SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Toimintakertomus 2011 Verksamhetsberättelse 

Nuorisojaosto uudisti viestintäänsä ja julkaisi verkkosivut: nuortenekumenia.fi. Tästä kertova posti-kortti julkistettiin Lahden kirkkopäivillä 13.-15.5. Tiedottaja Virpi Paulanto, puheenjohtaja Henri Järvinen ja SKY:n pääsihteeri Marjo Toivonen iloitsevat edistysaskeleista.

Vastuuviikon kaksivuotinen uskonnonvapausteema osoittautui ajankohtaiseksi. Kysymys uskonnonvapaudesta ja uskonvainoista on tullut osaksi maailmanpolitiikkaa ja Suomen ja EU:n ulkopolitiikkaa. 

 

Ansvarsveckans tvååriga tema religionsfrihet visade sig vara ett aktuellt.

 

Suomen uskontojohtajien lausunto uskonnonvapaudesta luovutettiintasavallan presidentti Tarja Haloselle 28.10.Religionsledarnas gemensamma uttalande om religionsfrihet överräcktes till republikens president Tarja Halonen den 28 oktober.SEN-ERF Toimintakertomus 2011 VerksamhetsberättelseFrågan om religionsfrihet och religiös förföljelse har blivit en del av världspolitiken samt Finlands och EU:s utrikespolitik.


Klikkaa kuvaa, niin se avautuu uuteen ikkunaan. Klikca på bilden för att förstora den.
Vuonna 2011 Suomen Ekumeeninen Neuvosto palveli jäsenkuntaansa kirkkojen ja niiden työmuotojen verkostona ja yhteisen kristillisen todistuksen kanavana. SEN:n toiminnassa paneuduttiin sekä ekumenia...
År 2011 tjänade Ekumeniska Rådet i Finland sina medlemmar som nätverk för kyrkorna och deras verksamheter samt som en kanal för ett gemensamt kristet vittnesbörd. ERF:s verksamhet fokuserade såväl...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.