SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Toimintakertomus 2013

Suomen Ekumeeninen Neuvosto osallistui vuonna 2013 yhteiskunnalliseen keskusteluun jäsenkuntansa ja ekumeenisen tehtävänsä kannalta olennaisissa asioissa. Keskeisellä sijalla oli kristinuskon ja yleensä uskonnollisuuden paikka ja merkitys julkisessa yhteydessä, kuten koulussa, sosiaalityössä tai kansalaisjärjestöjen toiminnassa. 


SEN tuki kirkkoja ja edisti niiden yhteistyötä erityisesti uusien haasteiden kohdalla, kuten maahanmuuttoon ja kansainväliseen suojeluun, uskontojen kohtaamiseen ja ympäristöhaasteisiin liittyvissä kysymyksissä.

 

Raamatun sanomaan perustuva ihmisarvo ja kansainvälisen oikeuden mukaiset ihmisoikeudet olivat keskiössä monilla SEN:n asiantuntemuksen ja toiminnan alueella. Julkistettiin selvitys Uskonnonvapaus ja ulkopolitiikka, joka osoittautui merkittäväksi keskustelunavaukseksi. Syyskokousseminaari käsitteli vapaata liikkuvuutta, joka on 20-vuotisen EU-kansalaisuuden olennainen ulottuvuus. Järjestettiin kirkkojen ihmisoikeuskonferenssi Helsingissä Euroopan Kirkkojen Konferenssin kanssa.

 

Kansainvälisten ekumeenisten järjestöjen yleiskokoukset loivat uusia yhteistyökuvioita erityisesti Euroopan tasolla. SEN:n hallitus ja toimisto vahvistivat yhteyksiään ja osaamistaan ekumeenisten kumppanien kanssa Genevessä ja Brysselissä.

 

Uudet kansainväliset ekumeeniset asiakirjat kirkko-opista ja lähetyksestä haastoivat niiden aihepiirien pohdintaan ja reseptio-prosessiin kotimaisen ekumenian piirissä.

 

SEN ylläpiti toimivia ekumeenisia verkostoja ekumeenisen teologian, kasvatuksen, nuorisotyön ja paikallisen ekumenian alalla. Vuoden aikana todettiin tarve vahvistaa ekumeenista yhteydenpitoa lähetysteologian, sukupuolten tasa-arvoa edistävän keskustelun ja maahanmuuttajatyön alalla.

 

Yli satavuotiasta ekumeenista rukousviikkoa vietettiin jälleen monilla paikkakunnilla eri puolilla Suomea. Viikon teemana oli Vain tätä Jumala sinulta odottaa (Miika 6:6-8). Aineisto oli valmisteltu Intiassa, ja se käsitteli Intian dalitien asemaa hyljeksittynä kansanryhmänä.

 

Ekumeeninen vastuuviikko tavoitti lähes puolitoista miljoonaa suomalaista medioiden ja seurakuntien tilaisuuksien kautta. Teemana oli Väkivallan markkinat: tähtäimessä pienaseet . Teema esiteltiin kevätkokousseminaarissa. Vastuuviikon vieras oli nuori Syyrian sodan pakolainen, ja hänen persoonallinen rauhanviestinsä sai suuren merkityksen viikon tapahtumissa. Uusi avaus oli vastuuviikon valtakunnallisen radiojumalanpalveluksen toteutus yhteistyössä Puolustusvoimien hengellisen työn kanssa.

 

SEN piti esillä kirkkojen ja uskontokuntien olennaista merkitystä yhteisöllisinä kotouttajina ja siltana lähtömaan ja Suomen kulttuurien välillä. Yhdessä kumppanien kanssa isännöitiin seminaari Kenelle lapsi kuuluu keskustelutilaisuudeksi kirkkojen diakoniatyön, sosiaali- ja terveysministeriön, kunnallisten viranomaisten ja etnisten yhteisöjen välillä. Järjestettiin CCME:n suosittelema rukous EU:n ulkorajoille menehtyneiden puolesta, tarkoituksena levittää tietoa rukousaineistosta seurakuntiin.

 

Ekumeeninen teko -tunnustus annettiin Taizé Helsinki 2012 -tapahtuman vapaaehtoisten ydinjoukolle, johon kuului yhteensä 39 nuorta aikuista.

 

SEN:n jaostojen toimikauden aluksi järjestettiin koulutuspäivä perustiedon jakamiseksi uusille kokoonpanoille. Jaostot antavat kirkkojen ja järjestöjen edustajille mahdollisuuksia toimia SEN:ssä ja laajentavat SEN:n käytössä olevia asiantuntijaresursseja merkittävästi. 


SEN-ERF Toimintakertomus 2013 Verksamhetsberättelse


Vuonna 2013 Suomen Ekumeeninen Neuvosto palveli jäsenkuntaansa ekumeenisen asiantuntemuksen verkostona ja keskustelufoorumina. Kansainväliset yhteistyösuhteet olivat keskeisesti esillä SEN:n työssä. K...
2.1 Vuosittaiset tapahtumat 
2.1.1 Kristittyjen ykseyden ekumeeninen rukousviikko 18.–25.1. KMN:n Faith and Order -komissio ja katolisen kirkon kristittyjen ykseyden edistämisen neuvosto julkaisiva...
Neuvosto julkaisi aineistoja hallituksen päätösten mukaisesti. Julkaisutoiminta tapahtui yhteistyössä kumppanien kanssa, joiden avulla kustannustoiminta ja jakelu toteutui. SEN:n toimisto hoiti ekumee...
4.1. Euroopan Kirkkojen Konferenssi (EKK) ja sen komissiot Kirkot dialogissa (Churches in dialogue, CiD) sekä Kirkko ja Yhteiskunta (Church adn Society, CS) ja läheisessä yhteydessä EKK:n kanssa...
Jaostopäivä pidetiin 12.3, Helsingissä. Kaikki kirkkojen ja järjestöjen edustajat SEN:n jaostoissa ja hallituksen jäsenet oli kutsuttu koulutusiltapäivään Uspenskin katedraalin kryptaan. Jaostojen uus...
6.1 Kevätkokous pidettiin 18.4. Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan isännyydessä. Tapahtuma alkoi hartaudella Vanhasa kirkossa, jossa puhuivat tuomiorovasti Matti Poutiainen ja kappalainen Arto Antturi...
SEN on tarkkailijana (associated council) Kirkkojen maailmanneuvostossa ja Euroopan kirkkojen konferenssissa. Sillä on edustaja Svenska Bibelsällskapetin johtoelimessä. SEN on jäsenenä Koulutuskeskus...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.