena. SEN ja sen kasvatusasiain jaosto seurasivat keskustelua ja osallistuivat siihen. Ekumeeniselta kannalta olennaisena näyttäytyi uskonnonopetuksen kehittäminen perustuen lapsen oikeuteen saada oman uskontonsa opetusta. Oma uskontosivistys antaa pohjan tutustua uskojen ja traditioiden maailmanlaajaan kirjoon.

 

Ilmastonmuutoksen luomat haasteet tulivat myös näkyvästi esille ja keskusteluun. SEN:ssa alettiin valmistella kirkkojen yhteistä ilmastoseminaaria ja kristilliseen teologiaan ja etiikkaan perustuvia ilmastoteesejä.

 

Toimintakertomus 2008 Verksamhetsberättelse

 

 


Vuoden 2008 toiminnassa kävi ilmi, että pohjoismaiset yhteydet ovat olennaisia Suomen Ekumeenisen Neuvoston toiminnan kehittämisessä ja maailmanlaajuisten trendien tulkinnassa. Esimerkiksi SEN:n työne...

Klikkaa kuvaa, niin se avautuu uuteen ikkunaan.
 

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.