SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Toimintakertomus 2009

Suomen Ekumeenisen Neuvoston syyskokous kokoontui Vaasassa 8.-9.10. ja valitsi neuvostolle uuden puheenjohtajan. Kuvassa kolme SEN:n puheenjohtajaa, jotka edustavat kolmea kirkkoa: juuri valittu puheenjohtaja, piispa Teemu Sippo (kat.), Nikean metropoliitta Johannes (ort. pj 1990-1999), arkkipiispa Jukka Paarma (lut. pj 1999-2009).

 

Suomen Helluntaikirkon tulo Suomen Ekumeenisen Neuvoston tarkkailijajäseneksi oli vuoden 2009 merkittävin muutos SEN:n elämässä. Se ei ollut odottamaton tai mullistava tapahtuma, vaan pitkään jatkuneen yhteistyön luontevaa kehitystä. Ekumeeninen sitoutuminen on osa Helluntaikirkon rakentumista valtakunnalliseksi kirkoksi. Se kertoo suomalaisen ekumenian mahdollisuuksista ja antaa haasteen jatkaa avoimen ekumeenisen tilan rakentamista avointa vuoropuhelua varten.

 

Vastuuviikko tuli kuluneena vuonna kokonaan SEN:n hallinnoimaksi hankkeeksi. Edellisinä vuosina tapahtunut rahoitusvastuun siirtyminen SEN:n hoitoon jatkui nyt, kun ruotsinkielinen projektisihteeri tuli osaksi SEN:n henkilökuntaa. Ruotsinkielinen työ nivoutui entistä läheisempään yhteyteen suomenkielisen kanssa, ja kahden projektisihteerin työpanokset palvelivat hyvässä synergiassa vastuuviikon eri osa-alueita.

 

SEN huomioi koko ihmiskuntaa koskevan ilmastotalkoiden haasteen ja kutsui koolle kirkkojen ilmastoseminaarin. Seminaari pohti koteja, seurakuntia ja yhteiskuntaa koskevaa elämänmuutosta Raamatun ja hengellisen elämän kannalta. Samalla julkistettiin SEN:n hallituksen laatimat ekumeeniset ilmastoteesit. Niissä tuodaan esiin luomisuskosta nouseva näkemys luomakunnan pyhyydestä ja ihmisen tehtävä luomakunnan viljelijänä ja varjelijana. SEN ilmaisi tukensa sille yhteiskunnalliselle katumukselle ja mielenmuutokselle, jota uusi suhde ympäristöön edellyttää. 

 

Jyväskylän kirkkopäivien (21.-23.8.) kirkkotorilla oli SEN:n esittelypiste näyttäväsi esillä. Anna Hyvärinen esittelee aineistoa.Lapsen oikeutta pyhään käsiteltiin syyskokousseminaarissa. Tästä aiheesta annettiin myöhemmin jossa monoteistiseten uskontojen johtajat olivat allekirjoittajina. Lapsen oikeudet olivat esillä myös SEN:n ja kirkkojen edustajien puheenvuoroissa koulun uskonnonopetusta koskevassa keskustelussa.

 

Viidentoista kristillisen kirkon ja yhdyskunnan johtajan allekirjoittama paastonajan julistus kutsui avoimuuteen, rehellisyyteen, itsetutkiskeluun ja parannukseen suhteessa maahanmuuttoon ja muukalaisvihaan. SEN tuki edelleen kirkkoja ja niiden seurakuntia maahanmuuttoa ja turvapaikkaa koskevissa asioissa.

 

Toimintakertomus 2009 


Suomen Helluntaikirkon tulo Suomen Ekumeenisen Neuvoston tarkkailijajäseneksi oli vuoden 2009 merkittävin muutos SEN:n elämässä. Se ei ollut odottamaton tai mullistava tapahtuma, vaan pitkään jatkunee...
Katso valokuvia vuoden varrelta.
 
 

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.