SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

2 Toiminnan kuvaus


Tässä osiossa: Yhteinen rukous,Kristittyjen ykseyden ekumeeninen rukousviikko. Ihmisen Pojalla ei ole mihin päänsä kallistaisi. Kristittyjen yhteinen lähetyspyhä. Luomakunnan aika. Rukousp...
Tässä osiossa: Ekumeenien ihmisoikeustyö. Ekumeeninen Vastuuviikko. Monikulttuurisuus. Kirkot, ympäristöhaasteet ja kestävä kehitys. Eettiset kysymykset saattohoidossa.

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.